Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Zondagsbrief

 

20e jaargang nr 26 zondag 23 juni 2019

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst    11.00 uur

    Voorganger:  ds. G.J. van Beek, Nieuw-Lekkerland

    Schriftlezingen:  1 Tessalonicenzen 5 15 t/m 24 

  Ouderling van dienst:  Carla van Beveren- van Mierloo

    Organist:  Johan van Broekhoven

    Koster:  Hans Smits

    Collecten:  1) Wereldvluchtelingendag  2) Kerkbeheer

    Deurcollecte:  3) Jeugdwerk

    Crèche:  Margriet van Schelven, Estée Lindhout, Sarah Klink

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst  gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door

  Jongste groep: Monica de Nooijer, Lucas de Vlieger.

  Midden groep: Eleanore van Opdorp, Ariëlla Kooij.

  Oudste groep: Christien Struijk.

 

De avonddienst    18.30 uur

  Voorganger:  ds. J. Schaap, IJsselmonde

  Schriftlezingen:  Johannes 8 vers 1-11

  Matheüs 7 vers 1-5

Ouderling van Dienst:  Carla van Beveren- van Mierloo

  Koster:  Hans Smits

  Collecte:  1) Wereldvluchtelingendag 2) Avonderedienst

 

Gastvoorgangers

Vanwege de vakantie van onze predikant zijn er ook a.s. zondag twee gastvoorgangers. In de ochtenddienst ontmoeten we ds. G.J. van Beek. Hij is 58 jaar, was vanaf 1986 predikant te Bant en Rutten, Almkerk, Zevenhuizen, Puttershoek en Ridderkerk en is sinds augustus 2017 predikant te Nieuw-Lekkerland. In de avonddienst is ds. J. Schaap de voorganger. Hij ging in 2014 al eens bij ons voor. Hij is 43 jaar, werd in 2006 predikant te Nigtevecht (waar ook ds. Van de Pol begon) en is sinds april 2013 predikant te Rotterdam-IJsselmonde, als opvolger van onze oud-predikant ds. De Rooij.

Volgende week zondag gaat in de avonddienst ds. Marjan Riedijk voor. Zij is sinds oktober 2016 predikant van de Protestantse Gemeenten te Nieuwerkerk en Zonnemaire en was tot 2016 jeugdouderling in onze gemeente.

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als groet en ter bemoediging naar de heer L.C. Abrahamse, Ockerssestraat 6.

 

Kerkdiensten 30 juni (Overstapdienst)

 09.30 uur Voorganger: ds. P. de Graaf

Collecte: 1) Jeugddiaconaat  2) Kerkbeheer

 18.30 uur Voorganger: mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/Zonnemaire

Collecte: 1) IZB  2) Avonderedienst

Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum
 
Meer informatie over het doel van collecte jeugddiaconaat leest u in de Zondagsbrief van 30 juni.
 

Collecte 23 juni Wereldvluchtelingendag “Vergeten vluchtelingen in

Nigeria”

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.

 Collecte zondagavond 30 juni IZB

De IZB, vereniging voor zending in Nederland, is al sinds 1935 actief met een passie voor missie. Zij zijn een missionaire dienstverlener: zij helpen kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland bij het vervullen van hun missionaire roeping. Want het is hun en ons verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen. Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. De IZB is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. De IZB biedt onder andere het volgende aan; cursussen aan gemeenteleden, nascholing en toerusting van predikanten, en het aanstellen van evangelisten.

Deze week

Maandag 24 juni

19.30 uur College van kerkrentmeesters

20.20 uur Wijkraad van kerkrentmeesters

 

Koopavondgebed a.s. donderdag 27 juni

U wordt van harte uitgenodigd voor het interkerkelijk Koopavondgebed dat om de twee weken op donderdagavond in de Gasthuiskerk wordt gehouden, georganiseerd door verschillende Zierikzeese kerken. Het begint om 19.00 uur en duurt maximaal een half uur. Deze keer berust de leiding bij ds. J. Smink. Hans Biesma bespeelt de piano. Het eerstvolgende avondgebed is op donderdag 11 juli.

 

Oproep voor gastheer/-vrouw voor Open Kerkdagen op zondagmiddag

Dit jaar zal de Gasthuiskerk in het zomerseizoen ook op zondagmiddag geopend zijn. Het leek de kerkenraad goed om juist op zondag ook ’s middags de kerkdeuren wijd open te zetten. Verschillende gemeenteleden (ook vanuit de Thomaskerk) zullen op zondagmiddag als gastheer of gastvrouw in de Gasthuiskerk zijn. We zoeken nog voor enkele zondagen een tweede gastheer of gastvrouw: de zondagen 21 juli, 11 augustus en 18 augustus, maar als u/jij op een andere zondag beschikbaar bent, dan is dat ook prima. Lijkt het u/jou leuk om mee te doen, geef je dan op bij André Flikweert, asflikweert@zeelandnet.nl of 06-83259350.

 

Open kerkdagen

Volgende  week, zondag 30 juni wordt u weer door de commissie Open kerkdagen de vakantie-bijbelgids aangeboden. Dit jaar is er ook een vakantie-bijbelgids voor Kids.

 

Start Orgel onderhoud

Op 1 juli a.s. begint Orgelbouwer Reil met het ‘Onderhoud en conserverend herstel’ van ons orgel. De eerste week worden de binnenpijpen verwijderd en boven opgeslagen en alles schoongemaakt. Vele onderdelen worden meegenomen naar de werkplaats, waaronder de frontpijpen om ze op te poetsen. De schilder zal het zgn. blinderingsnijwerk, dat zijn de goudkleurige roosters, meenemen en oppoetsen of herstellen met nieuw bladgoud. Het onderste gedeelte van de orgelkast wordt opnieuw geschilderd.

Volgende week worden alvast steigers gebouwd. Later worden vaste leuningen aangebracht, achter het orgel en vooraan op de galerij. 

 

Half augustus, na de vakantie, gaat de orgelbouwer weer beginnen met de opbouw en in september volgt het inregelen en stemmen. Mocht tijdens de inspectie in de 1e week blijken dat de windladen gekanteld en hersteld moeten worden dan is er uitloop tot in oktober, maar wij hopen dat dat niet nodig is.

 

Als tijdelijke vervanger van het orgel wordt beneden een elektronisch Viscount orgel geplaatst met voldoende capaciteit om de gemeenten goed te kunnen begeleiden.

We zullen het Marcussen orgel dus even moeten missen om er daarna weer én lang én welluidend plezier van te kunnen hebben.

 

Kees Jobse

Kerkrentmeester en coördinator orgel onderhoud 

 

 

Liederen Ochtenddienst

 

Lied 314 vers 1, 2

Ps 89 vers 4, 5

Lied 836 vers 1, 5

Lied 288

Ps 25 vers 2, 4, 6

Lied 687

Ps 103 vers 5, 9

 

Schriftlezing; 1 Tessalonicenzen 5 15 t/m 24

 

Liederen avonddienst

 

Lied 885

Ps 65 vers 1, 2, 3

Lied 675

Ps 68 vers 2, 7

Lied 912 vers 1, 2, 3, 5

Lied 838 vers 3, 4

 

 

Schriftlezing; Johannes 8 vers 1-11

  Matheüs 7 vers 1-5