Zondagsbrief

 

19e jaargang Nr. 5, zondag  28 januari 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  11.00 uur        Voorganger:  ds. P. de Graaf

  Schriftlezingen:   Psalm 69: 1-4,14-19 en 31-37

  Ouderling van dienst:  Carla van Beveren- van Mierloo

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Henk Walhout

  Collecten1) Jeugdwerk 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Ilona `t Hof, Margot Lindhout

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Lindy Quist, Isa Lindhout

  Midden groep:  Cor Kooij, Estee Lindhout

  Oudste groep: Jan Leen de Bel

 

De Avonddienst   18.30 uur

   Voorganger:  ds. N. W. van den Houten, Ede

  Schriftlezingen:  Leviticus 16: 1-10,20-22,29-31

  Ouderling van dienst:  Carla van Beveren- van Mierloo

   Organist:  Erik Zwiep

   Koster:  Henk Walhout

   Collecte:   1) Jeugdwerk 2) Avonderedienst

 

 

 

 

 

 

 

Gastvoorganger

Vanavond gaat ds. N.W. van den Houten in de Gasthuiskerk voor. Hij werd 48 jaar geleden in Zierikzee geboren, werd in 1999 predikant te Uitwijk, was vervolgens vanaf 2005 predikant van de Dordtse wijkgemeente Andreaskerk en is sinds juli 2015 predikant van de Hervormde Gemeente te Ede (wijkgemeente Kleopas). De voorganger van volgende week zondagmorgen, ds. J.H. Becker, ging in mei 2017 voor het eerst bij ons voor. Hij is 65 jaar, groeide op in Nieuwerkerk, waar zijn vader predikant was, was vanaf 1981 predikant van de Gereformeerde Kerken te Ooltgensplaat, Marrum, Rotterdam-Hillegersberg en Klundert en was vanaf 2007 tot aan zijn emeritaat op 1 april 2017 predikant van de Protestantse Gemeente te Terneuzen. In de cantatedienst volgende week zondagmiddag gaat onze oud-predikant ds. De Rooij voor

 

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet  vanuit de gemeente naar de familie De Waaij, Regenboogstraat 3.

 

Kerkdiensten 4 februari

09.30 uur: ds. J. H. Becker, Rotterdam

Collecte: 1) Missionaire gemeente 2) Kerkbeheer

16.30 uur: ds. C. L. de Rooij, Rotterdam  (Cantatedienst m.m.v. vocaal ensemble  Luscinia;)

Collecte: 1) Missionaire gemeente 2) Avonderedienst

 

Volgende week zondagmiddag cantatedienst

Op zondag 4 februari wordt om 16.30 uur in de Gasthuiskerk een cantatedienst gehouden. Deze keer staat het anthem “My song shall be alway” van Georg Friedrich Handel centraal, waarvan de tekst is ontleend aan Psalm 89. Naast deze cantate voert het kamerkoor Luscinia o.l.v. Wim Boer Psalm 122 “I was glad” van Charles Hubert Parry uit, een werk dat 65 jaar geleden ook werd uitgevoerd bij de kroning van de huidige koningin Elisabeth II. Voorganger in deze dienst is onze oud-predikant ds. C.L. de Rooij te Rotterdam. U wordt van harte voor deze cantatedienst uitgenodigd.

 

 

 

 

 

Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Deze week

Maandag 29 januari

20.00 uur Moderamen

 

Zo 4 februari – Missionaire Gemeente

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden  zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.

 

Dank

Langs deze weg willen we u bedanken voor uw medeleven na het overlijden

van onze lieve vader en schoonvader en ons allerliefste maatje en opa

Dingeman van Mourik. Dit heeft ons veel steun en troost gegeven. Het is bijzonder

en bemoedigend te ervaren dat er in deze moeilijke tijd zoveel mensen om ons heen staan. Tanja en Andrzej,Janet, Mariëlle en Henk,Eling, Stefan en Mirjam-Demi

en  Indy

 

 

 

 

 

 

Lieve mensen, ik wil u en jou heel hartelijk danken voor de enorme blijk van medeleven nadat ik enkele weken geleden met de fiets viel en daarbij mijn heup brak. De stroom kaarten, tekeningen, bloemen, cadeautjes, telefoontjes en bezoek die daarna op gang kwam was overweldigend en heeft me bijzonder goed gedaan. Mijn herstel verloopt gelukkig voorspoedig en ik ben dan ook blij dat ik nu kan zeggen dat ik weer zo goed als "de oude" ben.  Hartelijke groet, Louise Hoff

 

Zierikzingt

Vanmiddag is er weer een Zierikzingtmiddag in de Nieuwe Kerk. Het begint om 15.30 uur. De middag staat in het teken van Het Hooghe Liedt. Samenzang en orgelspel is er onder leiding van Mar van der Veer. De toegang is gratis en na afloop is er een mogelijkheid tot een vrije gift.

 

Herdenking watersnoodramp

De samenwerkende kerken nodigen u van harte uit voor de herdenking van de watersnoodramp 1953. De herdenking is aanstaande woensdag 31 januari in de Nieuwe kerk. Het begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is er de ontvangst. De dienst wordt ook uitgezonden via kerkomroep.nl.

 

Sirkelslag YOUNG.

Aanstaande vrijdag 2 februari willen we graag het interactieve spel Sirkelslag YOUNG met jullie spelen in het kerkcentrum van onze eigen kerk. Dit is een geweldig spel dat je speelt tegen heel Nederland! Kijk maar eens op de site van JOP om een beetje een indruk te krijgen wat het spel inhoud. Het thema van dit jaar is “onvoorwaardelijke liefde”. Esther laat in de bijbel zien hoe zij dit handen en voeten gaf. Wij horen het verhaal van dit dappere meisje en ontdekken door verschillende opdrachten waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn, wat onvoorwaardelijke liefde is!  Als we alle uitdagingen hebben doorstaan en onze scores door hebben gegeven is het wachten hoe hoog we in het klassement staan!  We gaan natuurlijk voor de eerste plek J Dus hou deze avond vrij en geef je op voor donderdag 1 februari  i.v.m. de boodschappen! Inloop vanaf 19:00 want om half acht loggen we in en gaat het spel beginnen. Het is rond 21:30-22:00 afgelopen. Tot vrijdag! 

Louise en Elma. 06-50492130 / arjanelma@zeealndnet.nl of via de catechese app.

 

 

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2018 is van start gegaan! 

Motto: “Geef voor je kerk”                                              

 

We hebben de kerk nodig.

We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt.

Om levendig te blijven is geld nodig.

Het geld is nodig voor o.a.: onderhoud aan het kerkgebouw, zondagse erediensten, jeugdwerk, pastoraat, nieuw beleid voor de toekomst.

Vorig jaar hebben we dankzij uw bijdrage in het kerkcentrum een nieuwe kastenwand kunnen realiseren.

Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk.

Zo houden we de kerk in balans.

Wilt u helpen?

De actie kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Wij ho-pen van harte dat u uw bijdrage voor 2018 wilt verhogen, zodat het werk van de gemeente door kan gaan. Doel voor 2018 is een opbrengst realiseren van € 90.000,=

Mogen we (weer) op u rekenen?

De actie loopt van 20 januari t/m 3 februari 2018.

Ontvangt u de kerkbalansvrijwilliger deze week gastvrij?

Het zou fijn zijn als de enveloppe met de antwoordstrook klaar ligt. Daarmee helpt u de Kerkbalanslopers, want dan zijn ze ook weer vlot klaar!

 

Namens wijkraad van Kerkrentmeesters,

  1. Kleiberg