Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Zondagsbrief

 

20e jaargang nrzondag 13 januari2019

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 Deochtenddienst  09.30uur

 Voorganger: ds. H. G. W. Groot Karsijn, Oosterland

 Schriftlezingen: Handelingen 15: 15-34 

 Ouderling van dienst: Johan Hoff

 Organist: Kees Fierloos

 Koster: Hans de Vlieger

 Collecten1)Onderhoud gebouwen 2)Kerkbeheer 

  Crèche: Inge van Aken,Elise Boer, Margot Lindhout, 

 Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en

 met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tijdens

 het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun 

 nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid

 door Jongste groep: Joannet Boer, Isa Lindhout.

 Midden groep: Willemien Cats, Ninah van der Vliet.

 Oudste groep: Jan Leen de Bel.

 

  De avonddienst  18.30 uur

  Voorganger: ds. B.J. P. de Bruin, Middelburg

 Schriftlezingen:Lukas 4: 1-13

 Ouderling van Dienst: Johan Hoff

 Organist: Niels Everdijk 

 Koster:Hans de Vlieger

 Collecte: 1)Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst

 

 

Gastpredikanten

Vandaag zijn er in beide diensten gastvoorgangers. In de morgendienst ontmoeten we ds. Groot Karsijn. Hij is sinds 13 november 2016 als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Kerkwerve en de Hervormde Gemeente te Oosterland. In de avonddienst gaat evenals op 16 december jl. ds. B.J.P. de Bruin uit Middelburg voor. Hij is 41 jaar oud, werd in 2010 predikant te Andel en is sinds juli 2016 predikant te Middelburg (wijkgemeente De Ontmoeting).

Volgende week zondagavond is er in plaats van de reguliere avonddienst een avondgebed in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen (zie hieronder).

 

Recht voor ogen. Vanaf zondag 20 januari week van gebed voor de eenheid van de christenen.

 

Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen. Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. De Week van Gebed wordt georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl

 

Op Schouwen-Duiveland zijn er in de Week van Gebed de volgende gebedsbijeenkomsten:

 Zondag 20 januari Zierikzee 18.30 uur Havenplein, Gasthuiskerk

 Maandag 21 januari Haamstede 19.00 uur Dapperweg 25, Chr.Ger.Kerk

 Dinsdag 22 januari Nieuwerkerk 19.00 uur Kerkring, Protestantse gemeente

 Woensdag 23 januari Zierikzee 19.00 uur Grevelingenstraat 35, Christengemeente

 Donderdag 24 januari Oosterland 19.00 uurTorenplein 1, Hervormd Oosterland

 Vrijdag 25 januari Zierikzee 19.00 uur Zevengetijstraat 9, Chr.Ger.Kerk

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 20 januari (Eenheidszondag, dienst Nieuwe kerk PKZ)

10.00uur Voorganger: ds.F. J.T.Schipper. dhr E.Steegmans, ds.P. de Graaf

Collecten: 1)Amnesty International 2) Onkosten

18.30 uur Avondgebed

Collecten: 1)Nederlands Bijbelgenootschap 2) Avonderedienst

 

Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 


 

Deze week

Maandag 14 januari

19:30 Consisitorie en bezoekmedewerkers

Dinsdag 15 januari

19.00 uur Jongerencatechese 

20.00 uur Wijkraad diaconie

Woensdag 16 januari

18.30 uur start Alphacursus, Zevengetijstraat 6

Donderdag 17 januari

20.00 uur Moderamen, Kruiningen

19.30 uur Kring Schults, Graspieperstraat 11


Bijeenkomst op woensdag 23 januari in Thomaskerk met Marinus van den Berg over “Aan de grens van ons leven”

Marinus van den Berg is pastor van verpleeghuis Antonius en bij het regionaal palliatief centrum Cadenza in Rotterdam. Hij heeft vele boeken geschreven over omgaan met ziekte en sterven. Het meest recente is ‘Meegaan tot het einde’. Op woensdag 23 januarikomt hij spreken over de grens van ons leven. In de media wordt veel geschreven over euthanasie en voltooid leven. Iedereen heeft er wel een mening over maar als het persoonlijk wordt, als het om jezelf gaat, om je ouders, om je kinderen, lukt het dan om aan tafel te gaan zitten? Wie leidt het gesprek en wie neemt het initiatief? Op wie kan gerekend worden als de zorg toeneemt? Waar bent u bang voor en wat geeft u hoop? Op dit soort vragen wil Marinus van den Berg ingaan.

De bijeenkomst vindt plaats in de Thomaskerken is georganiseerd door de werkgroep vorming en toerusting van die gemeente, maar de deuren staan open voor iedereen die belangstelling heeft. Met name de leden van onze Hervormde Gemeente zijn van harte welkom, ook omdat een avond als deze een goede manier kan zijn om elkaar wat beter te leren kennen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Het is niet nodig om u van tevoren op te geven.

 

 Alphacursus: Ontmoeten - Vragen – Ontdekken

Deze maand is dè mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met Alpha. Wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha.

Ben je op zoek naar zin in je leven? Loop je rond met levensvragen of heeft je geloof een opfrisbeurt nodig? Dan is Alpha echt iets voor jou! Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. De avond begint met een lekkere maaltijd. Daarna volgt een kort en inspirerend verhaal over één van de onderwerpen. Vervolgens is er alle ruimte om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

Je bent zeker niet de enige. In Nederland volgden ruim 265.000 mensen een Alpha. Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en in gevangenissen. Alpha is gratis. We starten 16 januariom18.30 uur.Het adres is Kerkplein, Zevengetijstraat 6in Zierikzee.

Ook vanuit onze Hervormde Gemeente Zierikzee zijn gemeenteleden betrokken bij de organisatie. Meer informatie is te vinden op alphacursus.nl


Open Maaltijd

Lieve mensen,  Zaterdag 2 Februari is het weer zo ver dan willen wij Open Maaltijd  houden Maar wel  even van te voren op geven bij Eva.Wij hopen  er weer wat  gezelligs van te maken. Wij beginnen om half vijf en eindigen zo ongeveer  acht uur In het Kerkcentrum. We hopen jullie allemaal  weer te ontmoeten op 2 Februari.

namens de commissie, Nel de rijke

 

de Jeugdzolder gaat weer open!

Zondag 20 januari 14:30 

Meer info in de zondagsbrief van volgende week.

Voor wie het nog niet wist: voor iedereen vanaf groep 7. 

We zien jullie daar!

 

Liederen Ochtenddienst

Lied 91a: 1

Lied 91a: 2,3

Lied 838

Kinderlied: lied 288

Psalm 138: 1,2

Psalm 138: 3,4

Lied 478: 1 en 4

Lied 103c: 1,3

 

Schriftlezing: Hand. 15:15-34

 

 

 

Liederen avonddienst

Lied 314:. 1 en 3

Psalm 119 : 17 en 42

Lied 413: 1 en 3

Ps. 142: 1, 3 en 6

Lied 512:. 1, 3, 4 en 6

Lied 245: 1

 

Schriftlezing: Lukas 4: 1 - 13