Tekstvak:                                                                                                   Zondagsbrief

20e jaargang nr 50 zondag 8 december 2019

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

  De ochtenddienst (2e Adventszondag)    11.00 uur 

   Voorganger:  mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk en Zonnemaire

  Schriftlezingen: Psalm 89: 1 t/m 3 en 18 t/m 53   

  Ouderling van dienst: Teunie Wessels- van Dongen

    Organist: Johan van Broekhoven

     Koster: Martin van den Bosch

   Collecte: 1) Jeugdwerk 2) Kerkbeheer

    Crèche: Corina van der Helm, Margot Lindhout, Elise Boer

  Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tijdens het naspel van het projectlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst  gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door Jongste groep: Lindy Quist, Maud Struijk

     Midden groep: Cor Kooij, Ninah van der Vliet

  Oudste groep: Joël Hillebrand

 

De avonddienst   18.30 uur     

        Voorganger: ds. D. Westerneng, `s-Gravenpolder

    Schriftlezingen:  Micha 2: 1 t/m13  Marcus 12: 1 t/m 12  

Ouderling van dienst : Teunie Wessels- van Dongen

  Organist: Matthijs Mijnders

  Koster: Martin van den Bosch

      Collecte: 1) Jeugdwerk  2) Avonderedienst

  Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

 

   Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Walter Boer

    Steenbank 64•telefoon 417992 e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

Gastvoorgangers

Vandaag zijn er in beide diensten bekende gastvoorgangers. In de morgendienst is de voorganger ds. Marjan Riedijk, sinds oktober 2016 predikant van de Protestantse Gemeenten te Nieuwerkerk en te Zonnemaire en tot januari 2016 jeugdouderling in onze gemeente. In de avonddienst ontmoeten we ds. Westerneng. Hij is 56 jaar, was vanaf 1988 predikant in de Gereformeerde Kerken van Sint-Laurens, Idskenhuizen (Fr) en Vorden en is sinds 2007 predikant van de Protestantse Gemeenten te ’s-Gravenpolder en Baarland.

Volgende week zondag gaat in de morgendienst ds. Schaap voor. Hij ging in juni al in een avonddienst voor. Hij is 43 jaar, werd in 2006 predikant te Nigtevecht, waar ook onze oud-predikant ds. Van de Pol begon, en is sinds april 2013 predikant te Rotterdam-IJsselmonde, als opvolger van onze oud-predikant ds. De Rooij. In de avonddienst ontmoeten we dan een bekende gastpredikant in de persoon van ds. Van Beek. Hij is 59 jaar, was vanaf 1986 predikant te Bant en Rutten, Almkerk, Zevenhuizen, Puttershoek en Ridderkerk en is sinds augustus 2017 predikant te Nieuw-Lekkerland.

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als groet en ter bemoediging naar mevrouw M.H. Dorst - Klink, verhuisd naar Hoge Molenstraat 13 (De Wieken), kamer 131. 

 

Kerkdiensten 15 december (3e Adventszondag)

09.30 uur Voorganger: ds. J. Schaap, IJsselmonde

Collecte: 1) Woord & Daad 2) Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

18.30 uur Voorganger:  ds. G. J. van Beek, Nieuw-Lekkerland

Collecte: 1) Jeugdwerk  2) Avonderedienst

 

Verjaardagen en jubilea

Mevrouw T.L. Wessels - van Dongen, Stormvogelstraat 6 (4301 WN) heeft op 30 november haar 75e verjaardag mogen vieren.

Het echtpaar A.J. Schiettekatte - Oosterling, Steenbank 70 (4301 ZR) hoopt op donderdag 12 december hun gouden ofwel 50-jarig huwelijksjubileum te vieren.

Het echtpaar A. van Vliet - de Wit, Steiltjesstraat 9 (4301 HS) hoopt ook op donderdag 12 december hun gouden huwelijksjubileum te vieren.

Wij feliciteren de genoemde en alle niet genoemde jarigen en jubilarissen van harte!

 

Huwelijk

Op vrijdag 20 december a.s. hopen Femke van Splunter en Bram Boogaard elkaar hun jawoord te geven. De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 13.00 uur op een bijzondere locatie: Bovendonk, Hofstraat 8 in Hoeven (www.bovendonk.nl). Om 15.00 uur vindt op dezelfde locatie de bevestiging en inzegening van het huwelijk plaats. Deze dienst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van onze gemeente. In de dienst zal onze oud-predikant ds. De Graaf voorgaan. Voorafgaand aan deze kerkdienst is er gelegenheid tot koffie drinken. Het adres van Femke en Bram is: Nieuwstraat 28, 4697 CD, Sint-Annaland.

 

Omzien naar elkaar

Mevrouw G. van der Schee - Brongers, De Brauwstraat 33 (4301 ME) verblijft nog in het Buurtzorgpension te Zierikzee, Koning Gustaafweg 2 (4301 NP). 

Mevrouw M. van Oorschot - van Maurik, Watersnipstraat 20 (4302 VD) is na een ongelukkige val thuis opgenomen in het ADRZ te Goes, ‘s Gravenpolderseweg 114 (4462 RA). Voor revalidatie wordt er een plaats gezocht in de omgeving van Steenbergen, waar haar dochter woont.

 

Verdriet is er bij de familie Van der Ploeg - Vane, Dulve 37 (4303 BD) na het overlijden van hun geliefde zwager Albert van Mourik op 3 december te Middelburg. Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

 

De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Deze week

maandag 9 december

19.30 uur: kerkenraadsvergadering - kerkcentrum 

20.00 uur kring Bos, Steenzwaanweg 1

Dinsdag 10 december

20.00 uur: Wijkraad diaconie

Woensdag 11 december

14.00 uur Damesgesprekskring, Graspieperstraat 11.

14.30 uur: rouwkring “Onzichtbaar gedragen” - kerkcentrum

donderdag 12 december

19.30 uur  kring Schults Mantelmeeuwstraat 4

 

Rouwkring “Onzichtbaar gedragen”

Volgende week gaat een gesprekskring van start voor gemeenteleden die een geliefde door de dood hebben verloren. In deze kring willen we samen luisteren naar muziek en naar teksten uit de Psalmen. Vanuit dat luisteren wisselen de deelnemers hun ervaringen uit. Het is een groep van lotgenoten die zelf een ernstig verlies hebben meegemaakt. Het gaat om de onderlinge steun, die mensen elkaar kunnen geven. Het is geen psychologische kring, maar een kring waar geloofsvragen een plek krijgen. We gebruiken een in de kerk beproefde methode “Onzichtbaar gedragen”.

De eerste bijeenkomst is op woensdagmiddag 11 december om 14.30 uur in de consistorie. De leiding van de bijeenkomsten berust bij ouderling Janny Walhout-Burger (tel. 407944, j.walhout@hotmail.com) en ouderling André Flikweert (410991, asflikweert@zeelandnet.nl). Bij hen kunt u zich opgeven. Een aantal gemeenteleden heeft zich al aangemeld. Omdat een vertrouwelijke sfeer binnen de gesprekskring belangrijk is, is het niet mogelijk in een later stadium alsnog aan te sluiten.

 

Collecte zondag 15 december

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. Als Bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen zijverantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen. Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden zij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.

 

Kerstworkshop

Dinsdag 17 en woensdag 18 december geven we weer van 13.00uur tot 15.00 uur een kerstworkshop aan de Zevengetijstraat 6 in Zierikzee. Kosten € 27,50 dit is inclusief materialen, koffie of thee en iets lekkers erbij. De opbrengst gaat naar de Stichting Vrouwen voor Vrouwen te Ede die projecten ondersteunen van Nederlandse vrouwen in Afrika die daar onder kansarme vrouwen en kinderen werken. Voor meer informatie: www. Vrouwen voor Vrouwen.info, Dineke van Opdorp telefoon 415133 of Mijnie Schiettekatte.telefoon 414783Belangstellenden kunnen zich opgeven voor 10 december via mijnie@zeelandnet.nl

 

 

Liederen ochtenddienst

Lied:441: 1 en 2

lied 441:  6

Psalm    51: 5

Adventslied voor de kinderen.

Psalm  89: 1 en 7

Psalm 89: 17 en 18

lied 452: 1 ,2 , en 3.

Schriftlezing Psalm 89: 1 t/m/ 3 en  18 t/m 53

 

 

Liederen avonddienst

Psalm 72: 1 en 7

lied :439 1 en 3

lied:442

lied: 967 : 1 ,4 , 6 en 7

lied:482 : 3

lied: 868 : 1 en 2

Schriftlezing  Micha 2: 1-13

                    Marcus 12: 1-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij dhr. Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl  Vondelingsplaat 11, 4301 ZP, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: vacant
Pastoraal contactadres: mw. J.A. van der Schelde-Dool, tel.0111-413878/06-11865799
bij geen gehoor: mw. C.J. van Beveren-van Mierloo, tel.0111-414889/06-22529646
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl