Tekstvak:  Zondagsbrief

 

19e jaargang Nr. 9, zondag 4 maart 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst (4e Lijdenszondag)     09:30

    Voorganger:  ds. J. B. Beijer, Middelburg 

  Schriftlezingen:   Johannes 9 (kerntekst vers 25c)

Ouderling van dienst:  Piet de Jonge 

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Peter de Jonge

  Collecten:  1) Voorjaarszendingsweek 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Linda Pannekoek, Rachel Klink, Lucas de Vlieger

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep:

  Lindy Quist, Elise Boer. Midden groep:Nicole de Oude

  Rachel Klink. Oudste groep: Christien Struijk

 

De avonddienst   18:30

  Voorganger:  ds. N. de Boo, Zeist

  Schriftlezingen:  Jesaja 40 : 1-8 en 1 Petrus 1: 18-25

Ouderling van Dienst:  Piet de Jonge

  Organist:  Mar v.d. Veer

  Koster:  Peter de Jonge

  Collecte:  1) Najaarszendingsweek  2) Avonderedienst

 

 

 

Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Jan Leen de Bel

Moggestraat 28 • telefoon 720499• e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

Gastvoorgangers

Vandaag zijn er twee gastvoorgangers. In de morgendienst gaat om gezondheidsredenen niet ds. Van Duijvenbode voor maar ds. J.B. Beijer te Middelburg. Hij is 63 jaar, werd in 1985 predikant te Colijnsplaat en in 1990 te Swifterbant en is sinds 2002 verbonden aan de Protestantse Gemeente Middelburg, tot voor kort in de vorig jaar buiten gebruik gestelde Oostkerk en sindsdien aan de wijkgemeente Nieuwe Kerk. In de avonddienst gaat onze oud-predikant ds. De Boo voor. Hij is 70 jaar, werd na een loopbaan in het middelbaar onderwijs in 1983 predikant te Uitwijk en was vervolgens predikant te Zierikzee (1987) en Zeist (1994) tot hij in 2012 met emeritaat ging. Hij is secretaris van de Confessionele Vereniging.

Volgende week zondag gaat in de avonddienst voor ds. Marjan Riedijk. Zij was tot januari 2016 zes jaar lang jeugdouderling in onze gemeente en is sinds oktober 2016 predikant in de Protestantse Gemeenten te Nieuwerkerk en Zonnemaire.

 

Paasproject kindernevendienst

De kindernevendienst volgt in de Lijdenstijd het Paasproject van “Vertel het maar” met als hoofdthema DE NIEUWE SCHEPPING.

In dit project wordt de verbinding gelegd tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant en de vernieuwing van de schepping die door het verlossend werk van Jezus Christus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant.

 

Vandaag is thema: : De nieuwe schepping – heilig leven

Bijbelverhaal: Johannes 2: 13-22

 

Het projectlied heeft de melodie van het kinderlied “De Heer is waarlijk opgestaan” ofwel  lied 427 Evangelische Liedbundel

 

Qua melodie is het lied als volgt opgebouwd:

refrein (2 regels) / couplet (2 regels) / refrein (2 regels) / couplet (2 regels)

refrein (2 regels)

 


Paasprojectlied

 

De nieuwe schepping komt dichtbij.

Jezus maakt het waar.

Als Hij naar de tempel gaat

gooit Hij boos het geld op straat.

Gods huis lijkt wel een markt te zijn,

hebzucht doet Hem pijn.

Leven wij speciaal voor God,

luisterend naar zijn gebod?

De nieuwe schepping komt dichtbij.

Jezus maakt het waar.

 

Kerkdiensten 11 maart (5e Lijdenszondag)

11.00 uur Voorganger: P. de Graaf – Heilige Doop

Collecte 1) Onderhoud gebouwen 2) Kerkbeheer

18..30 uur Voorganger: ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/Zonnemaire

Collecte 1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst

 

Doopdienst zondag 11 maart

Aanstaande zondagmorgen in de dienst van 11.00 uur hoopt Mira Margot van Aken , geboren 6 december 2017, gedoopt te worden hier in de Gasthuiskerk. Mira is de dochter van Niels van Aken en Inge van Aken-de Vlieger. God sluit een verbond met een klein mensenkind. Daar willen we toch allemaal getuige van zijn. Komt dus allen!

 

Collecte zondag 4 maart – Voorjaarszendingsweek

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig, maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid.

Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.

 

Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Deze week

Maandag 5 maart

19.30 uur Consistorie en bezoekmedewerkers

Dinsdag 6 maart

17.30 uur: Jongerencatechese - Maaltijd 85+

Woensdag 7 maart

14.00 uur Damesgesprekskring

20.00 uur Wijkraad diaconie

Donderdag 8 maart

Donderdag 8 maart

10.00 uur: Bijbelkring

19.30 uur  Kring Schults

 

Vijftig woorden uit Malawi (3)

De Lijdenstijd is een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van Jezus. Een tijd misschien ook wel om iets bewust minder te doen om ook op die manier stil te staan bij de Lijdenstijd. De diaconie roept u op om deze weken de levensstandaard te versoberen en het geld dat daarmee bespaard wordt te doneren aan Care4Malawi, het project van Rieneke en Gert van der Pol. Uw bijdrage zal in een speciale dienst na Pasen worden ingezameld.

Ter ondersteuning en als teken van verbondenheid schrijft de familie Van der Pol in deze periode elke week een stukje van ongeveer 50 woorden.
Deze week de derde bijdrage.

 

Vertalen en betalen

Pas was het feest: de presentatie van een nieuwe Bijbelvertaling in het

Chitumbuka, de belangrijkste taal in het Noorden. De meeste mensen kunnen hier – een van de armste landen van de wereld – zo’n Bijbel echter niet betalen. Een uitdaging dus: hoe doe je Bijbelstudie met mensen die geen Bijbel hebben?

 

Ouderenreisje diaconie

Woensdagmiddag 18 april 2018 hoopt de diaconie weer een ouderenreisje te organiseren. Dit jaar is gekozen voor een bezoek aan de Grote Kerk in Dordrecht. Na ontvangst met koffie en een plaatselijke lekkernij volgt er een rondleiding door de kerk. De Middeleeuwse Grote Kerk van Dordrecht is een gebouw met een rijk verleden, waarvan de oorsprong ligt in de 11e eeuw. Niet alleen de imposante architectuur van de buitenkant van de kerk, maar ook de in het gebouw aanwezige monumenten, kapellen en de koorbanken, maken het gebouw tot het belangrijkste monument van Dordrecht.

Vanuit Dordrecht gaat de reis terug richting Zeeland voor een diner in
Restaurant Grevelingen.

De reis gaat per bus, dus meldt u zich op tijd aan want er kunnen maximaal  45 personen mee.

Aanmelden kan telefonisch bij de fam. Berrevoets per e-mail: jacb@zeelandnet.nl .

Per deelnemer wordt eigen bijdrage gevraagd van €10,00 p.p. Wanneer de eigen bijdrage voor u een probleem is, kunt u dit bij het aanmelden aangeven. Nadere informatie over de vertrektijden en de opstapplaatsen van de bus volgen na aanmelding.

Met vriendelijke groet namens de diaconie, Ko en Nella Berrevoets.

 

Van Achter De Beuze

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op maandag 5 maart vóór 19.00 uur inleveren bij de redactie.
Zo mogelijk per e-mail (vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl).

 


Maaltijd 85+ - Aanstaande dinsdag

Dinsdagavond organiseren de jongeren van de catechese de 85+ maaltijd. Alle ouderen van 85 jaar en ouder zijn uitgenodigd om in de grote zaal bij de kerk te komen genieten van een heerlijke warme maaltijd. De maaltijd, waarvoor al 16 ouderen zich hebben aangemeld, begint om 17.30 uur en is rond
19.00 uur afgelopen. Leest u dit en heeft u eigenlijk ook wel zin, maar bent u vergeten zich aan te melden? Doe dat dan uiterlijk vandaag, want dan kunt u ook heerlijk aanschuiven.

U leest dat de animo voor de maaltijd groot is. Wij zijn daarom nu nog
dringend op zoek naar gemeenteleden die wat willen, bakken, braden of koken voor onze 85+ maaltijd
.

Het thema is Italië en graag as dinsdag warm aanleveren.
Graag z.s.m. doorgeven wat u kunt maken aan Elma de Oude of Louise Hoff via e-mail: arjanelma@zeelandnet.nl.
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

TOV-avond Zierikzee
We willen graag met de jeugd van 12 -16 jaar op 24 maart naar de TOV-avond in Zierikzee. Het is een avond die helemaal door de HGJB georganiseerd wordt in het schoolgebouw van de Pontes.
We verzamelen rond 18:50 uur als groep op het parkeerterrein Hatfieldpark en lopen van daar uit naar de Pontes.
Dit is het programma:   19:00 uur Deuren gaan open en voorprogramma
                                 20:00 uur Hoofdprogramma
                                 21:30 uur Naprogramma
                                 22:00 uur Deuren sluiten.
Het thema van deze avond is 'Morgen wordt het beter'.
Kijk maar eens op de site van de HGJB voor meer info over deze TOV- avond.
Heel veel jongeren uit heel Zeeland komen hier naar toe, het is dus ook leuk om andere jongeren te ontmoeten. Kom jij ook?
Aanmelden vóór 10 maart bij Elma de Oude via de app of e-mail:
arjanelma@zeelandnet.nl


Rechthoek: afgeronde hoeken: Maandag 12 maart 2018

Gasthuiskerk Zierikzee
Aanvang: 19.30 uur

   
     Vrijwilligersavond