Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /WWW/A/.5c1/h/hergz/htdocs/gw/sb/zbact.php on line 22
Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

 

 

 

Tekstvak:                                                                                                   Zondagsbrief

21e jaargang nr 44 zondag 25 oktober 2020

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst     11.00 uur 

      Voorganger:  ds. J. van Belzen, Maassluis

        Schriftlezingen:  Lukas 12: 35-40  I Petrus 4: 1-11 

    Ouderling van dienst: Abco in `t Anker

        Organist: Johan van Broekhoven

  Koster:  Peter de Jonge

   Collecte:  1) Mercy Ships/Vijf aan Boord 2) Kerkbeheer 

  Crèche:  Lindy en Isa

   Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en

   met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens

    het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun

    nevendienst gaan. Vandaag wordt de dienst geleid door:

     Jongste groep:  Jan Leen

     Midden groep: Eleanoor en Djowy

   Oudste groep: Martin

  De avonddienst    18.30 uur

      Voorganger:  ds. J. Smink, Zierikzee

  Schriftlezingen:  Mattheus 5: 38-48  Openbaringen 22: 6-15

Ouderling van dienst:  Abco in `t Anker

    Organist:  Erik Zwiep

    Koster:  Peter de Jonge

   Collecte: 1) Mercy Ships/Vijf aan Boord  2) Avonderedienst

 

  Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Jan Leen de Bel

  Moggestraat 28  •telefoon 720499   e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

Tijdstip morgendiensten

Let u erop dat de morgendienst zowel deze als volgende week om 11 uur begint.

 

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Bijwonen van een kerkdienst: nieuwe maatregelen
Vanwege de corona-maatregelen hebben we opnieuw te maken met beperkingen in de erediensten. We kunnen de komende weken met maximaal 30 kerkgangers in de dienst aanwezig zijn. Omdat we ons aan deze regels moeten houden is het noodzakelijk dat we van te voren weten wie er in de dienst aanwezig zijn. Daarom hebben we het aanmeldsysteem weer op de site gezet, waarbij iedereen zich voor de ochtenddienst kan aanmelden. De avonddiensten hadden altijd al minder dan 30 kerkgangers, waardoor we daar niet werken met een aanmelding vooraf, maar registreren bij binnenkomst.
Gelet op de uitdrukkelijke adviezen van de overheid en de landelijke kerk zal er van gemeentezang helaas geen sprake kunnen zijn en worden de liederen gezongen door een klein groepje, die op ruime afstand van de gemeente staan.
Hoe kunt u zich opgeven?
U kunt zich aanmelden voor een dienst via de website van onze wijkgemeente. Daar staat het icoontje voor de aanmelding. U kunt aangeven welke dienst(en) u wilt bijwonen. De aanmelding kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst. Iedereen die kan komen, krijgt een bevestiging. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-22529646 (Piet en Carla van Beveren).

 

Diensten te beluisteren via kerkomroep én te bekijken via website.

De kerkdiensten kunnen via de kerkomroep worden beluisterd. In het zoekvenster bij ‘Vind uw kerk’ intypen: ‘Zierikzee’- klikken op Zierikzee, Gasthuiskerk – klikken op ‘luisteren’ achter de juiste datum. Na afloop van de opname duurt het even voor de datum van de betreffende zondag plus de bijbehorende bestanden weer op de site van Kerkomroep verschijnen. De diensten kunnen ook worden bekeken. Dat gaat niet via de kerkomroep maar heel eenvoudig via de website. U klikt door naar het beginscherm van onze gewone wijkgemeente. Op dat beginscherm ziet u een icoontje. Als u daarop drukt, gaat de uitzending direct lopen. Dit icoontje blijft de hele volgende week zichtbaar op het beginscherm. Als u de dienst nog later wilt bekijken, dan kunt u onder het balkje “Kerkdiensten” aanklikken: “Terugkijken” en vervolgens de dienst van uw keuze aanklikken.

 

Gastvoorgangers

Vanwege herfstvakantie van ds. De Borst zijn er deze zondag gastpredikanten. In de morgendienst gaat ds. Van Belzen voor. Hij werd 69 jaar geleden in Zeeland geboren en was vanaf 1983 tot aan zijn emeritaat in 2013 predikant te Langerak, Hattem en Maassluis (Grote Kerk). Tot oktober 2018 verrichtte hij gedurende 2½ jaar hulpdiensten te Serooskerke. Sindsdien woont hij weer in Maassluis. In de avonddienst gaat ons gastlid ds. Smink voor. Hij is emeritus (doopsgezind) predikant en verrichtte in de vacaturetijd het bijzondere pastoraat in onze gemeente.

Volgende week gaat onze eigen predikant in de avonddienst voor. In de morgendienst is de voorganger voor het eerst ds. B.E. (Barbara) Lamain. Zij is 44 jaar, was lange tijd als directeur HRM werkzaam in het bedrijfsleven en is sinds 2018 predikant te Den Hoorn en ’t Woudt bij Delft. Haar familie is afkomstig uit Noord-Beveland.

 

Bloemen

De bloemen van deze week gaan vanuit de gemeente als groet en ter bemoediging naar de heer P.H. van Mourik, Gravenstraat 13 (4301 GV), die afgelopen week na een val voor behandeling in het ziekenhuis is geweest

 

 -Bij onze voorzitter André Flikweert, is namens onze gemeente afgelopen vrijdag een bos bloemen bezorgd voor zijn niet aflatende en grote inzet voor onze gemeente. We hebben daar zeer veel waardering voor. Naast het voorzitterschap van de kerkenraad, heeft hij in het afgelopen jaar onder andere veel werk verzet in de beroepingscommissie, heeft hij de berichten in de Zondagsbrief en kerkbode verzorgd en veel extra werk moeten doen in het regelen van alle preekbeurten. Meer dan verdiend dat hij met een mooi boeket werd verrast, waarin de dank voor dit vele werk mag spreken.

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 1 november   

11.00 uur  Voorganger: mw. ds. B. E. Lamain, Den Hoorn/`t Woudt

   Collecte: 1) Najaarszendingsweek 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Voorganger: ds. L. C. de Borst

  Collecte: 1) Najaarszendingsweek 2) Avonderedienst

 

Verjaardagen en jubilea

Op donderdag 29 oktober a.s. hoopt mevrouw M.E. van Wijck, Hoge Molenstraat 13, kamer 111 (4301 KB) haar 92e verjaardag te gedenken.

Op zaterdag 31 oktober a.s. hoopt mevrouw C.A. van der Weele – Wage, Borrendamme 31 (4301 VD) haar 90e verjaardag te gedenken.

Wij feliciteren hen van harte met het mogen bereiken van deze hoge leeftijd.

 

Ook de niet genoemde jarigen en zij die hun huwelijksdag mogen vieren van harte gefeliciteerd.

 

Omzien naar elkaar

In het bijzonder denken we nu aan Anja Stoutjesdijk - Dorst en haar man Gert, Haringvlietstraat 8 (4301 XE). Anja is vorige week zondag opgenomen in het ziekenhuis ADRZ te Goes vanwege een snelle achteruitgang van haar gezondheid. Zij ligt nu voor behandeling op de IC-afdeling.

Haar gezondheidssituatie is erg zorgelijk. Gert voelt zich naar omstandigheden iets beter maar de gezondheid van Anja geeft hem en de kinderen veel spanning en zorgen.

Bij de heer Han Dorst (De Wieken, Hoge Molenstraat 13, kamer 222, 4301 KB) zijn de krachten erg afgenomen en gaat het herstel langzaam.

 

De zieken, in het bijzonder hen die met corona te maken hebben, in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Keuzelijsten Kerstboek Kindernevendienst en Crèche
Hallo kinderen,
Wat een raar jaar is het toch? Zo’n beetje alles gaat anders in 2020.
Wij doen ook mee; het kiezen van het boek voor het Kinderkerstfeest gaat dit jaar helemaal via de computer.
Op de website en in de CHRCH-app van de kerk staan vanaf vandaag de lijsten waaruit je twee boeken kunt kiezen. Net als elk jaar kies je het boek dat je het allerliefste zou willen krijgen en het boek dat je zou willen krijgen als het eerste boek niet besteld kan worden. Jouw keuzes kun je tot en met 8 november invullen via de link die bij de lijsten staat.Na 8 november gaan de lijsten weer van de site en sluit het formulier. Dan hebben wij genoeg tijd om te bestellen en alles klaar te maken voor het Kinderkerstfeest.
Groeten!

 

Rectificatie

Vorige week is melding gemaakt van het overlijden van ons gemeentelid de heer Marinus Kristalijn op vrijdag 16 oktober jl. De heer Kristalijn was niet 95 jaar oud, zoals in de zondagsbrief vermeld, maar ruim 96 jaar oud. Afgelopen donderdag heeft de begrafenis plaatsgevonden. Daarbij stond Psalm 107:1 centraal. Het correspondentieadres van de familie Kristalijn is: Pijlerdam 28, 4303 AJ, Zierikzee.

 

Verkiezing ambtsdragers

Tegen de benoeming en bevestiging van mevr. E. van Opdorp-Sint, Korte Nobelstraat 40, zijn geen bezwaren ingediend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liederen avonddienst

Psalm 139: 1 en 7

Psalm 139: 14

Lied 237: 1, 2 en 3

Lied 270d (2 maal)

Lied 518: 1 en 7

Lied 906: 6 en 8

Lied 241: 1 en 2

 

Schriftlezingen

Mattheus 5: 38-48

Openbaringen 22: 6-15

 

 

  Liederen ochtenddienst

Psalm 133: 1 en 3

Lied 864: 1 en 3

Psalm 119: 12

Lied 288

Lied 748: 1 en 5

Psalm 98: 4

Lied 766: 1, 2 en 3

 

Schriftlezingen

Lukas 12: 35-40

I Petrus 4: 1-11

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl  Koolmeesstraat 4, 4302 VH, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: ds. L.C. de Borst, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, tel. 0111-416025
e-mail: predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl