Tekstvak:   Zondagsbrief

20e jaargang nr52 zondag 22 december 2019

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

 De ochtenddienst (4eAdventszondag) 11.00 uur 

 Voorganger: ds. A. A. van den Berg, Puttershoek

 Schriftlezingen: Genesis 49: 1-28 

 Ouderling van dienst: Abco in `t Anker

 Organist: Johan van Broekhoven

 Koster: Hans de Vlieger

 Collecte1) IZB 2)Kerkbeheer

  Crèche: Margriet van Schelven

 Kindernevendienst:Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tijdens het naspel van het projectlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door Jongste groep: Monica de Nooijer, Lucas de Vlieger

     Midden groep: Nicole de Oude, Djowy

 Oudste groep: Christien Struijk

 

 

 Kinderkerstfeest 18.30 uur 

 Collecte: 1)  Casa Natanaël / Next Step

 

 

 

Gastvoorgangers

Vandaag wordt in de avonddienst het kinderkerstfeest gehouden. Vanmorgen gaat – voor het eerst – ds. A.A. van den Berg voor. Hij is 39 jaar, werd in 2010 predikant in Geesteren (Achterhoek) en is sinds juli 2015 predikant in de Hervormde Gemeente te Puttershoek.

Op Eerste Kerstdag gaat onze oud-predikant ds. De Graaf voor.

Volgende week zondag zijn er weer twee bekende gastvoorgangers. In de morgendienst gaat onze oud-predikant ds. De Rooij voor. In de avonddienst staat ds. Van den Houten op de kansel van de Gasthuiskerk. Hij werd vijftig jaar geleden in Zierikzee geboren, werd in 1999 predikant te Uitwijk, was vervolgens vanaf 2005 predikant van de Dordtse wijkgemeente Andreaskerk en is sinds juli 2015 predikant van de Hervormde Gemeente te Ede (wijkgemeente Kleopas).


 

Volkskerstzang

A.s. dinsdagavond 24 december zal weer de traditionele Volkskerstzangdienst worden gehouden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. Het thema is dit jaar: “Op de kleintjes letten ……..”. Muzikale medewerking wordt verleend door de Koninklijke Harmonie Kunst en Eer onder leiding van Kathy Kotoun en het ensemble Waisisi onder leiding van Mar van der Veer. Het orgel wordt bespeeld door Hans Biesma. De meditatie zal worden verzorgd door ds. Jan van Langevelde. Er zal worden gecollecteerd voor Dorcas en voor de onkosten van deze dienst, die wordt georganiseerd door het Platform voor de Kerken in Zierikzee. Deze dienst is ook te beluisteren via Radio Schouwen-Duiveland en www.kerkomroep.nl.

 

Woensdag 25 december (1eKerstdag )

Ouderling van dienst: Jopie van der Schelde- Dool

 Organist : Johan van Broekhoven

 Koster: Jan Luijendijk

 Collecte: 1) Kinderen in de knel 2) Kerkbeheer

 Crèche: Marianne van Mourik, Margot en Isa Lindhout

 Kindernevendienst: 

Jongste groep: Joannet Boer en Jan Leen de Bel

Midden groep: Cor Kooy 

Oudste groep (groep 7/8): geen kindernevendienst 

 

Kerkdiensten 29 december

09.30 uur Voorganger: ds. C. L. de Rooij, Rotterdam

Collecte: 1) Onderhoud gebouwen 2) Kerkbeheer

18.30 uur Voorganger: ds. N. W. van den Houten, Ede

Collecte: 1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst

 

Verjaardagen en jubilea 

Wij feliciteren alle jarigen en jubilarissen van harte!

 

Omzien naar elkaar


De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Deze week

24 december

19.30 uur Volkskerstzang in Nieuwe kerk

25 december 

11.00 uur 1ekerstdag dienst in Gasthuiskerk

 

 

Collecte zondag 22 december

De IZB, vereniging voor zending in Nederland, is al sinds 1935 actief met een passie voor missie. Zij zijn een missionaire dienstverlener: zij helpen kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland bij het vervullen van hun missionaire roeping. Want het is hun en ons verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen. Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. De IZB is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. De IZB biedt onder andere het volgende aan; cursussen aan gemeenteleden, nascholing en toerusting van predikanten, en het aanstellen van evangelisten.

 

Collecte Kinderkerstfeest 22 december -  Casa Natanaël / Next Step

Sinds 2002 woont Corinne Anbeek in Moldavie. In 2013 trouwde zij met de 

Oekrainse Anatoli. Samen hebben zij de zorg voor inmiddels zeven kinderen die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Deze kinderen hebben veel meegemaakt in hun leven en vinden nu een veilig thuis bij Corinne en Anatoli. Ze genieten van het gezinsleven in Casa Natanaël en kunnen elke dag naar school.

Nu de kinderen ouder worden kijken Corinne en Anatoli ook naar de toekomst. Door de leerachterstanden bij deze kinderen en hun traumatische verleden is het niet eenvoudig voor hen om een zelfstandig leven te leiden. Daarom hebben ze een nieuw project “Next step” opgezet. Corinne en Anatoli hebben een stuk grond gekocht waar ze een moestuin hebben gemaakt en dieren houden. Ook willen ze een kleine wooneenheid te bouwen waar de kinderen zelfstandig kunnen leren wonen en worden begeleid naar volwassenheid tot ze op eigen benen kunnen staan.

Next step: Helpt u/ jij mee om dit te realiseren?

 

Meer informatie kunt u lezen in de flyer waarvan er enkele exemplaren op de tafels bij de uitgang liggen. De flyer is ook de vinden op de website.

  

Fruitbakjes

Gisterenmorgen zijn er namens de diaconie als kerstgroet weer fruitbakjes bezorgd bij gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn. 

Hartelijk dank aan de chauffeurs en kinderen die hebben geholpen bij het bezorgen van de ruim 200 fruitbakjes.

 

Ontmoeten - Vragen – Ontdekken 

Woensdag 15 januari a.s. is er mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met Alpha. Je kunt vragen stellen, andere mensen ontmoeten en praten over interes-sante onderwerpen. Wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha.

Zin

Ben je op zoek naar zin in je leven? Loop je rond met levensvragen of heeft je geloof een opfrisbeurt nodig? Dan is Alpha echt iets voor jou! De avond begint met een lekkere maaltijd. Daarna volgt een kort en inspirerend verhaal over één van de onderwerpen. Vervolgens is er alle ruimte om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

Welkom!

Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en in gevangenissen. Je ontdekt altijd iets nieuws en Alpha is helemaal gratis! We starten woensdag 15 januari om 18.30 uur. Het adres is Kerkplein, Zevengetijstraat 6 in Zierikzee. Voor informatie en aanmelding: alphazierikzee@kpnmail.nl.

Meer informatie is te vinden op alphacursus.nl

 

 

Liederenavonddienst

 

Liturgie

Liederen ochtenddienst

Psalm 80: 1, 2

Lied 438: 1, 2

Lied 438: 3, 4

Psalm 39: 4, 6

Lied 672: 2, 6

Psalm 72: 1, 4

 

Schriftlezingen

Openbaring 22: 12-17

Genesis 49: 1-28