Tekstvak:  Zondagsbrief

 

18e jaargang Nr. 49, zondag 3 december 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst (1e Adventszondag)    09:30

  Voorganger:  ds. P. de Graaf

  Schriftlezingen:   Jesaja 40: 1-11

  Ouderling van dienst:  Dineke van Opdorp- Sint

  Organist:  Jan van Dijk

  Koster:  Toon van der Zande

  Collecten1) Pastoriefonds 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Ilona `t Hof,Ariella Kooij,Elise Boer

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Joannet Boer, Isa Lindhout

   Midden groep: Eleanore van Opdorp, Ninah van der Vliet

  Oudste groep: Jan Leen de Bel

 

De avonddienst   18:30

  Voorganger:  ds. C. Bijman, Arnemuiden

  Schriftlezingen:  Matt. 24: 36-51 & Matt. 25: 1-13

  Ouderling van Dienst:  Dineke van Opdorp-Sint

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Toon van der Zande

  Collecte:  1) Pastoriefonds  2) Avonderedienst

 

 

 

 

 

Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Walter Boer

Steenbank 64 • telefoon 417992• e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Gastvoorganger

Vanavond is de voorganger ds. C. Bijman. Hij is 69 jaar, werd in 1974 predikant te Arnemuiden, was vanaf 1979 predikant op Urk en was vanaf 2007 tot aan zijn emeritaat in 2014 opnieuw predikant van de Gereformeerde Kerk te Arnemuiden, waar hij nog woont.

 

Gastorganist zondagochtend 3 december 

Vanmorgen wordt het orgel bespeeld door Jan van Dijk. Na 35 jaar heeft hij onlangs afscheid genomen als vaste organist van de Open Hofkerk te Rotterdam. Het Marcussenorgel is voor Jan van Dijk een bekend instrument dat hij als oud organist van de Gasthuiskerk (1972-1982) vaak bespeelde. Ook tijdens de speciale dienst op 13 april 2014 waarbij werd stilgestaan bij het 50 jarig bestaan van het orgel, was hij de organist. Vóór en na de dienst zullen enkele bewerkingen worden gespeeld van het van ouds centrale lied op de eerste adventszondag; “Nun komm’ der Heiden Heiland”. De melodie gaat terug op een Latijnse hymne welke door Luther is bewerkt tot een lied met een goed zingbare melodie.  Joh. Seb.  Bach heeft op deze melodie verschillende bewerkingen gemaakt. Een bewerking is als lied 433 opgenomen in het Liedboek.

 

 

Bloemen

Al lange tijd zijn er in het leven van Theuni van Drunen, Koninginnenplein 6, 4307 BA, Oosterland grote zorgen. Afgelopen week ontving Theuni zeer goede berichten omtrent haar gezondheid. Als gemeente willen wij delen in Theuni’s vreugde en als zichtbaar teken daarvan gaan de bloemen van deze zondag naar Oosterland.

 

Kerkdiensten 10 December (2e Adventszondag)

11.00 uur  ds. P. de Graaf

Collecte 1) Jeugdwerk 2) Kerkbeheer

18.30 uur  Themadienst KRACHT met Gospelkoor Laetare uit Burgh-Haamstede

Collecte 1) Jeugdwerk 2) Avonderedienst

 

Themadienst KRACHT – Zondagavond 10 december

Zondagavond 10 december wordt de kerkdienst geheel verzorgd door het Gospelkoor Laetare uit Burgh Haamstede. Het thema van deze dienst is “KRACHT”. In deze dienst komen alle aspecten van het geloof aan bod. Is het geloof altijd makkelijk? Nee, maar over de vele wegen die we gaan mogen we Gods goedheid ervaren en geeft het ons ‘KRACHT’. De dienst wordt gevuld met zang met als thema KRACHT. Door middel van een verhalenverteller, mooie beeldfragmenten en zang in allerlei genres wil het Gospelkoor het geloof KRACHTIG laten door klinken. Uiteraard wordt u als gemeente erbij betrokken in de samenzang. We hopen dat u allemaal komt! Neem vrienden, vriendinnen, familie en buurtgenoten mee naar deze bijzondere dienst!


Kinder kerstactiviteit

Hallo allemaal,

De eerste adventzondag is aangebroken. Dat betekent dat het weer bijna kerstfeest is. Net als ieder jaar willen we een activiteit aanbieden voor de kinderen van de

kindernevendienst en de crèche. Op zaterdag 16 december van 10.00-11.30 uur zijn de kinderen van de créche uitgenodigd om samen met hun gezin te komen spelen. Ouders kunnen onder het genot van een hapje en drankje met elkaar samen zijn.

Voor de kinderen van de kindernevendienst hebben we een knutsel activiteit

bedacht. We gaan allerlei knutsels maken dus er is voor ieder wat wils.

De activiteit is van 15.00-16.30 uur.

Wij hopen jullie te zien. Wel graag opgeven voor 10 december.

Groetjes,

Nicole, Linda en Lindy

lindyquist@hotmail.com

0623222521

 

Jeugdhonk vanmiddag

Beste jongelui, vanmiddag staat er weer een gezellige ontmoeting gepland in het jeugdhonk van 14:30 tot 16:30 uur.  We spelen dan onder andere het knotsgekke sinterklaasspel. Als voorbereiding willen we jullie vragen voor maximaal €5,00 2 à 3 cadeautjes te kopen, deze in te pakken en te voorzien van een gedichtje wat meer duidelijk maakt over de inhoud van het pakje. Het zou enorm gaaf zijn als iedereen ook 1 extra fop-cadeautje maakt. Wij zorgen voor voldoende pepernoten en taai-taai poppen! Tot vanmiddag!!!!! Groet, Joop en Johan

 

Projectkoor

Over een paar weken is het Kerst. In de dienst van 1e Kerstdag willen we (opnieuw) met een aantal enthousiaste zangers 2 kerstliederen ten gehore brengen.

Met het projectkoor willen we dit tijdens 3 repetitieavonden onder de knie krijgen.

Deze avonden hebben we gepland in de Gasthuiskerk op de volgende data:

Donderdag 7 december 20.00 uur

Donderdag 14 december 20.00 uur

Donderdag 21 december 20.00 uur

Vind jij/u het leuk om mee te doen met het projectkoor op 1e Kerstdag?

Meld je dan vooraf aan bij Louise Hoff per e-mail lou.ise@live.nl

of telefonisch 06-24273189/0111-769035.

 

 

 

 

Oproep

Wie heeft er in een stoffig hoekje op zolder nog een sjoelbak staan ?

Mocht u er afstand van willen doen dan kunnen we hem heel goed gebruiken, want er word graag gesjoeld met de deelnemers van de Open Maaltijd.

Hebt u soms ook nog een scrabble of rummikub spel liggen, ook dat word erg op prijs gesteld. We komen het graag bij u ophalen.

Hartelijke groet namens de Open Maaltijd,

Nel de Rijke 0111-414598  Gretha Uijl 06-40015628

 

Nieuwe layout Zondagsbrief

Vanaf vandaag, begin nieuw kerkelijke jaar, 1e advent is de Zondagbrief voor eerst verschenen in haar nieuwe vorm. Deze nieuwe layout kent o.a. een ander lettertype, logo, gewijzigde opmaak en colofon. Zoals gebruikelijk verschijnt de zondagsbrief elke week in afgeslankte vorm op de website.

De zondagsbrief per mail wordt nu als pdf bestand verzonden ipv Word document.

Dit omdat veel mensen ook via smartphone of tablet de Zondagsbrief lezen.

Wanneer u kopy voor de Zondagsbrief wilt aanleveren dan graag het lettertype

Calibri 10 gebruiken.

 

Deze week

Maandag 4 december

19.30 uur College van kerkrentmeesters

Woensdag 6 december

14.00 uur Dames gesprekskring Graspieperstraat 11

Donderdag 7 december

10.00 uur: Voorbereiding Eenheidszondag, Parochiecentrum

20.00 uur: Ontmoeting moderamen Gereformeerde Kerk

20.00 uur Kring Bos Steenbank 64

Zaterdag 9 december

16.30 uur: Open Maaltijd


Adventsproject kindernevendienst

Dit is de 1e Adventszondag. Vier weken lang bereiden wij als kindernevendienst

samen met de gemeente voor op de komst van het Kind dat de wereld geheel heeft doen veranderen. Vol verwachting kijken we uit naar de Kerst. Ons adventsproject sluit daar naadloos bij op aan. Het thema van het adventsproject is “Een boek vol verwachting”. Tijdens alle adventszondagen zal een groot projectboek op een

standaard voor in de kerk komen te staan. Een creatief en ijverig gemeentelid heeft een prachtig projectboek gemaakt. Elke adventszondag slaan we een bladzijde om. De Bijbellezingen in de adventsperiode komen uit het profetenboek Jesaja. Jesaja schreef een bijzonder boek waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij voelen. Maar het bijzondere van dit “dagboek” is dat het niet gaat over  dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan.

Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat Hij zal komen om zijn volk te redden.

Op elke Adventszondagmorgen zingen we een paar verzen van het projectlied nadat er door de leiding van de nevendienst een verbeelding van de verwachting is

opgevoerd.

 

Projectlied kindernevendienst “Een boek vol verwachting

(Melodie Liedboek 8a/243)

 

1.  Jesaja schreef zijn tijd voorbij,

zo geeft hij hoop aan jou en mij.

Lees mee en blijf niet langer staan,

bij hoe het altijd is gegaan.

 

2.  Hij troostte mensen met verdriet

Omdat de Heer hem spreken liet:

‘Als herder zorgt God ook voor jou,

beschermt je en hij blijft je trouw.

 

Van Achter De Beuze

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op maandag 4 december voor 19.00uur inleveren bij de redactie. Zo mogelijk per e-mail (vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk (Oosterscheldestraat 35, 4302 WG).

 


Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad. 
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij dhr. Johan Bax. publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl, Vondelingplaat 11, 4301 ZP, tel. 415608)
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr.J.Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee,  tel.769035,    
e-mail kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: Ds.P.de Graaf, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS  Zierikzee, 
tel. 416025,  e-mail predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief in afgeslankte vorm op onze site. 
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen via
 zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl.