Predikant:

Ds. L.C. de Borst

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS

tel.: 0111-416025 of 06-2423 8987

e-mail: predikant@hervormdzierikzee.nl

 

Scriba:

J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV

tel.: 0111-769035

e-mail: kerkenraad@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

tel.: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 10 oktober

09.30 uur: ds. L.C. de Borst

Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer / Stichting Ondergrondse Kerk (deurcollecte)

18.30 uur: ds. C. Bijman, Arnemuiden

Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst

 

Zondag 17 oktober

11.00 uur: ds. G.R.G. van der Neut, Werkendam

Collecten: Wereldvoedseldag / Kerkbeheer

18.30 uur: ds. N.W. van den Houten, Ede

Collecten: Wereldvoedseldag / Avonderedienst

Terugblik: Fijn en bemoedigend dat het aantal kerkgangers de afgelopen zondagen behoorlijk is toegenomen. We kijken ook terug op een inspirerende ringbijeenkomst, vorige week donderdag 30 september in de Gasthuiskerk. Remmelt Meijer inspireerde zo’n 50 aanwezigen uit een heel aantal gemeenten in onze ring naar aanleiding van het mede door hem geschreven boek Herkerken.

Bloemen: De bloemen van de zondagen 26 september en 3 oktober gingen, als groet vanuit de gemeente en ter bemoediging, naar de heer W.M. Mol, Calandweg 2 (4301 LZ), en naar mevrouw P.M. Uijl-Plaating, Zuidwellestraat 10 (4301 GT).

Meeleven met elkaar: Mevrouw A.M. Glerum-Kodde, die ernstig ziek is, verblijft sinds maandag 4 oktober in het Hospice Kaaskenshuis. We wensen haar Gods zegen en kracht toe in de weg die ze moet gaan, in de woorden van haar lievelingslied: “Neem, Heer, mijn beide handen”. Afgelopen zondag deden we voorbede voor twee gemeenteleden die beiden moesten beginnen aan een ingrijpend traject van zes maanden van chemokuren en immunotherapie: Diny van den Berg en Marjan Riedijk.

Jubilea: Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar mevrouw S.C. Kuipers-Slootmaaker die op donderdag 30 september 85 jaar werd en naar mevrouw H.M. Berrevoets-van Leeuwen die op zaterdag 9 oktober 80 jaar hoopt te worden. We wensen hen nog goede jaren in gezondheid toe.

Giften: Mevrouw De Bilde-van der Maas ontving € 10,- voor het bloemenfonds.

Mantelzorgers: Bij Janny Bouwman-Schot kunt u tot 19 oktober telefonisch (413426) of per email (gbouwman@zeelandnet.nl) namen en adressen opgeven van mantelzorgers, die het volgens u verdienen in het kader van de Dag van de Mantelzorgers in het zonnetje te worden gezet. Het gaat om mensen die een naaste intensief en langdurig verzorgen.

Zeeuwse Vakantieweek: De diaconie vraagt aandacht voor de Zeeuwse Vakantieweek die in 2022 gepland is voor de week van 19 tot en met 26 maart in Nieuw Hydepark in Doorn (voorheen het Roosevelthuis). Deze week is bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking, voor wie een vakantie alleen mogelijk is in een aangepaste accommodatie en met assistentie van vrijwilligers. Er is slechts beperkt plek, dus wacht niet met aanmelden. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 600,-, maar eventueel kunt u met de diaconie over ondersteuning overleggen. Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u zich aanmelden bij diaken Elly Hillebrand (06-3070 5752).

Bijbelleeskring: De online bijbelleeskring onder leiding van ds. De Borst zal vanaf volgende keer niet meer op woensdag- maar op donderdagavond zijn. Misschien biedt dat mogelijkheden voor u om ook mee te gaan doen! Het is een kring waarbij we op een zo eenvoudig mogelijke manier de Bijbeltekst voor onszelf kunnen leren begrijpen, met name in het grotere geheel van de hele Bijbel. De kring is online; we bieden zo nodig hulp om dat voor elkaar te krijgen. Voor woensdag 14 oktober lezen we vooraf thuis Numeri 11 t/m 15. Je mag vragen en opmerkingen e-mailen tot en met woensdag naar predikant@hervormdzierikzee.nl. Die worden dan zo mogelijk vooraf door ds. De Borst beantwoord.

Coronamaatregelen: Naar aanleiding van de landelijke versoepelingen zijn met ingang van zondag 3 oktober de maatregelen rondom onze kerkdiensten aangepast. De belangrijkste wijziging is dat het registreren bij binnenkomst is komen te vervallen. Formeel is de verplichting om 1,5 meter afstand te houden veranderd in het dringend advies om afstand te houden. Om deze reden houden we vooralsnog de onderlinge afstand van drie stoelen aan. Wel is er beneden een vierde rij stoelen geplaatst, zodat er meer zitplaatsen beschikbaar zijn. Het desinfecteren van de handen blijft en voor het collecteren wordt voorlopig nog gebruik gemaakt van de offerkisten bij de uitgang van de kerk.

Tenslotte: Afgelopen zondag stond ds. De Borst aan de hand van Genesis 2 en Leviticus 25 stil bij de regelmaat van rust die God ons als een geschenk heeft gegeven. Elke 7x7 jaar was er een jubeljaar, elke 7 jaar een sabbatsjaar en elke week een rustdag, de sabbat. Hij trok de lijnen door: per jaar hebben we ongeveer om de zeven weken een week rust en elke dag hebben we van de tijd die we niet slapend doorbrengen (zo’n 16 uur) een zevende deel rusttijd (2 uur en 17 minuten). Ds. De Borst gaf ons de gedachte mee om van die 2 uur en 17 minuten iedere dag weer een zevende deel (circa 20 minuten) te besteden aan tijd met God.

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert