Tekstvak:  Zondagsbrief

 

18e jaargang Nr. 50, zondag  10 december 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst (2e Adventszondag)     11:00 uur

  Voorganger:  ds. P. de Graaf,

  Schriftlezingen:   Jesaja 2: 2-5 en Lucas 21: 25-33

  Ouderling van dienst:  Johan Hoff

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Peter de Jonge

  Collecten1) Jeugdwerk 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Linda Jumelet, Sarah Klink, Estee Lindhout

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep: Joannet en Elise Boer

  Midden groep: Linda de Vlieger, Estee Lindhout

  Oudste groep: Jan Leen de Bel

 

    Themadienst KRACHT  18.30 uur Vanavond wordt de kerkdienst geheel verzorgd door het Gospelkoor Laetare uit Burgh Haamstede. Het thema van deze dienst is “KRACHT”. In deze

dienst komen alle aspecten van het geloof aan bod. Is het geloof altijd makkelijk?

Nee, maar over de vele wegen die we gaan mogen we Gods goedheid ervaren en

geeft het ons ‘KRACHT’. De dienst wordt gevuld met zang met als thema KRACHT.

Door middel van een verhalenverteller, mooie beeldfragmenten en zang in allerlei

genres wil het Gospelkoor het geloof KRACHTIG laten door klinken. Uiteraard wordt

u als gemeente erbij betrokken in de samenzang. We hopen dat u allemaal komt!

Neem vrienden, vriendinnen, familie en buurtgenoten mee naar deze bijzondere

dienst!

 

Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Walter Boer

Steenbank 64 • telefoon 417992 • e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

Gastvoorgangers

Volgende week zondag gaat in de morgendienst ds. N.W. van den Houten voor. Hij werd 48 jaar geleden in Zierikzee geboren, werd in 1999 predikant te Uitwijk, was vervolgens vanaf 2005 predikant van de Dordtse wijkgemeente Andreaskerk en is sinds juli 2015 predikant van de Hervormde Gemeente te Ede (wijkgemeente Kleopas).

 

Kerkdiensten 17 december (3e Adventszondag)

09.30 uur: ds. N. W. van den Houten, Ede

Collecte: 1) Woord en Daad 2) Kerkbeheer

18.30 uur: Kinderkerstfeest

Collecte: Jeugddiaconaat

 

Deze week

Maandag 11 december

19.30 uur: Kerkenraad

Dinsdag 12 december

18.15-19.00 uur – Jongerencatechese

19.30 uur Wijkraad diaconie

19.15-20.00 uur – Jongerencatechese

20.15-21.00 uur – Jongerencatechese

Donderdag 14 december

10.00 uur: Bijbelkring

19.30 uur Kring Schults

20.00 uur: Repetitieavond Projectkoor

 

Adventsproject kindernevendienst

Dit is de 2e Adventszondag. Vier weken lang bereiden wij als kindernevendienst samen met de gemeente voor op de komst van het Kind dat de wereld geheel heeft doen veranderen. Vol verwachting kijken we uit naar de Kerst. Ons adventsproject sluit daar naadloos bij op aan. Het thema van het adventsproject is “Een boek vol verwachting”. Tijdens alle adventszondagen zal een groot projectboek op een standaard voor in de kerk komen te staan. Een creatief en ijverig gemeentelid heeft een prachtig projectboek gemaakt. Elke adventszondag slaan we een bladzijde om.
De Bijbellezingen in de adventsperiode komen uit het profetenboek Jesaja.
Jesaja schreef een bijzonder boek waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij voelen. Maar het bijzondere van dit “dagboek” is dat het niet gaat over  dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat Hij zal komen om zijn volk te redden. Op elke Adventszondagmorgen zingen we een paar verzen van het projectlied nadat er door de leiding van de nevendienst een verbeelding van de verwachting is opgevoerd.


Projectlied kindernevendienst “Een boek vol verwachting

(Melodie Liedboek 8a/243)

 

1.  Jesaja schreef zijn tijd voorbij,

zo geeft hij hoop aan jou en mij.

Lees mee en blijf niet langer staan,

bij hoe het altijd is gegaan.

 

3.  Niemand doet nog een ander pijn

en overal zal vrede zijn.

De mensen zijn op God gericht,

  ze willen leven in zijn licht.

 

 


Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.


Nederlands Bijbelgenootschap

Goedemorgen,
als contactpersoon van het Nederlands Bijbelgenootschap mag ik u vandaag een adventsboekje aanbieden.

Groet, Teunie Wessels

 

Tussenstand opbrengsten

Oogstcollecte en collecte kinderkerstfeest

Per 8 december 2017 bedraagt de (voorlopige) opbrengst van de

>  OOGSTCOLLECTE  €  7.478,--

>  KINDERKERSTFEEST   €  1.492,-- 

Alle gevers en medewerkenden aan deze twee collectedoelen:

heel hartelijk dank voor dit resultaat tot dusverre.

Wijkraad van kerkrentmeesters

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad. 
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij dhr. Johan Bax. publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl, Vondelingplaat 11, 4301 ZP, tel. 415608)
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr.J.Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee,  tel.769035,    
e-mail kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: Ds.P.de Graaf, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS  Zierikzee, 
tel. 416025,  e-mail predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief in afgeslankte vorm op onze site. 
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen via
 zondabrief.gw@hervormdzierikzee.nl.