Predikant:

Ds. P. de Graaf

Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen

Telefoon: 0113-785227

E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 15 september

11.00 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Tear / Kerkbeheer

18.30uur ds. M. H. Vastenhout, Eethen en Drongelen

Collecten: Tear / Avonderedienst

 

Zondag 22 september (Startzondag)

11.00 uur  ds. P. de Graaf

Collecten: Care4Malawi / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18.30 uur  ds. T.J. Smink, Wierden

Collecten: Care4Malawi / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Zondagmorgen sluiten we officieel de Open Kerkdagen af. Zondagavond is collega Vastenhout uw voorganger. Hij begint inmiddels een vertrouwd gezicht te worden in onze gemeente. Zeker is dat ook het geval met collega Smink die een week later in de avonddienst uw voorganger is. Hij heeft al vele sporen getrokken in Zierikzee als gastvoorganger toen hij als predikant stond in onze buurgemeente Nieuwerkerk maar ook als consulent in de vacature periode die eindigde met mijn komst. Ik gebruik nog steeds zijn stemvork om de juiste toon te vinden. Zondagmorgen 22 september staat in het teken van het starten van het winterwerk. U leest daarover elders in deze Kerkbode meer van. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Omzien naar elkaar:  De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen: Dinsdag 10 september bereikte Mevrouw M.J.G. Bilius-Horvers, Manhuisstraat 18A (4301BK), de leeftijd van 92 jaar. Wij feliciteren mevrouw Bilius en alle niet genoemde jarigen van harte.

 

Startweekend: Het startweekend vindt plaats op 21 en 22 september a.s. Een enthousiaste commissie is bezig met de invulling van het programma. We kunnen alvast verklappen dat we aansluiten bij het thema van de landelijke kerk: “Een goed verhaal”. In de startdienst op zondagmorgen zullen de verhalen over Jozef centraal staan. Op zaterdagmiddag is er een wandeling door een deel van de binnenstad rond het thema “Een goed verhaal”. We hopen samen te genieten van door gemeenteleden (dus u zelf) vervaardigde historische gerechten. Op zaterdag is er ook weer een escape room, deze keer rond de figuur van Jozef. Op zondagmorgen is er vóór de dienst een natuurwandeling met een historisch accent in Zierikzee, onder leiding van Jeroen van Mourik. Na afloop van de dienst genieten we bij de koffie van (door kinderen) gemaakte cupcakes. Degene die, in de ogen van de deskundige jury, de lekkerste cupcakes heeft gemaakt, krijgt de cupcake-cup uitgereikt. Zo lichten we alvast een tipje van de sluier voor u en jullie op. In de komende Zondagsbrief treft u gedetailleerde informatie aan.

 

Oproep: Voor het startweekend op 21 en 22 september doen we een oproep voor bakkers en culinaire talenten, jong en oud. Voordat we op zaterdagmiddag gaan wandelen drinken we eerst om 3 uur een kopje koffie of thee, met iets lekkers erbij. Het zou fijn zijn als enkele gemeenteleden voor die middag iets lekkers willen bakken. U kunt zich opgeven bij Teunie Wessels (0111-416059 of tlwessels@zeelandnet.nl). Na de wandeling drinken we rond 5 uur gezamenlijk een drankje als aperitief. Vanaf half 6 willen we met elkaar eten. De commissie zorgt voor het drinken en voor knapperig vers brood. Voor het andere eten zorgen we met elkaar. We vragen u deze keer om, in lijn met het thema “Een goed verhaal”, een historisch gerecht te maken en dat is een heel breed begrip. Zomaar enkele voorbeelden: zelfgemaakte paté, zure zult, worsteballetjes, Bourgondische salade, gepofte aardappelen, ribbetjes, boeuf bourgignon, boeuf stroganoff, een bijzondere ovenschotel of een heel ander historisch gerecht uit buitenland of eigen land. Het zou fijn zijn als er ook enkele soepen met een historisch tintje op tafel komen, bijvoorbeeld linzensoep of een bijzondere minestrone. En omdat bij een goede maaltijd een nagerecht hoort: wat denkt u van Haagse bluf, bramenmousse, bitterkoekjespudding? Als we allemaal ons beste beentje voor zetten, dan is er voor iedereen meer dan genoeg.Voor de ontmoeting na de zondagse kerkdienst willen we graag de lekkerste cupcakes bij de koffie, thee en limonade serveren. Daarom roepen we de kinderen van de gemeente op om, zo nodig met hulp, cupcakes te bakken en te versieren. Een deskundige jury, natuurlijk onder leiding van ds. De Graaf, zal de cupcakes beoordelen en aan de winnaar de enige echte cupcake-cup uitreiken.

 

Giften: Voor het bloemenfonds ontving mevrouw De Ruijter een gift van € 10.-, de predikant een gift van € 4  en mevrouw De Bilde een gift van € 20,-. Voor het kerkrentmeesterlijke beheer ontving mevrouw Bouwman een gift van € 15.-. Dank voor al uw giften!

 

Tenslotte: Maandagmorgen 23 september hopen we om half twee in de bus te stappen als begin van onze gemeentereis naar Israël en Jordanië. Met een groep van 48 personen reizen we 13 dagen door het beloofde land en het buurland Jordanië waar we Petra bezoeken. Zaterdag 5 oktober hopen we aan het einde van de dag weer gezond en wel vol verhalen en onuitwisbare indrukken te arriveren op de plek waar we vandaan zijn vertrokken. En die plek is Camping ’t UULOF aan de Zandweg 37. Natuurlijk zouden we het geweldig vinden als u ons komt uitzwaaien en met muziek weer zouden binnenhalen. Verras ons allen! In de periode van mijn afwezigheid kunt u voor kerkelijke- en pastorale vragen contact opnemen met ouderling mevrouw J.A. (Jopie) van der Schelde-Dool, Steenbank 68, 4301 ZR Zierikzee, telefoon: 0111-413878 / 06-12202636, E-mail: jopie@scheldeweb.nl.

 

Een hartelijke groet vanuit Krunege,

Ds. P. de Graaf

 

 

OPEN MONUMENTENDAG IN DE GASTHUISKERK 2019.

 

Op zaterdag 14 sept. is de landelijke Open Monumentendag en staan de  deuren van de mooie monumentale Gasthuiskerk ook open, van 10.00 uur – 17.00 uur. Van beide wijken zullen gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn om de bezoekers te ontvangen en te vertellen over de historie van de Gasthuiskerk. In de kerk is documentatiemateriaal aanwezig over de historie in 4 talen, er zijn kaarsen en foto’s van de Gasthuiskerk te koop. Helaas is er dit jaar, in verband met het groot onderhoud aan het orgel, geen orgelspel maar we hopen toch dat er veel bezoekers onze mooie kerk binnenlopen. Wel kan men de expositie, die tijdens de Open kerkdagen te bewonderen was in de gang van het Kerkcentrum, nog  bezoeken.