Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Tekstvak:                                                                                                   Zondagsbrief

 

20e jaargang nr 17 zondag 21 april 2019

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

  De ochtenddienst  (1e Paasdag)      11.00 uur 

   Voorganger:  ds. P. de Graaf

  Schriftlezingen:  Lucas 24: 1-12 

  Ouderling van dienst: Jopie van der Schelde- Dool

    Organist: Johan van Broekhoven

     Koster: Toon van der Zande

  Collecten:  1)Zendingscollecte  2) Kerkbeheer

    Crèche:  Ariella Kooij, Linda Pannekoek, Lucas de Vlieger

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en

  met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tijdens

  het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun

  nevendienst  gaan. Vandaag wordt de nevendienst  geleid

  door Jongste groep: Monica de Nooijer, Elise Boer

    Midden groep: Nicole de Oude, Estée Lindhout

    

 

   De avonddienst      18.30 uur

       Voorganger:  ds. C. Bijman, Arnemuiden

   Schriftlezingen:  Lucas 24: 13-35

  Ouderling van Dienst: Jopie van der Schelde-Dool

    Organist: Niels Eversdijk

   Koster: Toon van der Zande

     Collecte: 1) Zendingscollecte 2) Avonderedienst

 

 

   Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Jan Leen de Bel

   Moggestraat 28  • telefoon 720499  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Gastvoorgangers

Op deze Eerste Paasdag gaat in de avonddienst ds. Bijman voor. Hij is 70 jaar, werd in 1974 predikant te Arnemuiden, was vanaf 1979 predikant op Urk en was vanaf 2007 tot aan zijn emeritaat in 2014 opnieuw predikant van de Gereformeerde Kerk te Arnemuiden, waar hij nog woont.

Volgende week zondag zijn er twee bekende gastvoorgangers. In de morgendienst gaat voor ds. Westerneng. Hij is 55 jaar, was vanaf 1988 predikant in de Gereformeerde Kerken van Sint-Laurens, Idskenhuizen (Fr) en Vorden, en is sinds 2007 predikant van de Protestantse Gemeenten te ’s-Gravenpolder en Baarland.

In de avonddienst gaat ds. J. Smink voor. Hij is emeritus (doopsgezind) predikant en gastlid van onze gemeente.

 

Kerkdiensten 28 april

11.0 0 uur Voorganger: ds. D. Westerneng, `s- Gravenpolder

Collecte: 1)Pastoriefonds  2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. J. Smink, Zierikzee

Collecte: 1) Pastoriefonds  2) Avonderedienst

 

Collecte zondag 21 april  “Versterk de kerk in Pakistan”

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

 

Omzien naar elkaar

 

Iedereen in het ziekenhuis, de zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Deze week

Dinsdag 23 april

20.00 uur Moderamen

Woensdag 24 april: 

Ouderenreis diaconie

Donderdag 25 april

10.00 uur Bijbelkring

Versoberen voor Thailand
De Lijdenstijd is een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van de Here Jezus. Een tijd misschien ook wel om iets bewust minder te doen om ook op die manier stil te staan bij de Lijdenstijd.  De diaconie roept u op om deze weken de levensstandaard te versoberen. U kunt hierbij denken aan; wat minder snoepen of een glaasje alcohol minder, wat vaker de fiets pakken in plaats van de auto, minder afval door het niet kopen van overbodig verpakte producten. Het geld dat daarmee bespaard wordt, kunt u doneren aan het werk van de familie De Bel in Thailand; de Pwo Karèn kerken, het koffiebedrijf “Sela&Co”en tienerkampen voor Vietnamese kinderen. Meer informatie over het werk van Rien en Maaike de Bel kunt u lezen in de folder op de website van de kerk. 
Uw bijdrage zal in een speciale dienst na Pasen worden ingezameld.
U kunt uw gift ook overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Zierikzee (G.W.); NL43  RABO 0375 1750 08, onder vermelding van “Fam. de Bel - Thailand”.

Open Kerkdagen zomer 2019.

Tijdens de Open Kerkdagen zal de kerk van maandag 8 juli t/m vrijdag 13 september open zijn op de maandag- woensdag- donderdag- vrijdag en zondagmiddag van 13.30 uur – 16.30 uur. Tijdens de kermis niet op : 2- 5- 7 en 8 aug.

De opening van de Open Kerkdagen zal zijn op zondag 7 juli.
In de volgende Van Achter De Beuze leest u meer over de Open Kerkdagen.

Medewerkers gevraagd voor 1 of meerdere middagen.

Medewerkers bij de boekentafel zijn welkom en nu de kerk ook open is op de zondagmiddag zijn gastvrouwen/heren heel erg welkom. Het is de bedoeling dat er op zondagmiddag 2 gastheren/dames aanwezig zijn.

Van ouds zijn leden van de Tomaskerk betrokken geweest bij de Open Kerkdagen. Leden van de Tomaskerk worden ook uitgenodigd mee te werken, vooral voor de zondagmiddag. Zo kunnen we samen toeristen en andere bezoekers van onze stad kennis laten maken met de kerk.

Alle medewerkers ontvangen onder andere een rooster, taakomschrijving en informatie over de historie van de Gasthuiskerk.
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden mee te werken bij de boekentafel?
Neem dan u contact op met:
Ineke Dekkers of Lenie Spiegels

Voor gastvrouw/gastheer op de zondagmiddag kunt u zich aanmelden bij
Truus van Oosterom

Wilt u zich, in verband met vakanties, het maken van roosters, graag aanmelden vóór 10 mei.

Commissie Open kerkdagen.

 

Nieuws van de kindernevendienst
Jongste groep groeit uit zijn jasje.
Elke zondag zijn de kinderen van de jongste groep (basisschoolgroep 1 t/m 3) welkom in de keuken van het kerkcentrum. Met elkaar luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel en knutselen we of spelen we een spel.
De laatste maanden hebben we veel nieuwe vierjarigen mogen verwelkomen.
We zijn hier natuurlijk blij mee. Er is echter een probleempje, we groeien uit ons jasje. Daarom mogen de kinderen die in groep 3 zitten, vanaf zondag 28 april, bij de middengroep  aansluiten. We wensen hen daar een plezierige tijd toe!

 

Collecte kindernevendienst.

Tijdens de kindernevendienst mag elke week een kind rond met de schaal om geld op te halen. Dit geld is bestemd voor Plan Girls First. De afgelopen jaren hebben we Asifa uit Pakistan gesteund. Van het geld dat wij stuurden konden projecten opgezet worden in het dorp waar Asifa en haar familie wonen.
Vanaf januari dit jaar steunen we een ander meisje: Halimatou. Zij is 11 jaar en woont met haar moeder in een dorp in Kameroen. Met het geld dat we voor
Halimatou ophalen worden projecten in haar dorp opgezet waarvan niet alleen Halimatou maar ook andere jongens en meisjes uit haar dorp profiteren. Hierbij kun je denken aan projecten waardoor scholing, voeding en hygiëne  verbeterd worden. Halimatou heeft ons al een brief gestuurd waarin zij ons heeft laten weten heel blij te zijn dat wij haar steunen. In de kindernevendienst hebben wij een slinger met vlaggetjes gemaakt die wij zullen opsturen naar haar. We zijn blij dat de kinderen elke week weer geld mee nemen voor de collecte, hiermee kunnen we Halimatou blijven steunen!

 

 

 

 

Liederen Ochtenddienst


Lied 632: 1,2,3

Lied 216 1,2,3

Lied 885: 1,2

Lied 641: 1,2,3

Lied 825: 9 en 10

Lied 617: 1, 4,5,6,7,16,17,18 en 19

Lied 624: 1 en 2

Lied 634: 1 en 2    Lied 886Lied 886 

 Schriftlezing Lucas 24: 1-12

https://i.pinimg.com/originals/38/85/47/3885470bc900bc7f53c8d0b8ea5120ec.jpg

Liederen Avonddienst


Psalm 92: 1, 2 en 3

Psalm 81: 1, 2 en 4

Lied 622: 6

Lied 255

Lied 646

Lied 634

 Schriftlezing: Lucas 24: 13 - 35

Tekst: Lucas 24: 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechthoek: afgeronde hoeken: Waarom zoekt u de levende onder de doden?
Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt.