Zondagsbrief

21e jaargang nr 4 zondag 19 januari 2020

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Nieuwe Kerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  10.00 uur

  Voorganger:  ds. F.J.T. Schipper en mw. A. van Veldhoven

  Organist:  Wim Boer

  Collecten:  1) Vrienden van Emergis  2) Onkosten van de dienst

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tij-dens het naspel van het projectlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst  gaan. Vandaag wordt de neven-dienst geleid door Jongste groep: Lindy Quist, Lucas de Vlieger. Midden groep: Eleanore van Opdorp, Djowy

   Oudste groep: Geraline de Groot

 

De avonddienst  18.30 uur

  Voorganger:  ds. D. Westerneng `s-Gravenpolder

  Schriftlezingen:  Jakobus 5: 13-18

  1 Korintiers 12: 4-12

Ouderling van Dienst:  Abco in `t Anker

  Organist:  Gerard Bin

  Koster:  Martin van den Bosch

  Collecte:  1) Nederlands Bijbelgenootschap 2) Avonderedienst

 

 

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de avonddienst ds. Westerneng voor. Hij is 56 jaar, was vanaf 1988 predikant in de Gereformeerde Kerken van Sint-Laurens, Idskenhuizen (Fr) en Vorden en is sinds 2007 predikant van de Protestantse Gemeenten te ’s-Gravenpolder en Baarland.

Volgende week zondag gaat in de morgendienst (die wordt uitgezonden via Radio Schouwen-Duiveland) ds. G.C. (Gerco) Lock voor. Hij is 35 jaar en is sinds 2014 predikant in zijn eerste gemeente, de Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen, de eerste gemeente van onze oud-predikant ds. De Boo. Binnenkort wordt hij predikant in Scheveningen. In de avonddienst gaat, net als in de morgendienst van 15 december jl., ds. Schaap voor. Hij is 43 jaar, werd in 2006 predikant te Nigtevecht, waar ook onze oud-predikant ds. Van de Pol begon, en is sinds april 2013 predikant te Rotterdam-IJsselmonde, als opvolger van onze oud-predikant ds. De Rooij.

 

Vanmorgen gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk om 10 uur

Vanmorgen vieren we samen met andere Zierikzeese gemeenten de start van de week van gebed voor de eenheid van de christenen. We doen dat traditiegetrouw in de Nieuwe Kerk. Let u erop dat deze dienst om 10 uur begint? Voorgangers zijn ds. F.J.T. Schipper en mw. A. van Veldhoven, pastoraal werker van de Rooms-katholieke parochie. Het thema, ons aangereikt door de Raad van Kerken en Missie Nederland, is naar Handelingen 28:2: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Verdere medewerking wordt verleend door het Rooms-Katholiek kerkkoor onder leiding van Wim Boer, die ook het orgel van de Nieuwe Kerk bespeelt. Tijdens de dienst is er crèche in de consistorie van de Nieuwe Kerk en kindernevendienst in De Driehoek.

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als groet en ter bemoediging naar mevrouw M. van der Vliet -Timmers, Hoeveweg 5 en mevrouw E.L. van den Houten - van ’t Hoff, verhuisd naar Hoge Molenstraat 13 (De Wieken), kamer 135.

 

Deze week zijn er ook namens de gemeente bloemen gegaan naar onze oud-predikant ds. N. de Boo uit Zeist omdat hij vorige week met goede afloop een ingrijpende operatie heeft ondergaan.


Kerkdiensten 26 januari

09.30 uur Voorganger: ds. G. C. Lock, Uitwijk en Waardhuizen

Collecte: 1) Jeugdwerk  2) Kerkbeheer

18.30 uur Voorganger: ds. J. Schaap, IJsselmonde

Collecte: 1) Jeugdwerk 2) Avonderedienst

 

Verjaardagen en jubilea

Wij feliciteren de niet bij name te noemen jarigen en jubilea.

 

Omzien naar elkaar

Afgelopen week is mevrouw D.M. Hekman-van Barneveld, Schuurbeque Boeijestraat 2 0007 (4301 KK), verblijvend in het ziekenhuis ADRZ te Goes, ’s-Gravenpolderseweg 114 (4462 RA) na complicaties na de eerste operatie opnieuw geopereerd. Zij ligt op de afdeling Heelkunde, kamer 6,het herstel verloopt langzaam.

 

Mevrouw M. van der Vliet - Timmers, Hoeveweg 5 (4303 AG) is na enkele dagen ziekenhuisopname in verband met een enkeloperatie thuis gekomen voor herstel wat veel tijd zal vergen.

 

De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Deze week

Maandag 20 januari

19.30 uur kerkenraad – kerkcentrum

Dinsdag 21 januari

20.00 uur Wijkraad diaconie, consistorie

20.00 uur Beroepingscommissie- kerkcentrum

 Open maaltijd

Lieve mensen,  Zaterdag  1 Februari is het weer zover. We hopen dan weer een Open Maaltijd te houden. Wij hopen dat jullie allemaal  weer aanwezig  kunnen zijn. Maar wel van te voren  even op geven bij Eva Lokker tel 421185. Het is weer in het kerkcentrum en beginnen 16.30 uur tot ongeveer 20.00 uur. Wij proberen er weer wat  gezelligs van te maken. Allemaal tot ziens op 1 Februari

namens de Open Maaltijd commissie, Nel de Rijke

  

Voor in de agenda -  Koffiedrinken met een +

Heb je kinderen tussen 0 en 18 jaar of voel je je betrokken bij de kinderen en jongeren van onze gemeente dan ben je van harte uitgenodigd om zondag 2 februari na de dienst samen koffie te drinken in het Kerkcentrum.

 

Nu denk je misschien: Koffiedrinken doen we toch wel vaker. Deze keer is het koffiedrinken met een plus. Je wordt bijgepraat over de plannen die worden opgepakt voor onze kinderen en jongeren.

 

Het zal onder meer gaan over de verbinding van de kinderen met kerk, geloof en met elkaar en hoe we daar met elkaar, als ouders en jeugdwerkers, praktisch vorm aan kunnen geven anno 2020. Jouw inbreng er is daar ook bij nodig.

 

Tijdens dit koffiemoment wordt er ook voor de kinderen gezorgd en zijn er spelletjes en/of een kleurplaat.

 

Mede namens de kindernevendienst en catechese van harte welkom

Arjan Lindhout

 


Actie Kerkbalans 2020 is van start gegaan!

Motto: “Geef voor je kerk”

 

We hebben de kerk nodig.

We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt.

 

Om levendig te blijven is geld nodig.

Het geld is nodig voor o.a.: onderhoud aan het kerkgebouw, zondagse erediensten, jeugdwerk, pastoraat, nieuw beleid voor de toekomst.

 

Vorig jaar hebben we dankzij uw bijdrage de restauratie van het orgel kunnen realiseren.

Voor dit jaar willen we de hal en de keuken van het kerkcentrum renoveren en een beamer in de kerk plaatsen.

 

Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk.

Zo houden we de kerk in balans.

 

De actie kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente, doel voor 2020 is een opbrengst te realiseren van € 90.000,--..

Mogen we (weer) op u rekenen?

De actie loopt van 18 januari t/m 31 januari  2020.

 

Ontvangt u de kerkbalansvrijwilliger gastvrij?

Het zou fijn zijn als volgende week de enveloppe met de antwoordstrook klaar ligt. Daarmee helpt u de Kerkbalanslopers, want dan zijn ze ook weer vlot klaar!

 

Wijkraad van Kerkrentmeesters

 

 

Ochtenddienst

 

Eenheidszondag in de Nieuwe Kerk, aanvang 10 uur

 

 

Liederen avonddienst

 

Psalm 138: 1

Lied 837: 2 & 4

Lied 971: 1 & 3

Psalm 146: 3 & 4

Psalm 79: 5

Lied 799: 5 & 6

 

 

Schriftlezingen

Jakobus 5: 13-18

1 Korintiers 12: 4-12