Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Tekstvak:  Zondagsbrief

 

19e jaargang nr 46 zondag 11 november 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

   De ochtenddienst    09.30uur

  Voorganger:  ds. N. de Boo, Zeist

  Schriftlezingen:  

  Ouderling van dienst:  Janny Walhout- Burger

   Organist:  Kees Fierloos

     Koster:  Jan Luijendijk

  Collecten:  1)Onderhoud gebouwen 2)Kerkbeheer 

  Deurcollecte:  St. Ondergrondse kerk

   Crèche:   Corina van der Helm, Sarah Klink en Ariëlla Kooij

  Kindernevendienst:   Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en

  met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders.

    Tijdens het naspel van het  kinderlied “Goedemorgen,  

   welkom allemaal” kunnen de kinderen naar hun neven

   dienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door  

  Jongste groep: Joannet  Boer, Lucas de Vlieger. Midden

   groep: Cor Kooij, Ninah van der Vliet.

   Oudste groep: Christien Struijk.

 

  De avonddienst    18.30 uur

      Voorganger:   ds. C. Bijman, Arnemuiden

      Schriftlezingen:

  Ouderling van Dienst:  Janny Walhout- Burger

    Organist:  Erik Zwiep

   Koster:  Jan Luijendijk

    Collecte:   1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst

 

   Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Jan Leen de Bel

   Moggestraat 28  • telefoon 720449 e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

Gastpredikanten

Vandaag zijn er in beide diensten bekende gastvoorgangers. In de morgendienst gaat voor onze oud-predikant ds. De Boo. Hij is 71 jaar, werd na een loopbaan in het middelbaar onderwijs in 1985 predikant te Uitwijk en was vervolgens predikant te Zierikzee (1987) en Zeist (1994) tot hij in 2012 met emeritaat ging. Hij is secretaris van de Confessionele Vereniging. In de avonddienst ontmoeten we ds. Bijman. Hij is 70 jaar, werd in 1974 predikant te Arnemuiden, was vanaf 1979 predikant op Urk en was vanaf 2007 tot aan zijn emeritaat in 2014 opnieuw predikant van de Gereformeerde Kerk te Arnemuiden, waar hij nog woont.

 

Kerkdiensten  18 november (Viering Heilig Avondmaal)

09.30 uur Voorganger: ds. P. de Graaf

Collecten: 1)Werelddiaconaat  CZWO-project  2) Kerkbeheer

logo sdok.png18.30 uur Voorganger:  ds. P. de Graaf

Collecten: 1) Werelddiaconaat CZWO-project 2) Avonderedienst

 

 

Deurcollecte zondag 11 november

Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) is een interkerkelijke, christelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. De activiteiten die SDOK uitvoert zijn in twee categorieën op te splitsen; praktische hulp aan vervolgde christenen wereldwijd en een bewustwording creëren bij Nederlandse christenen. Praktische hulp gebeurt door middel van materiele steun aan christenen die lijden onder vervolging vanwege hun geloof.

Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van financiële steun aan gezinnen van gevangenen, tijdelijke opvang van christenen die uit hun familie of gemeenschap verstoten zijn of medische hulp aan christenen die gewond zijn geraakt door geweld. Daarnaast ondersteunt SDOK de vervolgde kerk door Bijbels, christelijke lectuur en andere middelen ter beschikking te stellen waarmee vervolgde christenen kunnen groeien in hun geloof en getuigenis.

 


 

 

Collecte zondag 18 november werelddiaconaat

Vanuit de classicale ZWO-commissie worden 2 projecten in Pakistan ondersteund. Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Daarnaast wordt ook Kor Gritt ondersteund. Kor Gritt is in het voorjaar 2014 door Kerk in Actie uitgezonden naar Pakistan, waar hij onderzoek doet naar de relaties tussen Pakistaanse christenen en Pakistaanse moslims.

 

Deze week

Woensdag 14 november

14.00 uur Damesgesprekskring

Donderdag 15 november

19.30 uur kring Schults

 

Omzien naar elkaar

De zieken in het ziekenhuis,  thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Geboren

We ontvingen het dankbare blije bericht van Willem en Linda Jumelet met het mooie nieuws dat woensdag 7 november hun dochter Veronique Adriana is geboren. Wij feliciteren Willem, Linda, David en Charlotte van harte met de geboorte van dochter en zus. Het is ons gebed en onze wens dat deze handvol Jumeletten genieten van elkaars warmte, vreugde en liefde onder de zegen van Hem die leven heeft gegeven en leven heeft gespaard.

 

Een laatste bericht vanuit Open Hof van de familie De Graaf

Omringd door vele dozen berichten wij u dat het moment is aangebroken dat we de pastorie gaan verlaten om intrek te nemen in de woning waar we onze oude dag hopen te slijten. Een merkwaardig gevoel overvalt ons.

Aanstaande dinsdag is het plan dat de verhuizers alles komen inpakken wat nog niet ingepakt is. We slapen dan nog in De Open Hof.

Woensdag wordt al ons hebben en houden overgebracht naar Kruiningen waar dan het omgekeerde ritueel van start gaat. We pakken alles uit en hopen eind volgende week de zaak aan kant te hebben.

De nieuw te betrekken woning is er klaar voor. In de afgelopen tijd is alles in orde gebracht. Kilo’s verf hebben er voor gezorgd dat de nieuwe woning een nieuwe kleur en geur heeft gekregen. Of beter gezegd onze geur en kleur.

 

Een volgende groet zal dus uit Kruiningen komen. Maar nu nog één keer een hartelijke groet van ons allen aan u allen vanuit de Open Hof,

Piet en Marian de Graaf

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw,
Marianne van Mourik, Eleanore van Opdorp.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij dhr. Johan Bax. publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl, Vondelingsplaat 11, 4301 ZP, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr.J.Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee,  tel.769035,
e-mail kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: Ds.P.de Graaf, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS  Zierikzee,
tel. 416025,  e-mail predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Contactpersoon diaconale hulpdienst : mevr. M. Hilleman, tel. 06-43101450
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangenzondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl.