Predikant:

Ds. P. de Graaf

Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen

Telefoon: 0113-785227

E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 14 april (Palmzondag)

09.30 uur ds. P. de Graaf

Collecten: HGJB / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

15.30 uur Remco Hakkert (Jeugddienst)

Collecte: Jeugddiaconaat

 

Stille Week ontmoetingen

Maandag 15 april -19.30 uur ds. P. de Graaf

Dinsdag 16 april -19.30 uur ds. P. de Graaf

Woensdag 17 april -19.30 uur ds. P. de Graaf

Witte Donderdag 18 april (Heilig Avondmaal)

19.30 uur ds. P. de Graaf

Collecte: Werelddiaconaat algemeen

Goede Vrijdag 19 april

15.30 uur – pastor J. Verbruggen en ds. P. de Graaf

Heilig Avondmaal in De Wieken

19.45 uur: ds. P. de Graaf

 

1e Paasdag, zondag 21 april

11.00 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Zendingscollecte / Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

18.30 uur ds. C. Bijman, Arnemuiden

Collecten: Zendingscollecte / Avonderedienst

 

Zondag 28 april

11:00 uur ds. D. Westerneng, `s-Gravenpolder

Collecten: Pastoriefonds / Kerkbeheer

18.30 uur ds. J. Smink, Zierikzee

Collecten: Pastoriefonds / Avonderedienst

 

Vrijdag 3 mei

Bevestiging en inzegening huwelijk Jelle Krepel en Emy Hillebrand.

14:00 uur ds. P. de Graaf

 

Bij de diensten: Palmzondag 14 april staat er weer een mooie jeugddienst op het programma. Remco Hakkert met Band & Vocals verzorgen deze dienst. De dienst begint om 15.30 uur. Jong & Oud, iedereen is van harte welkom. Neem zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen want het is een dienst om nooit te vergeten. Van maandag 15 april tot en met Goede Vrijdag zijn er de Stille Week ontmoetingen. Het zijn momenten van een half uur waarin we zingen, bidden, lezen en stil zijn. Op sobere maar indringende wijze staan we stil bij de laatste dagen van Jezus leven zoals is opgeschreven door de evangelist Matteüs. Op Witte Donderdag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Op Goede Vrijdag is het tijdstip van samenkomen een andere als op de avonden daarvoor. We komen dan niet om 19.30 uur maar om 19.45 uur bij elkaar. Zondagmorgen 1e Paasdag verwonderen we ons over het nieuwe leven dat ons wordt aangereikt in de opstanding van Jezus Christus. Het orgel en de koperen instrumenten zullen de jubel die dan mag klinken muzikaal ondersteunen. Paasavond en zondag na Pasen hopen gastvoorgangers u voor te gaan die de weg naar de Gasthuiskerk heel goed weten te vinden. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Huwelijk: Vrijdag 3 mei hopen Jelle Krepel en Emy Hillebrand elkaar voor het aangezicht van God met u als gemeente als getuige het ja-woord te geven. Op 3 april 2017 zijn Jelle en Emy in het gemeentehuis getrouwd. Er is bij beiden een groot verlangen om dat huwelijk in de Gasthuiskerk te bevestigen en in te zegenen. Jelle en Emy wonen met hun zoontje Lex in Middelburg (Kruisweg 16, 4335 CT). Na de verhuizing uit Zierikzee zijn Jelle en Emy lid gebleven van onze gemeente. Wij zien met elkaar uit naar een prachtige vrijdag en wensen Jelle en Emy met familie, vrienden, vriendinnen en u als gemeente een onvergetelijke dag.

 

Versoberen voor Thailand: De Lijdenstijd is een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van de Here Jezus. Een tijd misschien ook wel om iets bewust minder te doen om ook op die manier stil te staan bij de Lijdenstijd. De diaconie roept u op om deze weken de levensstandaard te versoberen en het geld dat daarmee bespaard wordt te doneren aan het werk van de fam. de Bel in Thailand. Uw bijdrage zal in een speciale dienst na Pasen worden ingezameld.

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Overleden: Maandag 25 maart is overleden de heer Johannes Simon van Oorschot  in de leeftijd van bijna 89 jaar. De heer Van Oorschot woonde met zijn vrouw Watersnipstraat 20 (4302 VD). Zij waren bijna 66 jaar getrouwd. In februari is de heer Van Oorschot met gezondheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis. Na ontslag uit het ziekenhuis is hij voor verder herstel naar de Cornelia gegaan. Daar is hij echter ook overleden. Amper vier jaar getrouwd raakte de heer Van Oorschot gehandicapt door een zeer ernstig ongeluk. Die handicap heeft zijn leven getekend maar niet eronder gekregen. Integendeel. Een ongelooflijke wilskracht zorgde er voor dat de heer Van Oorschot er niet bij de pakken neer ging zitten maar zijn talenten en gaven inzette voor het levensonderhoud van zijn gezin. Na eerst een eigen bedrijf te hebben gehad heeft hij zich omgeschoold als administrateur en boekhoudkundige en zo ondanks zijn handicap zijn werk gevonden in het ziekenhuis. Dat leidde in 1973 tot een verhuizing vanuit zijn geliefde Oude-Tonge naar Zierikzee. In zijn geloof ging de heer Van Oorschot ook een bijzondere weg. In 2011 heeft hij belijdenis van zijn geloof afgelegd. Een onvergetelijke gebeurtenis omdat juist voor die belijdenis de heer Van Oorschot was opgenomen in het ziekenhuis. De belijdenis heeft toen ook plaatsgevonden in het ziekenhuis en dat voorafgaande aan de dienst in de Gasthuiskerk. Maandag 1 april was er in de Gasthuiskerk voorafgaande aan de begrafenis een dienst van Woord en gebed waar we troost zochten bij woorden die God ons gegeven heeft en waar van uit de heer Van Oorschot leefde. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de Algemene begraafplaats te Oude-Tonge. Het is ons gebed dat mevrouw Van Oorschot, de kinderen en (achter)kleinkinderen troost mogen vinden bij de Heer van het leven die zich altijd over hen wil ontfermen.

 

Verjaardagen en jubilea: Donderdag 4 april waren de heer J.C. Baart en mevrouw D.J. Baart-Schults, Havenpark 53 (4301 JH), 69 jaar getrouwd. Zaterdag 5 april vierde mevrouw H.A. Dekker - van IJsseldijk, P.D. de Vosstraat 1 (4301 GR), haar 75e verjaardag. Mevrouw L.M. van den Hoek - van der Bijl, Watermolen 7 (4301HP) hoopt zondag 14 april haar 75e verjaardag te vieren. Wij feliciteren alle genoemde en niet genoemde jubilarissen en jarigen in de gemeente van harte.

 

PaasChallenge 2019: Dit jaar kun je meedoen met de PaasChallenge 2019 op zaterdag 20 april. Er zijn dit jaar twee versies: de SMALL en de LARGE. PaasChallenge SMALL is een spel dat op zaterdagavond wordt gespeeld voor als je in groep 7/8 en klas 1 zit. In dit spel gaat het om het oplossen van een mysterie rondom de arrestatie van Jezus. De avond begint om 19.30 uur. De locatie blijft nog even een verrassing. Vind je het leuk om mee te doen, meld je dan aan door voor 14 april een appje te sturen aan Walter of Joannet Boer tel. 06-49620812.PaasChallenge LARGE is voor de jongeren die niet (meer) naar de Jeugdzolder gaan, maar wel graag mee willen doen met de PaasChallenge. Deze wordt dit jaar in Zonnemaire gehouden. Op zaterdagavond 22.00 uur vertrekt men daar vanaf de kerk in het dorp de donkere polder in. Ben je niet al te bang aangelegd, fiets dan mee naar Zonnemaire (of: laat jezelf en je fiets naar Zonnemaire brengen). Neem goede verlichting en een smartphone mee met QR app. Er zal gefietst worden naar verschillende geheime locaties (o.a. de zaal van het Laatste Avondmaal, de tempel, het paleis …etc.). De nacht eindigt bij zonsopgang rond 6.30 uur. Wie mee durft kan zich aanmelden tot 14 april bij Louise Hoff, tel. 06-24273189. Er kunnen maximaal 18 jongeren mee. Inmiddels zijn er al 6 deelnemers, wacht ook niet te lang, want vol is vol.

 

Noodhulp slachtoffers cycloon Idai: De op zondag 31 maart gehouden collecte voor noodhulp aan de door de cycloon Idai getroffen gebieden in Mozambique, Malawi en Zimbabwe heeft tot nu toe het prachtige bedrag van €1.275 opgebracht. De omvang van deze ramp wordt steeds duidelijker en het eind is helaas nog lang niet in zicht. In totaal kwamen al meer dan 750 mensen om en raakten zo'n 400.000 mensen hun huizen kwijt. Er is dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Onze financiële steun blijft hard nodig. Wanneer u eerder niet in de gelegenheid bent geweest en u wilt alsnog uw bijdrage geven, dan is dat nog mogelijk door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Zierikzee (G.W.); NL43 RABO 0375 1750 08, onder vermelding van “Noodhulp cycloon Idai”

 

Ouderenmiddag 80+: Woensdagmiddag 1 mei is er een middag voor ouderen boven de 80. Ouderlingen bereiden deze middag voor. De middag begint om 14.00 uur. Alle ouderen boven de 80 krijgen een persoonlijke uitnodiging. Noteer dus deze middag alvast in uw agenda!

 

Agenda:

Zaterdag 13 april

16.30 uur: Open Maaltijd

Dinsdag 23 april

20.00 uur: Moderamen, Touwbaan 4

Woensdag 24 april

Ouderenreis diaconie

Donderdag 25 april

10.00 uur: Bijbelkring, ’t Vrije 6

Woensdag 1 mei

14.00 uur: Ouderenmiddag 80+

 

Een hartelijke groet vanuit Krunege,

Ds. P. de Graaf