18e  jaargang Nr. 35, zondag 27 augustus 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

 

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  11.00 uur

  Voorganger:  ds. M. J. Middelkoop, Middelharnis

  Schriftlezingen:   Nehemia 1 & Johannes 17 vers 1-10

Ouderling van dienst:  Carla van Beveren- van Mierloo

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Wim de Ruijter

  Collecten:  1) Missionair werk en kerkgroei 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Linda Jumelet, Sarah Klink, Emma Holwerda

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Joannet en Elise Boer. Midden groep: Eleanore van Opdorp, Ninah van der Vliet. Oudste groep:

 

De avonddienst  18.30 uur

  Voorganger:  ds. J. Smink, Zierikzee

  Schriftlezingen:  Markus 2 vers 1-12

Ouderling van Dienst:  Carla van Beveren- van Mierloo

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Wim de Ruijter

  Collecte:  1) Missionair werk en kerkgroei 2) Avonderedienst

 

Gastvoorgangers

Vandaag en volgende week zondag zijn er vanwege de vakantie van ds. De Graaf in beide diensten gastvoorgangers. Vanmorgen ontmoeten we ds. Middelkoop. Hij was in de jaren ’80 enkele maanden pastoraal medewerker in onze gemeente. Hij is 60 jaar, was vanaf 1985 predikant te Babyloniënbroek, Zimbabwe (zending), Mastenbroek, Westerhaar, Klundert en Hendrik-Ido-Ambacht en is sinds 2013 predikant te Middelharnis. In de avonddienst gaat ds. J. Smink in de Gasthuiskerk voor. Hij is emeritus (doopsgezind) predikant en gastlid van onze gemeente.

Volgende week zondagmorgen gaat ds. Schipper voor. Hij is 56 jaar, was in het verleden kerkelijk werker in Kerkwerve en Zierikzee, werd in 2005 predikant te Moordrecht en is sinds maart 2012 verbonden aan de Dordtse wijkgemeente Stadspolders. In de avonddienst is de voorganger ds. Hoolwerf. Hij is 44 jaar, werd in 2003 predikant in het Groningse Siddeburen en is sinds november 2008 predikant van de Hervormde Gemeente te Stellendam.

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw C.A. Klompe, Mulockstraat 28 en mevrouw M.C. Quist-Boot, Dulve 26.

 

Kerkdiensten 10 september

09.30 uur:  ds. H. Schipper, Dordrecht

Collecten:  1) Onderhoud gebouwenospice KHHhjjkOnderhoudOO  2) Kerkbeheer

18.30 uur: ds. D. Hoolwerf, Stellendam

Collecten: 1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst

 

Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, eenieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Deze week

Maandag 4 september

19.30 College van kerkrentmeesters

Dinsdag 5 september

19.30 uur Wijkraad diaconie

 

Vakantie predikant

Onze predikant en zijn vrouw zijn op vakantie in de omgeving van Limoges te Frankrijk. Maandag 11 september hopen hoopt onze predikant zijn werkzaamheden weer op te pakken. Gedurende die vakantietijd kunt u voor pastorale en kerkelijke vragen contact opnemen met ouderling mevrouw J.A. van der Schelde-Dool, Steenbank 68. Telefoon: 0111-413878. E-mail: jopie@scheldeweb.nl

 

Startzaterdag 16 en Startzondag 17 september

We zetten de deuren van de Gasthuiskerk wagenwijd open om niet alleen “vaste gasten” maar ook “nieuwe gasten” welkom te heten. Vind jij het een goed plan om datgene wat voor jou waardevol is te delen met een ander? Nodig dan voor de startzondagmorgen gewoon iemand uit om mee te gaan naar de kerk, om het geloof te “proeven” in een bijzondere en laagdrempelige dienst.

Durf het aan om op een stadgenoot, je collega, je buurman, je buurvrouw, je vriend, je vriendin of familielid af te stappen en te zeggen: “Hé, ga je met mee?

 

Het kan namelijk soms best spannend zijn om iemand uit te nodigen om mee te gaan naar de kerkdienst. Daarom een paar handreikingen:

 • Denk goed na over wie je uitnodigt. Nodig uit mensen waarmee je een relatie hebt zoals buren en kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan. En nodig hen persoonlijk uit.

 • Houd de uitnodiging vrijblijvend: “Zou je het wat lijken om een keer mee te gaan naar de kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. De zondag is speciaal voor gasten.”

 • Vertel erbij dat er niets van hen wordt verwacht. Zij kunnen gaan ‘zoals ze zijn’

   

  Verder ziet het weekend er als volgt uit:

  Startzaterdag 16 september

  08.30 – 10.30 uur Wandelen in de duinen van Haamstede / Westenschouwen olv Jeroen van Mourik – Bij terugkomst koffie / limonade en iets lekkers.

  14.00 – 17.00 uur Open Huis Gasthuiskerk – muziek, mosselen, pannenkoeken, kinderspelen, informatie en uitnodigingen voor startdienst zondag

  18.00 uur BBQ – jongeren

   

  Startzondag 17 september

  11.00 uur Startdienst – Thema EEN OPEN HUIS, gelegenheidskoor, muziek

  12.15 uur Aansluitend aan de startdienst lunchen in het Kerkelijk Centrum. We lunchen op Amerikaanse wijze. Neem mee genoeg voor jezelf en voor de ander opdat alle gasten ook mee kunnen proeven.

   

  Praktisch; Heeft u het meel voor de pannenkoeken inmiddels ingeslagen en ben u van plan een heerlijk stapeltje te bakken dan horen we natuurlijk graag. Om de baksels in goede banen te leiden willen we u vragen dit even te laten weten.

   

  Doet u mee aan de wandeltocht en/of bakt u pannenkoeken. Laat het even weten aan Arjan Lindhout. U kunt een mail sturen naar: arjan.lindhout@flakkeeverhuizers.nl Bellen mag natuurlijk ook: 06-22 44 35 55

   

Projectkoor op Startzondag

Zondag 17 september a.s. willen we opnieuw met een projectkoor medewerking verlenen aan de startzondag. We hebben een programma van enkele liederen samengesteld die we dan willen uitvoeren in de ochtenddienst. Ter voorbereiding zullen op zaterdagochtend 9 en 16 september van 10.00-11.30 uur repetities gehouden worden in de Gasthuiskerk. Vind u, vind jij het leuk om hieraan mee te doen, kom dan ook naar de repetitieochtend en meld je aan bij Louise Hoff (lou.ise@live.nl of 06-24273189/0111-769035). Evt. kunt u de muziek al van tevoren ontvangen, om zo de muziek alvast onder de knie te krijgen.

 

Collecte zondag 3 september - Missionair werk & Kerkgroei

Pioniersplek Kloosterwelle, in Noordwelle, is een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving. Wekelijks is er een vesperviering met veel ruimte voor stilte. Na afloop, tijdens de maaltijd, is er tijd voor gesprek en ontstaat er een band tussen de mensen. Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat er dan ruimte ontstaat voor God. Haar ervaringen met Kloosterwelle brachten haar weer terug bij de kerk. Door de stilte ervaart ze het goddelijke ervaart en krijgt ze innerlijke rust.

De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals

Kloosterwelle in Zeeland.

 

Van Achter De Beuze

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op maandag 4 september voor 19.00 uur inleveren bij de redactie. Zo mogelijk per e-mail (vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk (Oosterscheldestraat 35, 4302 WG).