Predikant:

Ds. P. de Graaf

Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen 

Telefoon: 0113-785227 

E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl 


Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl


Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl


Zondag 23 juni

11.00 uur ds. G. J. van Beek, Nieuw-Lekkerland

Collecten: Wereldvluchtelingendag  / Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

18.30 uur ds. J. Schaap, IJsselmonde

Collecten: Wereldvluchtelingendag  / Avonderedienst


Zondag 30 juni

09.30 uur ds. P. de Graaf   (Overstapdienst)

Collecten: Jeugddiaconaat  / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18.30 uur  mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/ Zonnemaire

Collecten: IZB  / AvonderedienstBij de diensten: GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN 


Omzien naar elkaar: 

Mevrouw D.M. Hekman - van Barneveld verblijft na een ingrijpende operatie nog in het ziekenhuis te Gent. Naar omstandigheden gaat het goed met haar. Het adres is AZ Sint-Lucas, afdeling Heelkunde, straat 68, kamer 18, Groenebriel  1, 9000 Gent, België.

Mevr. G. v.d. Schee - Brongers, De Brauwstraat 33, wordt vrijdag 21 juni opgenomen in het ziekenhuis, in verband met een knie-operatie.


De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.


Overleden:

Woensdag 12 juni is overleden mevrouw Elizabeth Maatje van der Werf in de leeftijd van 72 jaar. Mevrouw Van der Werf is na een kort verblijf in de Cornelia daar overleden. De crematie heeft in besloten kring plaats vinden. We wensen de familie heel veel sterkte toe met dit verlies. Het correspondentieadres is: Familie W. Lodewijk, Krabstraat 12, 4301 ZA  Zierikzee.


Jubileum: 

Op 16 juni, vierde het echtpaar De Bruijne-Posdijk, Kreeftstraat 54, 4301 ZD,  hun 25-jarig huwelijksjubileum. Wij feliciteren het jubilerende echtpaar van harte met deze bijzondere dag


Koopavondgebed 27 juni

U wordt van harte uitgenodigd voor het Interkerkelijk Koopavondgebed dat om de twee weken op donderdagavond in de Gasthuiskerk wordt gehouden. Het begint om 19:00 uur en duurt een half uur.


Vakantie-bijbelgids:

Op zondag 30 juni, de laatste zondag voordat hier de schoolvakanties beginnen, wordt u na de morgendienst weer door de commissie Open kerkdagen de vakantie-bijbelgids aangeboden. Dit jaar is het thema “zonnestralen”. Niet alleen een gids voor jonge gezinnen, jongeren die op vakantie gaan, maar is ook mooi voor u als u thuisblijft. Er is voor iedere dag, 3 weken lang, een mooie tekst en meditatie om over na te denken.


Vakantie-bijbelgids voor kids:

Dit jaar is er ook een vakantie-bijbelgids voor kids. Het thema is ook “zonnestralen”. Wil je graag je  eigen vakantie-bijbelgids met leuke creatieve opdrachten, proefjes, weetjes enz. kom er zondag 30 juni, na de dienst maar een ophalen hoor. Tijdens de Openkerkdagen zullen er ook nog vakantie –bijbelgidsen aanwezig zijn om mee te nemen.

Commissie Open kerkdagen.Agenda:

22 juni: 16:30 - Open Maaltijd

27 juni: 19:00 - Koopavondgebed

2 juli: 20:00 uur - Moderamenvergadering, Touwbaan 4