Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 25 februari (3e Lijdenszondag)

11:00 uur  ds. P. de Graaf

Collecten: Care4Malawi / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18:30 uur  ds. P. de Graaf (zangdienst)

Collecten: Care4Malawi / Avonderedienst

 

Zondag 4 maart (4e Lijdenszondag)

09:30 uur  ds. D. van Duijvenbode, Monster

Collecten: Voorjaarszendingsweek / Kerkbeheer

18:30 uur  ds. N. de Boo, Zeist

Collecten: Voorjaarszendingsweek/ Avonderedienst

 

Bij de diensten Zondagavond zal in alle toonaarden de lofzang en vele andere liederen gezongen worden tot eer van God en tot opbouw van de gemeente. Zingen met elkaar krijgt goede inhoud wanneer we met velen zijn. We hopen dan ook dat u met velen komt om de liederen te zingen die ons boven onszelf doen uitstijgen. Volgende week zondag hoopt collega Van Duijvenbode uw voorganger te zijn. Zeker geen onbekende voor u. Dat kan nog meer gezegd worden van de voorganger in de avonddienst want die heeft als herder en leraar jarenlang onze gemeente gediend. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Bloemen: Als groet en ter bemoediging zijn de afgelopen zondagen het bloemstuk cq de bloemen  gegaan naar de heer B.G.K. van Buren, Mantelmeeuwstraat 4, mevrouw T.J. van Oosterom-Vet, Graspieperstraat 11 en de heer G. Bakker, Scheepstimmerdijk 73.

 

Omzien naar elkaar: De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Overlijden mevrouw Van Nieuwenhuijze Zondag 11 februari is overleden mevrouw Wilhelmina van Nieuwenhuijze-Stoel in de leeftijd van 89 jaar. Mevrouw Van Nieuwenhuijze woonde in de Wieken. Mevrouw Van Nieuwenhuijze is ruim 50 jaar getrouwd geweest met de heer C. van Nieuwenhuijze die in december 2002 is overleden. Bijna hun hele huwelijksleven hebben zij in D'Aillystraat gewoond. Nadat die woningen zijn gebouwd hebben zij de woning aan de D'Aillystraat betrokken. Mevrouw Van Nieuwenhuijze is er pas weer uitgegaan op het moment de woning moest worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe wijk. Hun huwelijk is gezegend met de geboorte van 2 jongens die als tweeling ter wereld kwamen. Vrijdag 16 februari hebben we in de Gasthuiskerk in een dienst van Woord en gebed stil gestaan bij het leven van mevrouw Van Nieuwenhuijze en troost gezocht bij God. We lazen in de dienst de trouwtekst vanuit Openbaringen over Hem die klopt aan de deur om binnen te komen en samen te eten. Mevrouw Van Nieuwenhuijze heeft Hem in haar leven binnen gelaten en we hebben ons getroost dat zij nu als overwinnaar samen met Hem bij de Vader is. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden in Zonnemaire, de geboorteplaats van mevrouw Van Nieuwenhuijze. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen de troost en de nabijheid van Hem die ook met hen samen wil eten. Correspondentieadres: Sportlaan 10, 4491 GL Wissenkerke.

 

Overlijden de heer Wessels: Maandag 12 februari is overleden de heer Leendert Wessels in de leeftijd van 80 jaar. De heer Wessels woonde met zijn vrouw in de Stormvogelstraat 6, 4301 WN. Echter door het afnemen van zijn gezondheid is de heer Wessels eind 2016 verhuisd naar het Zorgcentrum in Burgh-Haamstede. Het huwelijk van de heer Leen Wessels en mevrouw Teunie Wessels dat ruim 52 jaar geleden is begonnen is gezegend met een dochter en een zoon. De bakkerszoon uit Sommelsdijk heeft zijn dagelijkse brood verdiend bij de bank. Na verschillende plaatsen heeft hij vele jaren als bankdirecteur van de Rabobank zijn sporen getrokken in financieel Zierikzee en omgeving. Ook op het kerkelijke terrein heeft hij met de gaven die hem zijn geschonken bijgedragen in de opbouw van de gemeente. Zaterdag 17 februari hebben we in een overvolle Gasthuiskerk God gedankt voor het leven en klonken er woorden die ook op de 1e huwelijksdag van het echtpaar Wessels te horen waren. Het waren de woorden uit het Johannes evangelie waar Jezus zegt dat Hij het brood van het leven is. Dat levensbrood heeft ook de heer Wessels gevoed. Het was immers zijn geloof en vertrouwen dat zijn leven en tijd geborgen was in de hand van de Heer. Het is ons gebed dat zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen met hart en ziel mogen weten dat zij in deze verdrietige dagen en alle dagen die volgen zich gedragen mogen weten door die God waarin man, vader en opa zich geborgen wist.

 

Verjaardagen: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat mevrouw A.S. Schot-de Nooijer, Nieuwe Haven 77, 4301 DK, zaterdag 24 februari 96 jaar, mevrouw P.H. van der Weele-Klink, Jannewekken 36, 4301 HH, donderdag 1 maart 84 jaar, mevrouw J. de Later-Bouwman, Hoge Molenstraat 13 /245, 4301 KB, maandag 5 maart 98 jaar,  mevrouw N. de Wild-van Leeuwen, Evertsenstraat 10, 4301 KL, woensdag 7 maart 82 jaar en de heer J.C. Baart, Havenpark 53, 4301 JH, donderdag 8 maart 89 jaar.

 

Open Maaltijd Lieve mensen, op zaterdag 3 maart is er weer een Open Maaltijd. Schrijf het alvast even in de agenda. Dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Kerkcentrum. Het begint om 16.30 uur. Maar even van te voren op geven bij Eva Lokker telefoon 421185 in verband met de inkopen. Wij hopen er met zijn allen weer wat gezelligs van te maken. Breng gerust eens iemand mee die nog nooit is geweest om te laten zien hoe gezellig het altijd is. Met vriendelijke groet namens de Open Maaltijd Commissie, Nel de Rijke

 

Catechesemaaltijd voor 85 plussers: Bent u 85 jaar of ouder dan is dit een bericht dat u zeker moet lezen? De catechesegroepen van de Gasthuiskerk nodigen u uit voor een warme winterse maaltijd. Deze maaltijd is dinsdagavond 6 maart in het Kerkcentrum en begint om 17.30 uur en duurt tot 19.00 uur. En weet u! De maaltijd kost u niets dan alleen uw aanwezigheid. U kunt zich telefonisch opgeven voor 3 maart bij Elma (413210) of Louise (769035) of via e-mail: arjanelma@zeelandnet.nl. Let op! Is uw man/vrouw nog geen 85 jaar? Dan mag hij/zij natuurlijk ook mee. Wel zo gezellig!

 

Heeft u geen vervoer of speciale (di)eetwensen? Laat het ons weten. Wij denken hierin graag met u mee. Komt u ook? Wij vinden het leuk om u kennis te laten maken met onze kookkunsten maar in het bijzonder ook om met u kennis te maken! Hartelijke groet, de catechisanten van de Gasthuiskerk

 

Agenda

Maandag 26 februari

19.30 uur: Wijkraad van kerkrentmeesters

Dinsdag 27 februari

18.15-19.00 uur Jongerencatechese

19.15-20.00 uur Jongerencatechese

20.15-21.00 uur Jongerencatechese

Zaterdag 3 maart

16.30 uur: Open Maaltijd

Maandag 5 maart

19.30 uur: Consistorie en bezoekmedewerkers

Dinsdag 6 maart

17.30 uur: Jongerencatechese - Maaltijd 85+

19.30 uur: Wijkraad diaconie

Donderdag 8 maart

10.00 uur: Bijbelkring, t Vrije 6

 

Een hartelijke groet vanuit de Open Hof,

Ds. P. de Graaf