Predikant: vacature 
Scriba: J. Hoff Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee tel: 0111-769035 e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl 
Pastoraal contactadres: J.A. van der Schelde-Dool tel: 0111-413878 of 06-1186 5799 bij geen gehoor C.J. van Beveren-van Mierloo tel: 0111-414889 of 06-2252 9646 
Abonnementenadministratie Kerkbode: A.M.P. van der Schelde Tel: 0111-413878 e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl 

Zondag 26 januari 
09.30 uur ds. G.C. Lock te Uitwijk en Waardhuizen (uitzending via Radio Schouwen-Duiveland) 
Collecten: Jeugdwerk / Kerkbeheer 
18.30 uur ds. J. Schaap, IJsselmonde 
Collecten: Jeugdwerk / Avonderedienst 

Zondag 2 februari 
11.00 uur ds. H.G.W. Groot Karsijn, Oosterland / Kerkwerve 
Collecten: Missionaire Gemeente / Kerkbeheer 
18.30 uur ds. M.J. Middelkoop, Middelharnis 
Collecten: Missionaire Gemeente / Avonderedienst 

Terugblik: Afgelopen zondagmorgen waren we met drie andere Zierikzeese gemeenten – twee protestantse en de rooms-katholieke parochie – bijeen in de Nieuwe Kerk in het kader van de zondag van gebed voor de eenheid van de christenen. Voorgangers waren ds. Schipper en pastoraal werkster mevrouw Van Veldhoven. De andere diensten op de afgelopen twee zondagen vonden plaats in onze eigen Gasthuiskerk met vertrouwde voorgangers: ds. Meeuwissen, ds. Vastenhout en ds. Wester-neng. 

Vooruitblik: A.s. zondag wordt de morgendienst uitgezonden via Radio Schouwen-Duiveland. De voorganger in die dienst, ds. G.C. (Gerco) Lock, is 35 jaar en is sinds 2014 predikant in Uitwijk en Waardhuizen, de eerste gemeente van onze oud-predikant ds. De Boo. Hij heeft juist enkele weken geleden een beroep aangenomen naar Scheveningen. In de avonddienst gaat, net als in de morgen-dienst van 15 december jl., ds. Schaap voor. Hij is 43 jaar, werd in 2006 predikant te Nigtevecht, waar ook onze oud-predikant ds. Van de Pol begon, en is sinds april 2013 predikant te Rotterdam-IJsselmonde, als opvolger van onze oud-predikant ds. De Rooij. Volgende week zondag zijn er be-kendere gastpredikanten: ds. Groot Karsijn en ds. Middelkoop. 

Alpha-cursus: Vorige week woensdag is in Zierikzee de interkerkelijke Alpha-cursus van start gegaan met maar liefst twintig deelnemers. Het is mooi om te zien dat mensen van het hele eiland elkaar ontmoeten en met elkaar ontdekken wat het christelijk geloof voor ieder van hen mag betekenen. Het Alpha-team is erg blij met de grote opkomst en vraagt om uw gebed voor alle deelnemers en voor het Alpha-team. U kunt in het bijzonder bidden om wijsheid, geloof, vriendelijkheid, vrijmoedigheid….. Heeft u talent voor koken en vindt u het leuk om een steentje bij te dragen? Laat het dan weten aan Esther in ’t Anker (06-4149 5286); zij is het aanspreekpunt in het Alpha-team vanuit onze gemeente. 

Actie Kerkbalans: U heeft de envelop misschien afgelopen dagen al ontvangen. De actie Kerkbalans is weer van start gegaan met als motto: “Geef voor je kerk”. Om een levende kerk te blijven is steeds weer geld nodig, onder meer voor onderhoud aan het kerkgebouw, de zondagse erediensten, jeugdwerk, pastoraat en nieuw beleid voor de toekomst. Vorig jaar hebben de kerkrentmeesters dankzij de bijdragen vanuit de gemeente de restauratie van het orgel kunnen realiseren. Voor dit jaar staat op het programma renovatie van de hal en de keuken van het kerkcentrum en het plaatsen van een beamer in de kerk. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus geven wij aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans. De actie kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Het doel voor 2020 is een opbrengst te realiseren van € 90.000,-. Mogen we (weer) op u rekenen? Ontvangt u de kerkbalansvrijwilliger gastvrij? Het zou fijn zijn als volgende week de enveloppe met de antwoordstrook klaar ligt. Daarmee helpt u de Kerkbalanslopers, want dan zijn ze ook weer vlot klaar! 

Giften: Onze giftencoördinator, oud-diaken J. Berrevoets, meldt de volgende giften. Voor het bloemenfonds ontving mevrouw De Ruijter-van Beveren 10 euro en mevrouw Berrevoets-van de Sande 5 euro. Verder ontving mevrouw Bouwman-Schot 20 euro voor het werk van de kerkrentmeesters en diaken De Bel 10 euro voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven. 

Open Maaltijd: De organisatoren van de Open Maaltijd nodigen u van harte uit voor de Open Maaltijd op zaterdag 1 februari a.s in het kerkcentrum van 16.30 uur tot ongeveer 20.00 uur. Opgave graag vooraf bij mevrouw Eva Lokker-Berrevoets (tel. 421185). 

Zondag 2 februari: koffiedrinken met een +: Heb je kinderen tussen 0 en 18 jaar of voel je je anderszins betrokken bij de kinderen en jongeren van onze gemeente, dan wordt je door de jeugdouderling, Arjan Lindhout, namens kindernevendienst en catecheseteam, van harte uitgenodigd om op zondag 2 februari na de dienst samen koffie te drinken in het kerkcentrum. Koffiedrinken doen we wel vaker, maar nu is het koffiedrinken met een plus: je wordt bijgepraat over de plannen die worden opgezet voor onze kinderen en jongeren. Het zal onder meer gaan over de verbinding van de kinderen met kerk, geloof en met elkaar en hoe we daar met elkaar, als ouders en jeugdwerkers, anno 2020 praktisch vorm aan kunnen geven. Jouw inbreng is daar ook bij nodig. Tijdens dit koffiemoment wordt er ook voor de kinderen gezorgd en zijn er spelletjes en/of een kleurplaat. 

Tenslotte: We feliciteren onze zeer gewaardeerde gastvoorganger van volgende week zondagmorgen, ds. Groot Karsijn, met het beroep dat hij ontving vanuit de Gereformeerde kerk van Herwijnen, dat hij inmiddels ook mocht aannemen. Het betekent een vertrek van ons eiland. We wensen hem en zijn vrouw van harte Gods zegen toe bij alles wat op hen afkomt. Datzelfde geldt voor onze zustergemeenten Kerkwerve en Oosterland, nu zij – wat eerder dan wellicht verwacht – vacant worden. 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk, André Flikweert