Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Tekstvak:  Zondagsbrief

 

19e jaargang Nr. 26  zondag 24 juni 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst       09:30 uur

     Voorganger:  ds. P. de Graaf

   Schriftlezingen:  2 Korintiërs 5: 1 - 10 

Ouderling van dienst:  Janny Walhout- Burger

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Hans de Vlieger

  Collecten:  1)Jeugdwerk   2)Kerkbeheer 

   Crčche:   Ria Verwijs,Margot Lindhout,Elise Boer

   Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot   en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Cor Kooij, Elise Boer Lindhout. Midden groep: Linda de Vlieger, Ninah van der Vliet. Oudste groep: Christien Struijk

 
De avonddienst      18:30 uur    

    Voorganger:  ds. G. J. van Beek, Nieuw-Lekkerland

    Schriftlezingen:

  Ouderling van Dienst:  Janny Walhout- Burger

  Organist:   Erik Zwiep

  Koster:   Hans de Vlieger

  Collecte:  1) Jeugdwerk  2)Avonderedienst

  

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de avonddienst ds. G.J. van Beek voor. Hij is 57 jaar, was vanaf 1986 predikant te Bant en Rutten, Almkerk, Zevenhuizen, Puttershoek en Ridderkerk en is sinds augustus 2017 predikant te Nieuw-Lekkerland. Volgende week zondagavond is de voorganger ds. J. Smink. Hij is emeritus (doopsgezind) predikant en gastlid van onze gemeente.

H

Bloemen

Ter bemoediging en als groet gaan de bloemen van vandaag naar de heer M. van der Wekken, Straalweg 5, die na een wekenlang verblijf in Emergis weer thuis is.

 

Kerkdiensten 1 juli

11.00 uur Voorganger: ds. P. de Graaf (overstapdienst)

Collecten: 1)Jeugddiaconaat  2) Kerkbeheer

18.30 uur Voorganger: ds.J. Smink, Zierikzee

Collecten: 1) IZB 2) Avonderedienst

 

Omzien naar elkaar

De heer P. van Milt, Jannewekken 1/0016, 4301 HH verblijft nog steeds in het ziekenhuis te Goes. Gelukkig is er een klein beetje herstel. Bij voldoende herstel hoopt de heer Van Milt een zorgplek te krijgen in Zierikzee.

 

Mevrouw E. Janse-van Sparrentak, Lange Blokweg 48, 4301 NZ is getroffen door groot verdriet. Zaterdag 16 juni is haar zoon Jan overleden in de leeftijd van 66 jaar. De heer Janse woonde in ’s Heer Arendskerke en de begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden in Eindewege.

 

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Koopavondgebed donderdagavond 28 juni

 

U wordt van harte uitgenodigd voor het interkerkelijk Koopavondgebed dat om de twee weken op donderdagavond in de Gasthuiskerk wordt gehouden, georganiseerd door verschillende Zierikzeese kerken. Het begint om 19.00 uur en duurt maximaal een half uur. Deze keer berust de leiding bij ds. Freek Schipper. Sem Bienefelt begeleidt ons met de piano.

 

Overstapdienst zondag 1 juli

Aanstaande zondag eindigt de kindernevendiensttijd voor een aantal kinderen uit onze gemeente. Zij stappen over naar de catechese. De overstappers die zondag afscheid nemen van de kindernevendienst zijn: Joost van den Bosch, William Bouwman, Gijs Griffioen, Rik Groenevelt, Yentl Klink, Djowy Knoot en Nathanaël Storm. Met elkaar hebben we deze dienst voorbereid. We lezen het verhaal van David en Goliath en we luisteren naar de wijze woorden van Prediker die oproept om te genieten van het leven zolang je nog jong bent. De overstappers lezen uit de Bijbel, spelen muziek en collecteren. Een bijzonder moment voor alle overstappers, maar ook een bijzonder moment voor de gemeente. Het kan niet anders of we willen daar allemaal bij zijn! Zoals altijd van harte welkom!

 

Collecte zondag 1 juli – Bijbels voor kinderen in Hongarije

In het onderwijs is het een veelgebruikte term: kinderen met een rugzakje. Vaak wordt dat figuurlijk bedoeld. Kinderen hebben nogal eens emotionele bagage, die ze zogezegd meedragen op hun rug. En als we ons realiseren in welke tijd onze kinderen opgroeien, hoeft het ons niet te verwonderen dat kinderen al op jonge leeftijd veel moeten ‘meesjouwen’. De Bijbelvereniging kreeg onlangs een verzoek om bijbels beschikbaar te stellen voor …. rugzakjes voor schoolkinderen in Hongarije! Samen met andere schoolmaterialen, die voor (de ouders van) deze kinderen anders niet te betalen zouden zijn. Een mooi initiatief om het begrip ‘rugzakje’ positief in te vullen! En een prachtige manier om kinderen de Bijbelse boodschap mee te geven.

 

Vakantiebijbelgids

Volgende week, zondag 1 juli, wordt u weer door de commissie Open kerkdagen het Vakantiebijbelgidsje aangeboden.

 

 

Open Kerkdagen

Op maandag 2 juli beginnen de Open kerkdagen,

de opening zal zijn om 13.00 uur- 13.30 uur.

U bent hierbij van harte welkom. In de zondagsbrief van 1 juli leest u hier meer over.

 

Bedankt

Hartelijk dank voor de kaarten , de bloemen en alle goede wensen die ik heb gekregen na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis  .

Hartelijke groeten J.M.Uijl

 

Privacywet

Al enkele weken hebben we u er van op de hoogte gesteld dat op 25 mei een nieuwe privacywet in werking is getreden. We berichtten u dat dat grote gevolgen heeft voor de berichtgevingen in bijvoorbeeld de Kerkbode, de Zondagsbrief en Van Achter de Beuze. Het is niet toegestaan om namen van gemeenteleden en daarbij behorende gebeurtenissen te vermelden zonder toestemming van betrokken gemeenteleden of familie. In de laatste kerkenraadsvergadering is besloten in de Zondagsbrief en in de Kerkbode de namen te noemen van jarige gemeenteleden die het kroonjaar van 75, 80, 85, 90 en alle jaren daarboven hebben te vieren. Ook de huwelijksjubilea jubilea van 25, 40, 45, 50, 55, 60 en alle jaren daarboven zullen worden genoemd. Maar het noemen van de namen van de bedoelde jarigen en zij die een jubileum hebben te vieren zal alleen dan gebeuren wanneer daarvoor toestemming is gegeven. Afgesproken is dat de wijkouderlingen de jarigen en jubilarissen benaderen met de vraag of zij instemmen met de vermelding van hun verjaardag of jubileum. Ook alle vermeldingen van ziekte, ziekenhuis, verdriet e.d zullen niet eerder plaatsvinden dan na toestemming van de betrokkene. We realiseren ons dat dit allemaal extra inspanning kost maar de kerkenraad vindt dat zeker de moeite waard omdat zo het vertrouwen er is dat het omzien naar elkaar niet in gevaar komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liederen Ochtenddienst

Psalm 92: 1 en 2

 

Lied 215: 1, 2 en 3

 

Lied 215: 4, 5, 6 en 7

 

Lied 288

 

Lied 723: 1 en 2

 

Lied 801: 1, 4, 7 en 8

 

Schriftlezing: 2 Korintiërs 5: 1-10

 

Liederen avonddienst

 

  GEEN OPGAVE