Collecterooster

toon ook historie

Datum / Tijd  1e collecte 2e collecte Bijzonderheden
17-Dec 09:30  Woord&Daad  Kerkbeheer   
17-Dec 18:30  Jeugddiaconaat  Avonderedienst   
24-Dec 09:30 Onderhoud gebouwen  Kerkbeheer   
24-Dec 19:30 Onderhoud gebouwen  Avonderedienst  Deurcollecte Jeugdwerk 
25-Dec 11:00 Kinderen in de Knel  Kerkbeheer   
31-Dec 09:30 IZB  Kerkbeheer   
31-Dec 19:00 Oudejaarscollecte