Predikant:

Ds. P. de Graaf

Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen

Telefoon: 0113-785227

E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 27 oktober

11.00 uur  ds. P. de Graaf

Collecten: Kabene Children’s Home / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18.30 uur  Jeugddienst Tempory Home met Band 4Tune uit Hardinxveld-Giessendam

Collecten: Kabene Children’s Home / Avonderedienst

 

Zondag 3 november

09.30 uur  ds. J. Smink, Zierikzee

Collecten: Najaarszendingsweek / Kerkbeheer

14.30 uur  ds. P. de Graaf (afscheidsdienst), mmv Gospelkoor Laetare uit Burgh-Haamstede

Collecten: Najaarszendingsweek / Avonderedienst

 

Woensdag 6 november (Dankdag voor gewas, arbeid en visserij)

19.30 uur  mevrouw ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/Zonnemaire

Collecte: Oogstcollecte

 

Bij de diensten: In de ochtenddienst van aanstaande zondagmorgen zal Linda de Vlieger iets vertellen en laten zien over haar werk voor KABENE. Meer daarover leest u hieronder. Aanstaande zondagavond is er een Jeugddienst. De Band 4Tune uit Hardinxveld-Giessendam speelt één van hun themadiensten. Deze themadienst is geschreven rondom het lied “Temporary home” van Carrie Underwood. De dienst “Temporary home” gaat over een aantal verhalen waarin mensen troost halen uit het feit dat na dit tijdelijke leven niet alles voorbij is. Vol verlangen kijken de personages vooruit. Jong en natuurlijk ook ouderen, gewoon iedereen, wees erbij en laat je verrassen. Zondag 3 november is toch wel een heel bijzondere zondag. In de middagdienst nemen we als gemeente en predikant afscheid van elkaar. Natuurlijk hopen we elkaar nog wel eens te treffen maar aan het predikant zijn verbonden aan uw gemeente komt zondagmiddag 3 november een einde. Ik zie er niet naar uit en ik zie er ook niet tegenop. Ik ben uiterst dankbaar voor al de jaren die ik in uw gemeente heb mogen werken. Ik hoop dat de informele gemeenteavond op vrijdag 1 november en de afscheidsdienst op zondagmiddag 3 november voor ons allemaal een prachtige onvergetelijk afsluiting is van ruim negen jaren samen optrekken in dat deel van de wijngaard van onze Heer dat bekend staat als Hervormde Gemeente Zierikzee (Gewone Wijk). Voor mij is het het einde en voor collega Smink is het een nieuwe begin. Wat mooi dat uw pastor in de vacaturetijd (zeer wel bekend bij u allen) op die 3e november in de morgendienst uw voorganger is. Woensdag 6 november is het dankdag voor gewas, arbeid en visserij. Een prachtig moment om in geloofsvertrouwen dankbaar stil te staan dat we ook in het afgelopen jaar een God naast ons hebben gehad die ons in voor en tegenspoed niet alleen heeft  gedragen maar ook de weg heeft gewezen. Ook op dankdag is uw voorganger geen vreemde. Integendeel. Zij heeft al vele sporen getrokken in onze gemeente. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

KABENE: Al vele jaren zet Linda de Vlieger zich in voor KEBENE. Kebene staat voor Kenya (KE), België (BE) en Nederland (NE). Kebene Children’s Home is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Momenteel worden ruim 68 kinderen opgevangen. Kebene voorziet in de basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding, recreatie en dergelijke. Het doel is de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen voor een onafhankelijk leven in de toekomst. Jaarlijks gaat Linda in de zomervakantie voor een aantal weken naar Kenia om zich daar in te zetten voor het welzijn van de kinderen van Kebene. Zoals u in het overzicht van de erediensten ziet zijn de diaconiecollecten in zowel de ochtenddienst van aanstaande zondag als in de jeugddienst ’s avonds voor KEBENE bestemd. U kunt uw gift ook overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Zierikzee (G.W.); NL43 RABO 0375 1750 08, onder vermelding van “KEBENE”.

 

Omzien naar elkaar: De zieken in het ziekenhuis,  thuis, in de de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen: Zaterdag 19 oktober, bereikte de heer M.C. Roskam,  Borrendamme 105 (4301VD) de leeftijd van 85 jaar. Wij feliciteren de heer Roskam en alle niet genoemde jarigen van harte.

 

Afscheid bezoekmedewerkers: In de consistorievergadering van maandag 7 oktober is afscheid genomen van de heren J.M. de Waaij en J.M. Smits als bezoekmedewerker. De heer De Waaij werd, nadat hij al verschillende perioden ouderling was geweest, in 1991 bezoekmedewerker, in het bijzonder voor zorgcentrum Borrendamme. Hij mag dat werk nu neerleggen, kort voor zijn 89e verjaardag. De heer Smits is meer dan tien jaar bezoekmedewerker geweest, zowel in Borrendamme als in wijk 5 (het westelijk deel van de binnenstad). Hij neemt afscheid in verband met zijn verhuizing naar Barendrecht. Beide gemeenteleden zijn we veel dank verschuldigd voor hun jarenlange trouwe dienst in het pastoraat.

 

Beroepingswerk: De kerkenraad brengt u onder de aandacht dat u nog steeds in de gelegenheid bent om – schriftelijk en ondertekend – namen in te dienen van predikanten die naar uw mening in aanmerking komen voor een beroep naar onze gemeente. U wordt verzocht deze namen uiterlijk zondag 27 oktober in te dienen bij de scriba, Touwbaan 4.

 

Afscheid familie De Graaf – datum gemeente-avond: 1 november: Het moment dat we afscheid moeten gaan nemen van de familie de Graaf is bijna aangebroken. We hopen op zondagmiddag 3 november om 14:30 uur een kerkdienst te hebben waarin ds. De Graaf afscheid neemt van onze gemeente. Dat is het officiële moment. Op vrijdagavond 1 november willen we als gemeente wat informeler stilstaan bij het afscheid. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. De avond begint om 19:30 uur.

 

Reanimatiecursus: Op donderdag 14 november a.s. wordt er weer een AED- en reanimatiecursus gegeven. De avond start om 19.00 uur in het kerkcentrum. Deze cursus staat onder leiding van dhr. André de Rijke, Dreischor. Ook al heeft u de cursus eerder gevolgd, het is belangrijk dat u deze blijft herhalen. Ook zij die nog nooit hebben meegedaan aan deze cursus zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij Erik de Vlieger per email erik@grevelingen-groen.nl of telefonisch via 410102. Meld u aan, want u kunt er levens mee redden. Met vriendelijke groet, Erik de Vlieger

 

Nalatenschap Erven mevrouw J.C. van Zweden: Ons gemeentelid Janna Cornelia (José) van Zweden (De Wieken, kamer 245) is op 10 februari 2019 overleden. In haar testament heeft zij als enig en algeheel erfgename van haar gehele nalatenschap benoemd de Hervormde Gemeente (gewone wijkgemeente) te Zierikzee. Na het voldoen aan de aanvangsformaliteiten heeft de wijkraad van kerkrentmeesters de afwikkeling van haar nalatenschap op zich kunnen nemen en ook ten uitvoer kunnen brengen. Met de plaatsing van een grafgedenksteen is het beheer van haar nalatenschap onlangs beëindigd kunnen worden. Met respect en waardering voor haar keuze om de nalatenschap toe te bedelen aan onze gemeente kunnen we met dankbaarheid meedelen dat we een bedrag van € 35.621,23 hebben mogen ontvangen. De kerkrentmeesters zullen hieraan een verantwoorde bestemming geven. Namens de wijkraad van kerkrentmeesters, Adri van der Schelde, gevolmachtigde

 

Kerst bij de Kindernevendienst: Ook dit jaar kunnen de kinderen van de crèche en de kindernevendienst zelf kie-zen welk boek ze graag als cadeautje krijgen na de KinderKerstviering van 22 de-cember. De keuzelijsten worden de komende weken weer op zondag uitgedeeld in de crèche en kindernevendienst. Tot uiterlijk 10 november kunnen ze worden ingeleverd bij Jeroen en Marianne van Mourik, Sint Domusstraat 22 (let op, ander huisnummer).

 

Agenda:

Maandag 28 oktober

19.30 uur: Kerkenraad

Vrijdag 1 november

19.30 uur: Gemeenteavond – Informeel afscheid van familie De Graaf

 

Een laatste hartelijke groet als predikant verbonden aan deze prachtige gemeente vanuit Krunege,

Ds. P. de Graaf