Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 8 oktober

09:30 uur  ds. G. Sinke, Haamstede

Collecten: Pastoriefonds / Kerkbeheer

18:30 uur  ds. H. Schipper, Dordrecht

Collecten: Pastoriefonds / Avonderedienst

 

Zondag 15 oktober

11:00 uur  ds. P. de Graaf

Collecten: Werelddiaconaat / Kerkbeheer

16:30 uur  mevrouw ds. J.W. Meeuwissen, Sint-Maartensdijk (cantatedienst)

Collecten: Werelddiaconaat / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Zondagmorgen hoop ik zelf in de Cornelia de dienst te leiden en komt collega Sinke naar de Gasthuiskerk. U kent hem allemaal. In de vacaturetijd heeft collega Sinke in onze gemeente het pastoraat gedaan. Wij zijn blij en dankbaar dat hij de gezondheid en vitaliteit heeft om op de voor ons allen zo’n kenmerkende inspirerende wijze het evangelie te verkondigen. Zondagmiddag 15 oktober is er in de Gasthuiskerk een cantatedienst waarin mijn collega vanuit Sint Maartensdijk zal voorgaan. De reguliere avonddienst komt daardoor te vervallen. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN!

 

Bloemen: De afgelopen weken zijn het bloemstuk cq de bloemen als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente gegaan naar de heer M. van der Wekken, Straalweg, mevrouw B. van de Sande – Jurgen in het Buurtzorgpension en mevrouw J.N. van der Have in de Cornelia.

 

Omzien naar elkaar: De zieken in het ziekenhuis,  thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Geboren: We ontvingen het bericht dat op donderdag 14 september is geboren Kasper Arie Antonius. Kasper is de zoon van Eric de Jager en Loes Jacobs die wonen Schouwenbank 117, 4301 ZV. Kasper is een paar weken te vroeg geboren. Met zijn moeder heeft hij de eerste dagen van zijn leven in het ziekenhuis vertoefd maar is hij nu is hij thuis. Het gaat goed met Kasper en Loes. Wij feliciteren Eric en Loes met dit wonder van nieuw leven en het is ons gebed dat de op dit moment kleine kwetsbare Kasper onder de zorg van zijn Schepper mag opgroeien tot een boom van een kerel tot vreugde van ieder die hem met liefde omringt.

 

Verjaardagen: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat mevrouw C.F. Beun-Deseyn, Gravenstraat 25, 4301 GV, donderdag 12 oktober 82 jaar, de heer A.P. Neerhout, Oudeweg 9, 4301 TC, maandag 16 oktober 81 jaar, de heer M.C. Roskam, Borrendamme 105, 4301 VD, woensdag 18 oktober 83 jaar en mevrouw C.P. Stoutjesdijk-Berrevoets, Kaersemakerstraat 40, 4301 KR, donderdag 19 oktober 82 jaar.

 

Aanmelden activiteiten: U / jullie hebben allemaal een gemeente activiteitenboekje ontvangen en zo niet dan liggen er ook nog in de kerk. Op de laatste pagina is een overzicht van activiteiten gegeven waar je je voor kan opgeven. Na invulling kan de antwoordpagina opgave activiteiten gedeponeerd worden in één van die prachtige dozen die bij de uitgang van de kerk staan. Vul deze dozen met aanmeldingen en geef je / u op.

 

Reanimatiecursus: Op donderdag 12 oktober wordt er weer een AED- en reanimatiecursus gegeven. De avond start om 19.00 uur in het Kerkcentrum. Deze cursus staat onder leiding van dhr. André de Rijke, Dreischor. Ook al heeft u de cursus eerder gevolgd, het is belangrijk dat u deze blijft herhalen. Ook zij die nog nooit hebben meegedaan aan deze cursus zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij Erik de Vlieger per email erik@grevelingen-groen.nl of telefonisch via 410102.

Geef u op, want u kunt er levens mee redden. Met vriendelijke groet, Erik de Vlieger

 

Verantwoording: Vanuit de Commissie Open Kerkdagen ontvingen de kerkrentmeesters van de gewone wijkgemeente een bedrag van € 250,-- als vergoeding voor verleend stencilwerk, aangevuld met een gift. Het college van kerkrentmeesters (centrale gemeente) een bedrag van € 450,-- als dank voor het mogen gebruiken van de Gasthuiskerk en het mogen bespelen van het orgel aangevuld met een gift voor het orgelfonds. Het orgelfonds is nog verder aangevuld met een bedrag van € 209,-- vanuit giften en kaartverkoop in  2016 en 2017. Ook voor het orgelfonds ontving mevrouw Vermeule een gift van € 20, mevrouw Dekker een gift van € 5 en ds. De Graaf een gift van € 100. Voor het bloemenfonds ontving mevrouw Berrevoets een gift van € 10, mevrouw Vermeule een gift van € 20, de heer De Jonge een gift van € 40 en mevrouw De Bilde een gift van € 20. Hartelijk dank voor uw gaven en giften.

 

Agenda

Zaterdag 7 oktober

17.00 uur: Reünie gemeentereis Griekenland, ‘t Uulof

Maandag 9 oktober

19.30 uur: Consistorie + bezoekmedewerk(st)ers

Dinsdag 10 oktober

20.00 uur: Wijkraad diaconie

Donderdag 12 oktober

20.00 uur: Platform voor de kerken, Thomaskerk

Maandag 16 oktober

19.30 uur: Wijkraad van kerkrentmeesters

 

Een hartelijke groet aan u allen vanuit de  Open Hof,

Ds. P. de Graaf