Zondagsbrief

20e jaargang nr 51 zondag 15 december 2019

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst (3de Adventszondag)  09.30 uur

  Voorganger:  ds. Schaap, IJsselmonde

  Schriftlezingen:   Mattheus 3:  2-3

  Mattheus 5:  1-8

Ouderling van dienst:   Janny Walhout- Burger

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Henk Walhout

  Collecten:  1) Woord en Daad 2) Kerkbeheer

  Deurcollecte:  Jeugdwerk

  Crèche:  Inge en Lucas de Vlieger, Maud Struijk

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tij-dens het naspel van het projectlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst  gaan. Vandaag wordt de neven-dienst geleid door Jongste groep: Monica de Nooijer, Ilse Goudswaard. Midden groep: Eleanore van Opdorp, Estée Lindhout. Oudste groep: Christien Struijk

 

De avonddienst  18.30 uur

  Voorganger:  ds. G. J. van Beek, Nieuw-Lekkerland

  Schriftlezingen:  Jesaja 1:18

  Openbaring 7

Ouderling van Dienst:  Janny Walhout- Burger

  Organist:  Niels Eversdijk

  Koster:  Henk Walhout

  Collecte:  1) Woord en Daad  2) Avonderedienst


Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de morgendienst ds. Schaap voor. Hij ging in juni al in een avonddienst voor. Hij is 43 jaar, werd in 2006 predikant te Nigtevecht, waar ook onze oud-predikant ds. Van de Pol begon, en is sinds april 2013 predikant te Rotterdam-IJsselmonde, als opvolger van onze oud-predikant ds. De Rooij. In de avonddienst ontmoeten we dan een bekende gastpredikant in de persoon van ds. Van Beek. Hij is 59 jaar, was vanaf 1986 predikant te Bant en Rutten, Almkerk, Zevenhuizen, Puttershoek en Ridderkerk en is sinds augustus 2017 predikant te Nieuw-Lekkerland.

Volgende week zondag wordt in de avonddienst het kinderkerstfeest gehouden. In de morgendienst gaat – voor het eerst – ds. A.A. van den Berg voor. Hij is 39 jaar, werd in 2010 predikant in Geesteren (Achterhoek) en is sinds juli 2015 predikant in de Hervormde Gemeente te Puttershoek.


Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als groet en ter bemoediging naar de heer G. Bakker,  Scheepstimmerdijk 73.

 

Kerkdiensten 22 december (4de Adventszondag)

11.00 uur Voorganger: ds. A. A. van den Berg, Puttershoek

Collecte: 1) IZB 2) Kerkbeheer

18.30 uur Kinderkerstfeest

Collecte: 1) Jeugddiaconaat

 

Deze week

Maandag 16 december

19.30 uur: Beroepingscommissie – kerkcentrum.

 

Collecte zondag 15 december

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. Als Bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen zijverantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen. Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden zij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.

 

Collecte zondag 22 december

De IZB, vereniging voor zending in Nederland, is al sinds 1935 actief met een passie voor missie. Zij zijn een missionaire dienstverlener: zij helpen kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland bij het vervullen van hun missionaire roeping. Want het is hun en ons verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen. Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. De IZB is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. De IZB biedt onder andere het volgende aan; cursussen aan gemeenteleden, nascholing, toerusting van predikanten, en het aanstellen van evangelisten.

Huwelijk

A.s. vrijdag 20 december a.s. hopen Femke van Splunter en Bram Boogaard elkaar hun jawoord te geven. De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 13.00 uur op een bijzondere locatie: Bovendonk, Hofstraat 8 in Hoeven (www.bovendonk.nl). Om 15.00 uur vindt op dezelfde locatie de bevestiging en inzegening van het huwelijk plaats. Deze dienst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van onze gemeente. In de dienst zal onze oud-predikant ds. De Graaf voorgaan. Voorafgaand aan deze kerkdienst is er gelegenheid tot koffie drinken. Het adres van Femke en Bram is: Nieuwstraat 28, 4697 CD, Sint-Annaland.


Kerstactiviteit kindernevendienst

Zaterdag 21 december vindt de kerstactiviteit van de kindernevendienst plaats. De kinderen die een rol hebben in het kerstspel worden om 16.00 uur verwacht. Voor de andere kinderen begint de middag om 17.00 uur. Wij willen met elkaar eten en we zullen gaan schaatsen op de schaatsbaan op het havenplein. Voor het schaatsen zijn handschoenen verplicht. Mocht je beschikken over schaatsen dan ook graag mee nemen. De avond is om 19.30 uur afgelopen.

Aanmelden is verplicht en je mag een vriendje of vriendinnetje meenemen.

Opgeven voor 19 december bij Willemien Kats 0624133181 of bij Lindy Quist 0623222521. Wij hopen jullie allemaal te zien!

 

Ontmoeten - Vragen – Ontdekken

Woensdag 15 januari a.s. is er mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met Alpha. Je kunt vragen stellen, andere mensen ontmoeten en praten over interes-sante onderwerpen. Wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha.

Zin: Ben je op zoek naar zin in je leven? Loop je rond met levensvragen of heeft je geloof een opfrisbeurt nodig? Dan is Alpha echt iets voor jou! De avond begint met een lekkere maaltijd. Daarna volgt een kort en inspirerend verhaal over één van de onderwerpen. Vervolgens is er alle ruimte om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

Welkom! Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en in gevangenissen. Je ontdekt altijd iets nieuws en Alpha is helemaal gratis! We starten woensdag 15 januari om 18.30 uur. Het adres is Kerkplein, Zevengetijstraat 6 in Zierikzee. Voor informatie en aanmelding: Esther in ’t Anker en Caroline Vroemen, 06-22978532 alphazierikzee@kpnmail.nl. Meer informatie is te vinden op alphacursus.nl

 


Openbaring

De Bijbelkring die ten huize van mevrouw Van Rotterdam bijeenkomt, 't Vrije 6, is weer van harte welkom op woensdag 18 december. We komen samen op het gebruikelijke tijdstip en maken dan een begin met de lezing en de uitleg van Openbaring. Tot dan.   Ds. A. van der Ploeg

 

Financiële verantwoordingen (tussenstanden)

Oogstcollecte 2019: Tot en met vrijdag 13 december bedraagt de opbrengst van de gehouden Oogstcollecte zowel in de kerk als via bankgiro (inclusief giften) het mooie bedrag van € 7.238,15. Hartelijk dank voor deze prachtige opbrengst.

 

Kinderkerstcollecte: Tot en met vrijdag 13 december bedraagt de opbrengst het mooie resultaat van € 1.685,65. We zijn daar heel blij mee! 

Wijkraad van kerkrentmeesters

 

Fruitbakjes

Volgende week, zaterdagmorgen 21 december, zal namens de diaconie een kerstgroet in de vorm van een fruitbakje worden bezorgd bij gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn. Dit gebeurt tussen 9:30 en 12:00 uur. We hopen dat u thuis bent of blijft. Wanneer u niet thuis bent of wilt u dat het fruitbakje elders wordt afgegeven (bij buren of familie), wilt u dit dan uiterlijk donderdagavond 19 december doorgeven aan diaken Abraham Roks (tel. 415965 of aroks@zeelandnet.nl).

Voor de chauffeurs en kinderen die toegezegd hebben om mee te helpen graag om 9.30 uur aanwezig bij de Landwinkel De Zelke, Julianastraat 27.

 

Liederen ochtenddienst

 

Lied 466: 1, 3, 4

Lied 891

Psalm 86: 4, 5

Psalm  24: 2, 4, 5

Lied  481: 1, 3

Lied  442

 

Schriftlezingen

Mattheus 3:  2-3

Mattheus 5:  1-8

Liederen avonddienst

 

Lied 442

Psalm 51: 4, 5

Lied 439:  1, 3

Lied 440: 1, 2, 4

Lied 726: 1, 3, 4

Psalm 98: 1, 4

 

Schriftlezingen

Aanvangstekst  Jesaja 1:18

Openbaring 7