Zondagsbrief

21e jaargang nr zondag 26 januari 2020

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst   09.30 uur 

Uitzending via Radio Schouwen-Duiveland

 Voorganger: ds. G.C. Lock, Uitwijk en Waardhuizen

 Schriftlezingen: Marcus 7: 31 t/m 37 

 Ouderling van dienst: André Flikweert

 Organist: Johan van Broekhoven

 Koster: Peter de Jonge

  Collecte1) Jeugdwerk 2)Kerkbeheer

 Crèche: Margriet van Schelven

 Kindernevendienst:Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tijdens het naspel van het projectlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door Jongste groep: Monica de Nooijer, Isa Lindhout

     Midden groep: Nicole de Oude, Elise Boer

 Oudste groep: Joël Hillebrand

 

 Avonddienst  18.30 uur 

 Voorganger: ds. J. Schaap, IJsselmonde

  Schriftlezingen:Handelingen 27: 18-26, 43; Handelingen 28: 1-2

Ouderling van dienst: André Flikweert

 Organist: Erik Zwiep

 Koster: Peter de Jonge

 Collecte: 1) Jeugdwerk 2) Avonderedienst 

 


Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de morgendienst (die wordt uitgezonden via Radio Schouwen-Duiveland) ds. G.C. (Gerco) Lock voor. Hij is 35 jaar en is sinds 2014 predikant in zijn eerste gemeente, de Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen, de eerste gemeente van onze oud-predikant ds. De Boo. Hij heeft onlangs een beroep aangenomen naar de Protestantse Gemeente te Scheveningen. In de avonddienst gaat, net als in de morgendienst van 15 december jl., ds. Schaap voor. Hij is 43 jaar, werd in 2006 predikant te Nigtevecht, waar ook onze oud-predikant ds. Van de Pol begon, en is sinds april 2013 predikant te Rotterdam-IJsselmonde, als opvolger van onze oud-predikant ds. De Rooij.

Volgende week zondag gaat in de morgendienst ds. Groot Karsijn voor. Hij is 30 jaar en is sinds november 2016 predikant van de Hervormde Gemeente te Oosterland en de Protestantse Gemeente te Kerkwerve. Hij heeft onlangs een beroep aangenomen van de Gereformeerde Kerk te Herwijnen. In de avonddienst is de voorganger ds. Middelkoop. Hij was in de jaren ’80 enkele maanden pastoraal medewerker in onze gemeente. Hij is 62 jaar, was vanaf 1985 predikant te Babyloniënbroek, Zimbabwe (zending), Mastenbroek, Westerhaar, Klundert en Hendrik-Ido-Ambacht en is sinds 2013 predikant te Middelharnis.

 

Kerkdiensten 2 februari 

11.00 uur Voorganger: ds. H. G. W. Groot Karsijn,Oosterland

Collecte: 1) Missionaire gemeente 2) Kerkbeheer 

18.30 uur Voorganger: ds. M. J. Middelkoop, Middelharnis

Collecte: 1) Missionaire gemeente 2) Avonderedienst

 

Collecte zondag 2 februari Missionaire gemeente

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.

 

 

Verjaardagen en jubilea

Ook feliciteren wij de niet bij name te noemen jarigen en jubilea.

 

Omzien naar elkaar

De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.


Gewijzigde samenstelling moderamen

Vanwege het afscheid van ds. De Graaf in november en het recente aftreden van diaken Roks, is de samenstelling van het moderamen van de kerkenraad gewijzigd. De kerkenraad heeft via een schriftelijke stemming ouderling A.S. (André) Flikweert gekozen tot voorzitter en diaken J.P. (Koos) van Splunter tot assessor. Verder zijn (opnieuw) als lid van het moderamen gekozen ouderling J. (Johan) Hoff, scriba, ouderling-kerkrentmeester A. (Anneke) Groenevelt-Hendrikse en ouderling-kerkrentmeester C.J. (Jaco) Klink.

 

Voor in de agenda - Koffiedrinken met een +

Heb je kinderen tussen 0 en 18 jaar of voel je je betrokken bij de kinderen en jongeren van onze gemeente dan ben je van harte uitgenodigd om zondag 2 februari na de dienst samen koffie te drinken in het Kerkcentrum. Nu denk je misschien: Koffiedrinken doen we toch wel vaker. Deze keer is het koffiedrinken met een plus. Je wordt bijgepraat over de plannen die worden opgepakt voor onze kinderen en jongeren. Het zal onder meer gaan over de verbinding van de kinderen met kerk, geloof en met elkaar en hoe we daar met elkaar, als ouders en jeugdwerkers, praktisch vorm aan kunnen geven anno 2020. Jouw inbreng er is daar ook bij nodig. Tijdens dit koffiemoment wordt er ook voor de kinderen gezorgd en zijn er spelletjes en/of een kleurplaat. Mede namens de kindernevendienst en catechese van harte welkom, Arjan Lindhout

 

Sirkelslag YOUNG

Op vrijdagavond 7 februari is er een nieuwe editie van Sirkelslag YOUNG, hét spel voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. 

Je speelt Sirkelslag YOUNG online, in verbinding met honderden andere groepen uit heel Nederland. Het thema is 'Kom in beweging' en dit keer staat het verhaal van Jona centraal. Een team voor Sirkelslag YOUNG bestaat uit 4 tot 12 deelnemers.

Wil je meedoen? Laat het ons weten en houd vrijdagavond 7 februari van 19:00 tot ca 22.00 uur vrij in je agenda. locatie: Kerkcentrum

Esther, Louise en Ton

 

A.s. woensdag 29 januari: bijeenkomst ring met jongeren

A.s. woensdagavond wordt in gebouw Punt 3 van de Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk (Kerkplein 2) weer een bijeenkomst gehouden voor alle gemeenten van de ring Schouwen-Duiveland en Tholen van onze Protestantse Kerk. Deze keer staan de jongeren centraal; zij komen ook zelf aan het woord in de persoon van Arjen Breeman en Juliëtte Kosten (Sint-Philipsland), Ann Braber (Renesse), Lize Landman (Haamstede) én onze eigen Estée Lindhout en Jonathan Storm. Wat verwachten jongeren van de kerk van morgen? Waar willen zij zich voor inzetten? Welke dromen, verlangens en ideeën hebben jongeren als het gaat om de kerk? Jeugdwerker Leontien Slabbekoorn-de Muijnck van de Protestantse gemeente te Terneuzen zal reflecteren op wat er gezegd wordt.

Deze ringbijeenkomst is voor kerkenraadsleden én gemeenteleden. Weet u/je hartelijk welkom. De koffie staat a.s. woensdag klaar vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur.

Graag aanmelden 

 

Deze week

Zaterdag 1 februari

16.30 uur Open maaltijd, kerkcentrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liederen avonddienst

Lied: 903: 1,6

Lied: 940 

Lied: 1010

Bijbellezing: Handelingen 27: 18-26, 43; Handelingen 28: 1-2

Lied: Psalm 33: 7,8

Lied: 904: 1,4,5

Lied: 838: 1,2

Liederen ochtenddienst

Psalm105:1 
Psalm105: 2
Psalm 105: 3
Lied 320: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Marcus 7: 31 t/m 37 
Lied 534: 1 t/m 4
Lied 642: 1, 2 en 3
Lied 512: 1, 2, 6 en 7