Collecterooster

toon ook historie

Datum / Tijd  1e collecte 2e collecte Bijzonderheden
30-May 10:00  PDC De Herberg (D)  Kerkbeheer (K)   
02-Jun 09:30  Werelddiaconaat - CZWO project Pakistan (D)  Kerkbeheer (K)   
02-Jun 18:30  Werelddiaconaat - CZWO project Pakistan (D)  Avonderedienst (K)   
09-Jun 11:00 St. Door (D)  Kerkbeheer (K)   
09-Jun 18:30 St. Door (D)  Avonderedienst (K)   
16-Jun 09:30 Pastoriefonds (K)  Kerkbeheer (K)   
16-Jun 18:30 Pastoriefonds (K)  Avonderedienst (K)   
23-Jun 11:00 Wereldvluchtelingendag (D)  Kerkbeheer (K)  Deurcollecte Jeugdwerk 
23-Jun 18:30 Wereldvluchtelingendag (D)  Avonderedienst (K)   
30-Jun 09:30 Jeugddiaconaat (D)  Kerkbeheer (K)   
30-Jun 18:30 IZB (D)  Avonderedienst (K)