Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Zondagsbrief

 

19e jaargang Nr. 12, zondag 18 maart 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst (6e Lijdenszondag)     09:30

Voorganger:  Prop. H. Z. Klink, Ouddorp 

Schriftlezingen: Jer. 31: 31-34, Hebr. 5: 1-10, Joh. 12: 20-33

Ouderling van dienst:  Dineke van Opdorp- Sint 

Organist:  Erik Zwiep

Koster:  Jan Willem Viergever

Collecten:  1) 40 Dagentijdcollecte / Kinderen in de knel

                       2) Kerkbeheer

Crèche:  Geraldine de Groot, Estee Lindhout, Rachel Klink

Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. 

Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. 

Vandaag wordt de nevendienst geleid door: 

Jongste groep: Joannet Boer, Ariella Kooij. 

Midden groep: Nicole de Oude, Ninah van der Vliet. 

Oudste groep: Martin van de Bosch


De avonddienst   18:30

Voorganger:  ds. A. H. Groen, Rijsoord

Schriftlezingen:  Joh. 19: 17- 30

Ouderling van Dienst:  Dineke van Opdorp-Sint

Organist:  Kees Fierloos

Koster:  Jan Willem Viergever

Collecte:  1) 40 Dagentijdcollecte / Kinderen in de knel

                  2) Avonderedienst

 

Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Eleanore van Opdorp

Korte Nobelstraat 40 • telefoon 415133 e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Gastvoorgangers

Vandaag zijn er twee gastvoorgangers. Omdat ds. De Graaf in het ziekenhuis in Goes voorgaat, gaat in de morgendienst voor proponent drs. H.Z. Klink te Ouddorp. Hij is sinds 2017 beroepbaar als predikant in de Protestantse Kerk en is in de vacaturetijd werkzaam in de Hervormde Gemeente te Bruinisse. De voorganger in de avonddienst is ds. A.H. Groen. Hij is 61 jaar oud, was vanaf 1987 predikant te Waarde, Hellendoorn en Sliedrecht en is sinds december 2013 verbonden aan de Hervormde Gemeente te Rijsoord.

Volgende week zondag gaat in de avonddienst voor mw. ds. J.W. Meeuwissen. Zij is 32 jaar en werd in november 2012 predikant in haar eerste gemeente, de Hervormde Gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk.

 

Paasproject kindernevendienst

De kindernevendienst volgt in de Lijdenstijd het Paasproject van “Vertel het maar” met als hoofdthema DE NIEUWE SCHEPPING. In dit project wordt de verbinding gelegd tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant en de vernieuwing van de schepping die door het verlossend werk van Jezus Christus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant.

Vandaag is thema: : De nieuwe schepping – sterven en nieuw leven

Bijbelverhaal: Johannes 12: 20-33

Het projectlied heeft de melodie van het kinderlied “De Heer is waarlijk opgestaan” ofwel  lied 427 Evangelische Liedbundel

Qua melodie is het lied als volgt opgebouwd:

refrein (2 regels) / couplet (2 regels) / refrein (2 regels) / couplet (2 regels)

refrein (2 regels)

 

De nieuwe schepping komt dichtbij.

Jezus maakt het waar.

Hij is als een korrel graan

die – gezaaid - zal sterven gaan,

maar uit de hemel klinkt Gods woord.

Heb je ’t ook gehoord?

Gevend schenkt Hij leven aan

ieder die tot Hem zal gaan.

De nieuwe schepping komt dichtbij.

Jezus maakt het waar.

 

Kerkdiensten 25 maart (Palmzondag – belijdenis en heilige doop)

11.00 uur Voorganger: ds. P. de Graaf

Collecte 1) Steunfonds bijzondere vakanties 2) Kerkbeheer

Deurcollecte: St Opkikker

18..30 uur Voorganger: mw. ds. J.W. Meeuwissen, Sint-Maartensdijk

Collecte 1) Steunfonds bijzondere vakanties 2) Avonderedienst

Koffie/thee drinken na de ochtenddienst

 

Belijdenis en doop Palmzondag 25 maart

Aanstaande zondag ofwel op Palmzondag hopen Jonathan Storm (18 jaar) en Renate den Heijer (48 jaar) belijdenis te doen van hun geloof. Jonathan is in onze gemeente een bekende verschijning en heeft het verlangen uitgesproken op deze jonge leeftijd belijdenis van zijn geloof af te leggen. Datzelfde verlangen heeft Renate maar de weg daar naar toe is een totaal andere. Renate is geboren en getogen in Den Haag / Voorburg en is in 2005 verhuisd naar Zierikzee. Renate is gescheiden heeft één eigen dochter, twee pleegdochters en drie zonen.  In 2009 is Renate getroffen door een herseninfarct en is daardoor beperkt en gebonden aan een rolstoel. Renate woont sinds enige tijd in de Wieken waar ze omringt is door goede op haar afgestemde zorg. Omdat Renate nooit is gedoopt zal naast de belijdenis ook de doopplechtigheid plaatsvinden. We hopen en vertrouwen dat u als gemeente met vreugde rondom Jonathan en Renate zullen staan wanneer zij ten overstaan van God en u allen in het openbaar belijdenis doen van hun geloof.

 

Collecte zondag 18 maart – Kinderen in de knel

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.

 

Deurcollecte zondag 25 maart – St. Opkikker
Stichting Opkikker verzorgt Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind, zodat na veel vervelende dagen de leuke dagen toch nét iets langer duren! Langdurig ziek zijn vraagt van iedereen heel veel doorzettingsvermogen en energie. Maar vooral voor een kind is dit zeer intensief. De vaak lange behandelingen en ziekenhuisopnames, de onzekerheid en het zien dat je vriendjes en vriendinnetjes wel een gewoon leven kunnen leiden is zeer ingrijpend. Ook voor het gezin waarin het kind leeft heeft dit verregaande gevolgen. Ieder gezinslid spant zich extra in en moet daarvoor vaak andere bezigheden opofferen. Juist in zo’n situatie zijn kleine en grote lichtpunten erg belangrijk. Ze worden heel intensief beleefd en dragen voor een groot deel bij aan de mentale gesteldheid van kind en gezin. Daarom organiseert Stichting Opkikker 2.000 keer per jaar een onvergetelijke Opkikkerdag voor gezinnen met een langdurig ziek kind.

 

Vijftig woorden uit Malawi (5)

De Lijdenstijd is een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van Jezus. Een tijd misschien ook wel om iets bewust minder te doen om ook op die manier stil te staan bij de Lijdenstijd. De diaconie roept u op om deze weken de levensstandaard te versoberen en het geld dat daarmee bespaard wordt te doneren aan Care4Malawi, het project van de Rieneke en Gert van der Pol. Uw bijdrage zal in een speciale dienst na Pasen worden ingezameld.

 

Als teken van verbondenheid en ter overdenking schrijft de Fam. vd Pol in deze periode elke week een stukje van ongeveer 50 woorden. Deze week de vijfde bijdrage.

 

Voelen en vieren

Wat we hier in Malawi missen? Allereerst: dagen die gaan lengen. Hier is het altijd rond zes uur, half zeven donker. Ten tweede: samen de tred van het kerkelijk jaar volgen. In de kerkdiensten merk je amper dat we in de lijdenstijd leven. Dus tel je zegeningen, daar in Nederland!

 

Vooraankondiging gezellige middag ouderen 80+

We vinden het fijn de oudere gemeenteleden van 80+ uit te kunnen nodigen voor een gezellige middag op woensdag 11 april a.s. om 14.15 uur in het kerkcentrum. Deze week krijgt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Wijkouderlingen Carla, Dineke, Jopie en Willemien

 

Deze week

Maandag 19 maart

19.30 uur: Wijkraad kerkrentmeesters

Dinsdag 20 maart

18.15-19.00 uur – Jongerencatechese

19.15-20.00 uur – Jongerencatechese

20.15-21.00 uur – Jongerencatechese

Donderdag 22 maart

20.00 uur: Moderamen, Open Hof

 

Cursus Jeugdwerk.

Heb je hart voor de kinderen en jongeren die je ontmoet in het jeugdwerk, in de gemeente, op school of bij je thuis? En vind je het belangrijk dat er persoonlijke aandacht is voor hen? Dan kun je veel voor hen betekenen. Bijvoorbeeld door echte interesse te hebben in hun leefwereld. Door mooie en moeilijke thema’s uit hun leven bespreekbaar te maken. Op een manier waardoor je je meer bewust wordt van de relatie die je hebt met de jongeren. Waar het om gaat is dat jij van betekenis kan zijn voor de jongeren in de tijd waarin ze leven. Spreekt deze cursus je aan geef je dan nu op. De cursus vindt plaats op dinsdagavond in de Gasthuiskerk te Zierikzee op 10 april, 24 april en 22 mei

 

Cursus actieve werkvormen.

Training voor kindernevendienst en kinderen en jongeren in clubwerk.  Ben je betrokken bij de kindernevendienst, geef je leiding aan de jeugdzolderclub of wil je dit gaan doen, maar zou je daar wel wat tools en tips bij kunnen gebruiken? Dan is deze training wat voor jou. Je frist je kennis op van het jeugdwerk en leert nieuwe en creatieve werkvormen die je kunt inzetten in je jeugdgroep. Je brengt de werkvormen deze avond al in de praktijk door hiermee aan de slag te gaan met de andere cursisten zodat je meer uit de kindernevendienst kunt halen en/of een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het jeugdwerk. De training vindt plaats op dinsdagavond 17 mei a.s. in de Gasthuiskerk. Spreekt deze training je aan, meld je dan aan.

 

Beide trainingen worden verzorgd door JOP. jong protestant Nederland. Graag deze week opgeven bij: Elma de Oude. via de app (06-50492130)

of via de mail: arjanelma@zeelandnet.nl

 

Bedankt

Beste gemeenteleden,
Bedankt voor de bloemen ter ondersteuning voor mijn geestelijk verdriet in mijn lijden.

Piet van Milt