Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Zondagsbrief

22e jaargang nr 41 zondag 17 oktober 2021

Hervormde gemeente Zierikzee(gewone wijk)

 www.hervormdzierikzee.nl

 

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst     11.00 uur   

 Voorganger: ds. G. R. G. van der Neut, Werkendam

 Schriftlezingen: Richteren 12: 1-7, Lukas 10: 21-29, Efeze 4: 1-6 

Ouderling van dienst: Johan Hoff

  Organist: Erik Zwiep

  Koster: Toon van der Zande

 Collecte1) Wereldvoedseldag 2) Kerkbeheer 

 

Kindernevendienst

Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de 

schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied “Goedemorgen, 

welkom allemaal” kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. 

Vandaag wordt de nevendienst geleid door 

Jongste groep: Jan Leen en Julian Oudste groep: Jeroen en Linda

Crèche: Elise en Luuk

 

 

 Avonddienst   18.30 uur 

 Voorganger: ds. N. W. van den Houten, Ede

  Schriftlezingen: Genesis 26: 12-25

Ouderling van dienst: Johan Hoff

 Organist: Hans van Heemst

  Koster: Henk Walhout

 Collecte: 1) Wereldvoedseldag 2) Avonderedienst 


 

 

 

Collectebijdragen ook per churchapp of per bank over te maken

Als u deze zondag niet in de gelegenheid bent naar de kerk e komen, dan kunt u desgewenst uw collectebijdrage per churchapp of per bank overmaken. Voor de diaconale collectes kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL43 RABO 0375 1750 08 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW). Voor de 

collecten voor kerkbeheer en de avonderedienst kunt u gebruik maken van IBAN-rekeningnummer NL68 RABO 0373 7336 23. Van harte aanbevolen.

 

Collecte zondag 17 oktober 2021: Wereldvoedseldag
“Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen” (Wereldvoedseldag). De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.

 

Gastvoorgangers

Vandaag zijn er vanwege vakantie van ds. De Borst twee gastvoorgangers. Ds. Van der Neut gaat voor het eerst in de Gasthuiskerk voor. Hij is 41 jaar en is sinds juli 2018 predikant in zijn eerste gemeente te Werkendam, waaraan tot 2005 ds. Van der Ploeg verbonden was. In de avonddienst ontmoeten we ds. Van den Houten, 52 jaar geleden in Zierikzee geboren. Hij werd in 1999 predikant te Uitwijk, was vervolgens vanaf 2005 predikant te Dordrecht (Andreaskerk) en is sinds 2015 predikant van de Hervormde gemeente te Ede (wijkgemeente Kleopas).

 

 

Kerkdiensten 24 oktober 

09.30 uur Voorganger: ds. D. Westerneng, `s-Gravenpolder

 Collecte: 1) Werelddiaconaat (Indonesië) 2) Kerkbeheer

18.30 uur Voorganger: ds. A. L. Molenaar, Bruinisse

 Collecte: 1) Werelddiaconaat (Indonesië) 2) Avonderedienst

 

Collecte 24 oktober Werelddiaconaat De Delta voor Indonesië

Ruim vijftig gemeenten uit de ringen Zeeuws-Vlaanderen, De Bevelanden, Walcheren, Schouwen-Duiveland/ Tholen, Goeree-Overflakkee/ Voorne-Putten/ Rozenburg en Hoeksche Waard zetten zich samen in voor drie Kerk in Actie projecten in Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren, Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta en Sterke vrouwen in de kerk op Papoea.

 

Keuzelijsten Kerstboek 2021 Kindernevendienst en Crèche
Hoi kinderen van de Gasthuiskerkfamilie,
Het is nog maar oktober, maar de leiding van de kindernevendienst is al bezig met het Kerstfeest. Vanaf vandaag staan op de website en in de CHRCH-app van de kerk de lijsten waaruit je twee boeken kunt kiezen. Net als elk jaar kies je het boek (of CD) dat je het allerliefste zou willen krijgen en wat je zou willen krijgen als het eerste boek niet besteld kan worden. Jouw keuzes kun je tot en met 7 november invul

len via de link die bij de lijsten staat. Na 7 november gaan de lijsten weer van de site en sluit het formulier. Dan hebben wij genoeg tijd om te bestellen en alles klaar te maken voor het Kinderkerstfeest.
Groeten en succes met kiezen!

 

 

Agenda

Woensdag 20 oktober 

14.00 uur Dames gesprekskring,  Graspieperstraat 11.
donderdag 21 oktober  
20.00 uur kring Bos, Steenzwaansweg 1 Nieuwerkerk

Donderdag 21 oktober 

19.30 uur Kring van Oosterom, Mantelmeeuwstraat 4

 

Vakantie

In de herfstvakantie houd ik van zo 17 t/m zo 24 oktober een weekje vakantie. Voor urgente pastorale situaties kunt u contact opnemen met Carla

Die zal indien nodig contact opnemen met de vervangende predikant. Pastoraal nieuws voor de zondagsbrief mag ook naar Carla gestuurd worden. 

Ds. L.C. de Borst

 

Bijbelleeskring

Voor donderdag 28 oktober bereiden we voor Numeri 16 t/m 21. 

 

 

 

 

Avonddienst 18.30 uur

Psalm 81: 1, 8
Lied 836: 1,4, 5 
Psalm 118: 2 
Lied 835: 1, 4 
Lied 723 
Psalm 68: 7 

Schriftlezing: 

Genesis 26:12-25

Morgendienst 11.00 uur

Psalm 68: 7

Lied 221:1

Lied 288

Psalm 133: 1, 2, 3 

Lied 601: 1, 2, 3

Lied 1010: 1, 2, 3, 4

 

Schriftlezing: 

Richteren 12: 1 – 7; 

Lukas 10: 21 – 29; 

Efeze 4: 1 – 6