Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 11 maart (5e (Lijdenszondag)

11:00 uur ds. P. de Graaf – Heilige Doop

Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer

18:30 uur mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/Zonnemaire

Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst

 

Biddag voor gewas, arbeid en visserij

Woensdag 14 maart

19:30 uur  ds. P. de Graaf

Collecte: Biddagcollecte

 

Zondag 18 maart (6e Lijdenszondag)

09:30 uur  Proponent H.Z. Klink, Ouddorp

Collecten: 40 Dagentijdcollecte / Kerkbeheer

18.30 uur ds. A.H. Groen, Rijsoord

Collecten: 40 Dagentijdcollecte / Avonderedienst

 

Bij de diensten Aanstaande zondagmorgen staat de dienst in het teken van de Heilige Doop. Mira Margot van Aken , geboren 6 december 2017, hoopt dan gedoopt te worden in de Gasthuiskerk. Mira is de dochter van Niels van Aken en Inge van Aken-de Vlieger, die wonen in De Vagerstraat 1. God sluit een verbond met een klein mensenkind. Daar kunnen we allemaal voor het eerst en opnieuw getuige van zijn. Zondagavond hoopt collega Marjan Riedijk het evangelie te verkondigen in de kerk waar zij zo vertrouwd mee is in aanwezigheid van vele gemeenteleden die zo vertrouwd met haar zijn. Woensdagavond 14 maart is er de bidstond voor gewas, arbeid en visserij. Als gemeente van Christus leven we in afhankelijkheid van de Schepper en bidden wij om Zijn zegen voor het gewas, de arbeid en de visserij omdat we er ten diepste van overtuigd zijn dat niets en niemand in deze wereld ons kan geven dat in de schaduw kan staan van wat Hij beloofd. Want Hij die met heerlijkheden de leliën bekleedt, zal ook zijn kinderen kleden, Hij kent ons lief en leed. Zondag 8 maart hoopt proponent Klink uw voorganger te zijn. Inmiddels is hij zeer vertrouwd met het Zeeuwse. Op dit moment is hij in de vacature tijd in Bruinisse actief in de gemeente en komende van Ouddorp ziet hij met grote regelmaat de contouren van Zierikzee. Dat hij mag ontdekken dat niet alleen de stad mooi is maar ook de gemeente waar hij voorgaat een pareltje aan de Oosterschelde is. In de avond hoopt collega Groen het evangelie te verkondigen. Beiden hebben wij onze eerste voetstappen in het predikantenambt geplaatst in de plek die bekend staat als de parel aan de Westerschelde en wel Waarde. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Bloemen: Als groet en ter bemoediging zijn de afgelopen zondagen de bloemen gegaan naar mevrouw A. Hoekman-Jumelet, die op dit moment verblijft in de Cornelia en de heer P. van Milt, Jannewekken 1 -0016.

 

Omzien naar elkaar: De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Overlijden de heer Schot: Zaterdag 3 maart is overleden de heer J. Schot, in de leeftijd van 71 jaar. De heer Schot woonde samen met zijn vrouw in de Gruttostraat 24, 4302 WE. Na een zeer kort ziekbed is de heer Schot overleden. Vrijdag 9 maart vindt na een afscheidsdienst van Woord en Gebed in de Gasthuiskerk, die om 12.45 uur begint, de begrafenis plaats in Zierikzee. In een volgende kerkbode zal een in memoriam opgenomen worden. Voor de familie Schot bidden wij om Gods kracht, troost en nabijheid in dit plotselinge verdriet dat hen heeft getroffen.

 

Verjaardagen: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat mevrouw J.C. Knulst-Hoogstrate, Emil Sandströmweg 4-0013, 4301 NW, dinsdag 13 maart 96 jaar, de heer P. van Milt, Jannewekken 1-0016, 4301 HH, dinsdag 13 maart 85 jaar en de heer J.L. Schults, Grachtweg 17, 4301 KJ, zaterdag 17 maart  80 jaar.

 

Vrijwilligersavond maandag 12 maart: In onze gemeente zijn veel vrijwilligers actief. Of het nu gaat om activiteiten rondom de Zondagsbrief of Van achter de Beuze, de actie kerkbalans, verjaardagsfonds, schoonmaken, kosteren, catechese, crèche, kindernevendienst, Open Maaltijd, kringen, bloemenfonds, Open Kerkdagen, verjaardagsfonds, bezoekwerk, koffieschenken of welke andere activiteit ook maar, dankzij uw inzet gebeurt er veel binnen onze gemeente. De kerkenraad is u hier zeer dankbaar voor. Als blijk van waardering voor uw inzet willen we u een gezellige, mooie en inspirerende avond in een ontspannen sfeer aanbieden. We hebben voor deze avond de Friese cabaretier Ruurd Walinga uitgenodigd. Hij speelt het programma “De doe het zelver”. Uiteraard is er ook gezorgd voor een hapje en een drankje. U krijgt als vrijwilliger geen persoonlijke uitnodiging. We kiezen voor deze algemene kennisgeving. U bent van harte welkom, ook als u twijfelt of u wel tot de doelgroep behoort. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Gasthuiskerk die daarvoor anders zal zijn ingericht. Als u graag aanwezig wilt zijn maar geen vervoer heeft, dan wordt u thuis opgehaald en weer thuisgebracht. U kunt daarvoor contact opnemen met André Flikweert: 410991 of asflikweert@zeelandnet.nl. Wij hopen op 12 maart vele vrijwilligers te ontmoeten! Namens de kerkenraad, André Flikweert, ouderling gemeenteopbouw

 

TOV-avond Zierikzee:We willen graag met de jeugd van 12 -16 jaar op 24 maart naar de TOV-avond in Zierikzee. Het is een avond die helemaal door de HGJB georganiseerd wordt in het schoolgebouw van de Pontes. We verzamelen rond 18:50 uur als groep op het parkeerterrein Hatfieldpark en lopen van daar uit naar de Pontes. Dit is het programma: 19:00 uur Deuren gaan open en voorprogramma;  20:00 uur Hoofdprogramma;  21:30 uur Naprogramma 22:00 uur Deuren sluiten. Het thema van deze avond is 'Morgen word het beter'. Kijk maar eens op de site van de HGJB voor meer info over deze TOV- avond. Heel veel jongeren uit heel Zeeland komen hier naar toe, het is dus ook leuk om andere jongeren te ontmoeten. Kom jij ook? Aanmelden vóór 10 maart bij Elma de Oude via de app of e-mail: arjanelma@zeelandnet.nl

 

Ouderenreisje diaconie: Woensdagmiddag 18 april 2018 hoopt de diaconie weer een ouderenreisje te organise-ren. Dit jaar is gekozen voor een bezoek aan de Grote Kerk in Dordrecht. Na ontvangst met koffie en een plaatselijke lekkernij volgt er een rondleiding door de kerk. De Middeleeuwse Grote Kerk van Dordrecht is een gebouw met een rijk verleden, waarvan de oorsprong ligt in de 11e eeuw. Niet alleen de imposante architectuur van de buitenkant van de kerk, maar ook de in het gebouw aanwezige monumenten, kapellen en de koorbanken, maken het gebouw tot het belangrijkste monument van Dordrecht. Vanuit Dordrecht gaat de reis terug richting Zeeland voor een diner in Restaurant Grevelingen. De reis gaat per bus, dus meldt u zich op tijd aan want er kunnen maximaal 45 personen mee. Aanmelden kan telefonisch bij de familie Berrevoets, tel. 0111 - 415 212 of per e-mail jacb@zeelandnet.nl. Per deelnemer wordt eigen bijdrage gevraagd van € 10,00 p.p. Wanneer de eigen bijdrage voor u een probleem is, kunt u dit bij het aanmelden aangeven. Nadere informatie over de vertrektijden en de opstapplaatsen van de bus volgen na aanmelding. Met vriendelijke groet namens de diaconie, Ko en Nella Berrevoets.

 

Verantwoording giften: Voor het bloemenfonds ontving mevrouw Stoutjesdijk-Dorst een gift van € 10, en mevrouw Van Opdorp een gift van € 5, ook ontving zij een gift van € 10 voor het kerkrentmeesterlijke beheer. Voor de diaconie (fruitbakjes) ontving de heer F. de Leeuw een gift van € 57,50. HARTELIJK DANK VOOR UW GIFTEN

 

Agenda

Maandag 12 maart

19.30 uur: Vrijwilligersavond

Dinsdag 13 februari

12.30 uur: Werkgemeenschap, Noordwelle

Woensdag 14 maart

19.30 uur: Bidstond voor gewas, arbeid en visserij

Maandag 19 maart

19.30 uur: Wijkraad kerkrentmeesters

Dinsdag 20 maart

18.15-19.00 uur – Jongerencatechese

19.15-20.00 uur – Jongerencatechese

20.15-21.00 uur – Jongerencatechese

Donderdag 22 maart

20.00 uur: Moderamen, Open Hof

 

 

Een hartelijke groet vanuit de Open Hof,

Ds. P. de Graaf