Tekstvak:  Zondagsbrief

 

19e jaargang Nr. 7, zondag  18 februari 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  (2e Lijdenszondag)     09.30 uur     

 Voorganger: ds. P. de Graaf (Uitzending radio Schouwen-Duiveland) 

   Schriftlezingen :  Exodus 3: 1 – 18  en Lukas 4: 1 – 13  

  Ouderling van dienst:  Willemien van de Velde- Hekman

    Organist:  Sem Bienefelt

  Koster:   Martin van de Bosch

  Collecten:   1)Pastoriefonds 2) Kerkbeheer

  Deurcollecte:  Jeugdwerk

   Crèche:  Margriet van Schelven, Sarah Klink

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met

   het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het

  naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun neven

   dienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:

  jongste groep: Els de Vlieger, Ariellla Kooij

   Midden groep: Eleanore van Opdorp, Estee Lindhout

   Oudste groep: Linda Pannekoek

 

        De avonddienst      18.30 uur  

   Voorganger:  ds. J. Smink

   Schriftlezingen:  Mattheus 17: 22 tot  18: 7

Ouderling van dienst: Willemien van de Velde-Hekman

     Organist:  Kees Fierloos

    Koster:  Martin van de Bosch

   Collecte:  1) Pastoriefonds 2) Avonderedienst

 

  

Paasproject kindernevendienst

De kindernevendienst volgt in de Lijdenstijd het Paasproject van “Vertel het maar” met als hoofdthema DE NIEUWE SCHEPPING. In dit project wordt de verbinding gelegd tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant en de vernieuwing van de schepping die door het verlossend werk van Jezus Christus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant.

 

Vandaag is thema: : De nieuwe schepping – door het lijden heen

Bijbelverhaal: Marcus 6:14-29

 

Het projectlied heeft de melodie van het kinderlied “De Heer is waarlijk opgestaan” ofwel  lied 427 Evangelische Liedbundel

 

Qua melodie is het lied als volgt opgebouwd:

refrein (2 regels) / couplet (2 regels) / refrein (2 regels) / couplet (2 regels)

refrein (2 regels)

 

Paasprojectlied

De nieuwe schepping komt dichtbij,

Jezus maakt het waar.

Maar Johannes werd gedood,

hij die zei: de Heer is groot,

hij moest toen op die dag alleen

door veel lijden heen.

Ook wij hebben soms verdriet,

maar de Heer, Hij helpt en ziet.

De nieuwe schepping komt dichtbij,

Jezus maakt het waar.

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als groet en ter bemoediging naar mevrouw T.J. van Oosterom-Vet, Graspieperstraat 11 en de heer G. Bakker, Scheepstimmerdijk 73.

 

Kerkdiensten 25 februari  (3e Lijdenszondag)

11.00 uur: ds. P. de Graaf 

Collecte: 1) Care4Malawi 2) Kerkbeheer

18.30 uur: ds. P. de Graaf (Zangdienst)

Collecte: 1) Care4Malawi 2) Avonderedienst

Na de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

 

 

Zangdienst zondagavond 25 februari

Volgende week zondagavond zal in alle toonaarden de lofzang en vele andere liederen gezongen worden tot eer van God en tot opbouw van de gemeente. Zingen met elkaar krijgt goede inhoud wanneer we met velen zijn. We hopen dan ook dat u met velen komt om de liederen te zingen die ons boven onszelf doen uitstijgen. 

 

 

Deze week

Maandag 19 februari

19.30 uur Algemene kerkenraad

20.00 uur Moderamen

 

 

 

Van de diaconie voor Malawi

Lijdenstijd is een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van Jezus. Een tijd om te bedenken wat dat voor ieder van ons persoonlijk betekent. Een tijd misschien ook wel om iets te versoberen. Iets bewust minder te doen om ook op die manier stil te staan bij de Lijdenstijd.

De gedachte van de diaconie is dat u/jij de levensstandaard de komende weken wat versobert. Het geld wat hierdoor wordt bespaard, kan apart gelegd worden. Na Pasen zal het geld tijdens een dienst worden ingezameld en geteld. Het hopelijk mooie bedrag zal worden gedoneerd aan het project van de fam. Van der Pol, Care4Malawi.

 

Een paar voorbeelden waar aan gedacht kan worden:

-  uw dagelijkse glas wijn..

-  1x in de week geen vlees bij de maaltijd

-  de komende weken niks extra’s uit de (school)kantine

-  niet de wasstraat, maar de auto zelf een keer wassen

-  enzovoort…

wij hopen dat deze actie bijdraagt aan een nog bewustere lijdenstijd.

De Diaconie.

 

Collecte zondag 25 februari – Care4Malawi

Begin 2017 vertrokken onze oud predikant ds. van de Pol en zijn vrouw namens de GZB naar Malawi (Zuidoost-Afrika) .

Mevrouw van de Pol

zet zich als verpleegkundige in om in en vanuit het Ekwendeni Hospital de palliatieve zorg te verbeteren en uit te breiden. Ze gaat deze zorg bieden in het ziekenhuis en bij mensen thuis, in de dorpen rondom Ekwendeni. Daarnaast gaat ze andere verpleegkundigen trainen en begeleiden. 
Ds. van de Pol gaat de presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi (CCAP Livingstonia) helpen om haar droom werkelijkheid te laten worden: dat in het leven van de plaatselijke gemeenten en van de kerk als geheel interactieve Bijbelstudie een centrale plaats heeft.

 

Vijftig woorden uit Malawi (1)

De Lijdenstijd is een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van Jezus. Een tijd misschien ook wel om iets bewust minder te doen om ook op die manier stil te staan bij de Lijdenstijd. De diaconie roept u op om deze weken de levensstandaard te versoberen en het geld dat daarmee bespaard wordt te doneren aan het project van de fam. Van der Pol, Care4Malawi.

Als teken van verbondenheid zal de fam. van der Pol in deze periode elke week een stukje van ongeveer 50 woorden te schrijven. Deze week de eerste bijdrage.

 

Vrijmoedigheid en solidariteit.

In de kerkdiensten in Malawi doen gemeenteleden meestal de gebeden. Vaak zijn we onder de indruk van de vrijmoedigheid waarmee ze dat doen. Zondag werd er vurig en ontroerend solidair gebeden voor het Zuiden van het land: terwijl we in het Noorden zijn gezegend met overvloedige regens, heerst daar droogte.

 

Open Maaltijd

Lieve mensen, 

Op zaterdag 3 maart is er weer een open maaltijd. Schrijf het alvast  even in de agenda. Dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Kerkcentrum. Het begint om 16.30 uur. Maar even van te voren op geven bij Eva Lokker  tel 421185 in verband met de inkopen. Wij hopen er met zijn allen weer wat gezelligs van te maken. Breng gerust eens iemand mee die nog nooit is geweest om te laten zien hoe gezellig het altijd is . Met vriendelijke groet namens de Open Maaltijd Commissie  Nel de Rijke

 

Jubileum

Hartelijk dank voor alle reacties naar aanleiding van mijn 25-jarig ambtsjubileum van 7 februari  jl. Ds. De Graaf bracht een prachtig boeket bloemen, de kaarten vanuit de gemeente en de  afvaardiging van de kerkenraad naar de dienst in Werkendam, dat alles  hebben mijn vrouw en  ik zeer gewaardeerd.

A. van der Ploeg

 

Dank

Wij hebben in deze dagen weer mogen ervaren dat wij een liefdevolle hemelse Vader hebben, die mij zelfs op de operatietafel noch via zijn dienstknecht Gods zegen voor de operatie kwam brengen. Ook voor de vele kaarten en telefoontjes die wij uit onze gemeente mochten ontvangen danken wij u  hartelijk. Annie en Bouwen van Buren.