Collecterooster

toon ook historie

Datum / Tijd  1e collecte 2e collecte Bijzonderheden
08-Dec 11:00  Jeugdwerk  Kerkbeheer   
08-Dec 18:30  Jeugdwerk  Avonderedienst   
15-Dec 09:30 Woord&Daad  Kerkbeheer  Deurcollecte Jeugdwerk 
15-Dec 18:30 Woord&Daad  Avonderedienst   
22-Dec 11:00 IZB  Kerkbeheer   
22-Dec 18:30 Jeugddiaconaat     
25-Dec 11:00 Kinderen in de knel  Kerkbeheer   
29-Dec 09:30 Onderhoud Gebouwen  Kerkbeheer   
29-Dec 18:30 Onderhoud Gebouwen  Avonderedienst   
31-Dec 19:00