Zondagsbrief

21e jaargang nr. 2, zondag 5 januari 2020.
Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)
www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben. 

De ochtenddienst (Bevestiging ambtsdragers) 11:00 uur
Voorganger: mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/Zonnemaire
Schriftlezing: Exodus 4: 18 t/m 26, Mattheus 2: 13 t/m 15
Ouderling van dienst: Piet de Jonge
Organist: Kees Fierloos
Koster: Toon van der Zande
Collecten: 1) Familie de Bel, Thailand  2) Kerkbeheer
Deurcollecte: Voedselbank Schouwen-Duiveland
Crèche: Cor en Ariëlla Kooij, Reinier Bakkenes
Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. 
Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. 
Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep: Els de Vlieger, Maud Struijk.
Midden groep: Willemien Kloet en Estée Lindhout.
Oudste groep: Martin van den Bosch.
       
De avonddienst 18:30 uur 
Voorganger: ds. D. H. de Roest, Biezelinge
Schriftlezing: Micha 5: 1-4A, Mattheus 2: 1-12
Ouderling van dienst: Piet de Jonge
Organist: Erik Zwiep
Koster: Toon van der Zande
Collecte: 1) Familie de Bel, Thailand 2) Avonderedienst

Gastvoorgangers
Vandaag gaat in de morgendienst ds. Marjan Riedijk voor. Zij is sinds oktober 2016 predikant van de Protestantse gemeenten te Nieuwerkerk en te Zonnemaire en was tot begin 2016 jeugdouderling in onze gemeente. In de avonddienst is de voorganger ds. D.H. (Douwe) de Roest, sinds dit jaar predikant in de Protestantse Gemeente te Kapelle-Biezelinge, zijn eerste gemeente.
Volgende week zondag gaat in de morgendienst ds. Meeuwissen voor. Zij is 34 jaar en werd in november 2012 predikant in haar eerste gemeente, de Hervormde Ge-meente Rehoboth te Sint-Maartensdijk. In de avonddienst ontmoeten we ds. M.H. Vastenhout. Hij was al vijf keer eerder bij ons. Hij is 39 jaar oud, was vanaf 2008 voor de GZB zendingspredikant in Mexico en is sinds 1 februari 2015 predikant in de Hervormde Gemeente Eethen en Drongelen, in het land van Heusden en Altena.

Vanmorgen afscheid en bevestiging ambtsdragers
Vanmorgen worden J.A. (Jan-Arie) Struijk en J.P. (Koos) van Splunter bevestigd tot respectievelijk ouderling-kerkrentmeester en diaken. Vier kerkenraadsleden worden voor een tweede termijn bevestigd: de ouderlingen J. Hoff (scriba) en C.J. van Beveren-van Mierloo, ouderling-kerkrentmeester A. Kleiberg en diaken J.M. de Bel. We zijn dankbaar dat zij zich voor een tweede periode willen verbinden. Ouderling T.A. van Kooten, die ouderling met een bijzondere opdracht is, heeft zich bereid verklaard voor een derde periode van maximaal vier jaar. Ook daar zijn we blij mee. De kerkorde biedt tegenwoordig de mogelijkheid drie periodes van vier jaar ambtsdrager te zijn, maar in onze gemeente hanteren we, met het oog op een goede doorstroming, de oude regeling van maximaal twee periodes. Voor ouderling Van Kooten wordt een uitzondering gemaakt vanwege zijn bijzondere opdracht: de ambtelijke dienst en het pastoraat in verpleeghuis Cornelia en het pastoraat in Mitt Hem en een deel van Borrendamme.
Met de bevestiging van twee nieuwe ambtsdragers nemen we afscheid van ouderling-kerkrentmeester D.C. de Vlieger (wegens vakantie nemen we van hem volgende week zondag afscheid) en diaken A. Roks, die niet alleen acht jaar secretaris van de diaconie was maar ook zeven jaar voorzitter van de kerkenraad. Beiden zijn we zeer dankbaar voor acht jaar trouwe dienst in onze gemeente.

Omzien naar elkaar
De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die her-stellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen onder-gaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

Meet&Greet in 2020
Dinsdagavond 7 januari is de eerste catecheseavond van 2020. Deze avond willen we met z'n allen het nieuwe jaar beginnen. Jullie zijn om 19.00 uur welkom in het kerkcentrum.  Er is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en (voor zover we dat nog niet gedaan hebben) een gelukkig nieuwjaar toe te wensen.
Net als andere jaren vragen we jullie om zelf iets lekkers voor de groep mee te nemen, zoals een hapje, koekje, snoepje of iets anders. Wij zorgen dan voor iets te drinken. De avond is rond 20.00 uur afgelopen. 
Een 'LET OP' voor groep 1: deze week dus op dinsdagavond catechese in plaats van woensdagavond. Tot dinsdag! Esther, Ton en Louise

Kerkdiensten 12 januari
11.00 uur: mw.ds. J.W. Meeuwissen, Sint-Maartensdijk
Collecte: 1) Onderhoud gebouwen 2) Kerkbeheer
18.30 uur: ds. M.H. Vastenhout, Eethen en Drongelen
Collecte: 1) Onderhoud gebouwen  2) Avonderedienst 

Liederen ochtenddienst
Psalm 111:1, 2 en 6
Lied 310
Lied 288
Lied 494: 1, 2 en 3
Lied 510: 1, 2 en 5 
Lied 362: 1 en 2
Psalm 121: 3 en 4
Lied 971: 1 en 2

Schriftlezing: 
Exodus 4: 18 t/m 26
Mattheus 2: 13 t/m 15
Liederen avonddienst
Lied 503: 2, 3,en 4
Psalm 72: 1, 4, 5 en 6
Lied 468: 2, 3 en 4 
Lied 498: 1, 3 en 4 
Lied 506: 1, 2, 3 en 4 
Lied 517: 1, 2 en 3 
Lied 919: 1, 2, 3 en 4 

Schriftlezing: 
Micha 5: 1 t/m 4A
Mattheus 2: 1 t/m 12