Zondagsbrief

 

19e jaargang Nr. 8, zondag 25 februari 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst (3e Lijdenszondag)  11:00 uur

  Voorganger:  ds. P. de Graaf

    Schriftlezingen:   Exodus 34: 27-29 + 1 Koningen 19: 8-16

      & Marcus 9: 2-13

  Ouderling van dienst:  André Flikweert

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Hans de Vlieger

  Collecten:  1) Care4Malawi 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Ilona `t Hof, Arella Kooij

Kindernevendienst:   Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun neven dienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:

    jongste groep: Els de Vlieger, Isa Lindhout

    Midden groep: Cor Kooij, Ninah van der Vliet

    Oudste groep: Linda Pannekoek

 Na de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

 De Avonddienst                 (Zangdienst)                                                       18.30 uur

  Voorganger:  ds. P. de Graaf 

  Ouderling van dienst:  André Flikweert

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Hans de Vlieger

  Collecte:1)  Care4Malawi 2) Avonderedienst


Gastvoorganger

Volgende week zondag zijn er twee gastvoorgangers. In de morgendienst gaat om gezondheidsredenen niet ds. Van Duijvenbode voor maar ds. J.B. Beijer te Middelburg. Hij is 63 jaar, werd in 1985 predikant te Colijnsplaat en in 1990 te Swifterbant en is sinds 2002 verbonden aan de Protestantse Gemeente Middelburg, tot voor kort aan de vorig jaar buiten gebruik gestelde Oostkerkwijk en sindsdien aan de wijkgemeente Nieuwe Kerk. In de avonddienst gaat onze oud-predikant ds. De Boo voor. Hij is 70 jaar, werd na een loopbaan in het middelbaar onderwijs in 1983 predikant te Uitwijk en was vervolgens predikant te Zierikzee (1987) en Zeist (1994) tot hij in 2012 met emeritaat ging. Hij is secretaris van de Confessionele Vereniging.

 

Paasproject kindernevendienst

De kindernevendienst volgt in de Lijdenstijd het Paasproject van “Vertel het maar” met als hoofdthema DE NIEUWE SCHEPPING. In dit project wordt de verbinding gelegd tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant en de vernieuwing van de schepping die door het verlossend werk van Jezus Christus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant.

 

Vandaag is thema: : De nieuwe schepping – een bemoediging onderweg

Bijbelverhaal: Marcus 9: 2-10

 

Het projectlied heeft de melodie van het kinderlied “De Heer is waarlijk opgestaan” ofwel  lied 427 Evangelische Liedbundel

 

Qua melodie is het lied als volgt opgebouwd:

refrein (2 regels) / couplet (2 regels) / refrein (2 regels) / couplet (2 regels)

refrein (2 regels)

 

Paasprojectlied

 

De nieuwe schepping komt dichtbij.

Jezus maakt het waar.

Op weg naar Jeruzalem

klinkt bemoedigend Gods stem:

Dit is mijn Zoon, Ik houd van Hem,

luister naar zijn stem.

Zo krijgt Jezus moed en kracht

voor het lijden dat Hem wacht.

De nieuwe schepping komt dichtbij.

Jezus maakt het waar.


Vanavond zangdienst 18.30 uur

De avonddienst staat in het teken van het Lied. We zingen de liederen die thuishoren in de veertig dagen tijd. Onder begeleiding van muzikale gemeenteleden leren we prachtige liederen en een canon aan. Daarnaast zingen we schitterende liederen die ons meenemen in de betekenis van het lijden van Christus. Tussen de liederen door lezen we gedeelten uit de Bijbel die de inhoud van het te zingen lied benadrukken. Veel liederen die we zingen komen uit het Liedboek dat we wekelijks in de erediensten gebruiken. DUS NEEM VANAVOND UW/JOUW LIEDBOEK MEE! De liederen die niet in het Liedboek staan zijn afgedrukt op een Liederenblad die wordt uitgedeeld.  Geef allen gevolg aan de oproep die de apostel Paulus in Kolossenzen 3 doet: “Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft”

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als groet en ter bemoediging naar mevrouw A. Hoekman-Jumelet die op dit moment verblijft in de Cornelia.

 

Kerkdiensten 4 maart  (4e Lijdenszondag)

09.30 uur: ds. J. B. Beijer, Middelburg

Collecte: 1) Voorjaarszendingsweek 2) Kerkbeheer

18.30 uur: ds. N. de Boo, Zeist

Collecte: 1) Voorjaarszendingsweek 2) Avonderedienst

 

Maaltijd 85+

Dinsdagavond 6 maart organiseren de jongeren van de catechese inmiddels traditiegetrouw, de 85+ maaltijd. Alle ouderen van 85 jaar en ouder worden uitgenodigd om in de grote zaal bij de kerk te komen genieten van een heerlijke warme maaltijd. Dit jaar met als thema Italië. De maaltijd begint om 17.30 en is rond 19.00 uur afgelopen. En… het kost u niets.

 

Komt u ook? 

U kunt zich tot en met 1 maart a.s. opgeven bij:

Elma de Oude (0111-413210) of Louise Hoff (0111-769035 / 06-24273189) of via e-mail: arjanelma@zeelandnet.nl 

Als uw partner, vriend en/of vriendin meekomt, maar nog geen 85 jaar is, is dat natuurlijk geen enkel probleem. Hij/zij is ook van harte welkom.

Heeft u geen vervoer, of heeft u speciale (di)eetwensen, laat het ons weten. Wij denken hierin graag met u mee.

Tot ziens!  De catechesegroep van de Gasthuiskerk

 

Collecte zondag 25 februari – Care4Malawi

Begin 2017 vertrokken onze oud predikant ds. van de Pol en zijn vrouw namens de GZB naar Malawi (Zuidoost-Afrika) .

Mevrouw van de Pol

zet zich als verpleegkundige in om in en vanuit het Ekwendeni Hospital de palliatieve zorg te verbeteren en uit te breiden. Ze gaat deze zorg bieden in het ziekenhuis en bij mensen thuis, in de dorpen rondom Ekwendeni. Daarnaast gaat ze andere verpleegkundigen trainen en begeleiden. 
Ds. van de Pol gaat de presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi (CCAP Livingstonia) helpen om haar droom werkelijkheid te laten worden: dat in het leven van de plaatselijke gemeenten en van de kerk als geheel interactieve Bijbelstudie een centrale plaats heeft.


Vijftig woorden uit Malawi (2)

De Lijdenstijd is een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van Jezus. Een tijd misschien ook wel om iets bewust minder te doen om ook op die manier stil te staan bij de Lijdenstijd. De diaconie roept u op om deze weken de levensstandaard te versoberen en het geld dat daarmee bespaard wordt te doneren aan Care4Malawi, het project van de Rieneke en Gert van der Pol. Uw bijdrage zal in een speciale dienst na Pasen worden ingezameld.

 

Als teken van verbondenheid schrijft de fam. van der Pol in deze periode elke week een stukje van ongeveer 50 woorden. Deze week de tweede bijdrage.

 

Ondervoeding en malaria

Het is hier regentijd. Over een paar maanden de nieuwe oogst, nu voor een groeiend aantal mensen gebrek. Het risico op malaria is in deze tijd een stuk groter. In het ziekenhuis zien we dan ook veel malaria-patiënten. De combinatie van ondervoeding en malaria kan gemakkelijk tot de dood leiden.

 

Open Maaltijd

Lieve mensen, op zaterdag 3 maart is er weer een open maaltijd. Schrijf het alvast  even in de agenda. Dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Kerkcentrum. Het begint om 16.30 uur. Maar even van te voren op geven bij Eva Lokker  tel 421185 in verband met de inkopen. Wij hopen er met zijn allen weer wat gezelligs van te maken. Breng gerust eens iemand mee die nog nooit is geweest om te laten zien hoe gezellig het altijd is . Met vriendelijke groet namens de Open Maaltijd Commissie  Nel de Rijke

 

Deze week

Maandag 26 februari

19.30 uur Wijkraad van kerkrentmeesters

Dinsdag 27 februari

18.15-19.00 uur Jongerencatechese

19.15-20.00 uur Jongerencatechese

20.15-21.00 uur Jongerencatechese

Zaterdag 3 maart

16.30 uur Open Maaltijd

 

Hartelijk dank

Na het overlijden van mijn broer en na de heup operatie die ik heb ondergaan ontvingen we van u veel medeleven. We willen u bedanken voor de kaarten, telefoontjes, bezoekjes, bloemen en goede wensen voor herstel.

Hartelijke groeten, ook namens Ad, Truus van Oosterom.


Vrijwilligersavond maandag 12 maart

In onze gemeente zijn veel vrijwilligers actief. Of het nu gaat om activiteiten rondom de zondagsbrief of Van achter de Beuze, de actie kerkbalans, verjaardagsfonds, schoonmaken, kosteren, catechese, crèche, kindernevendienst, Open Maaltijd, kringen, bloemenfonds, Open Kerkdagen, verjaardagsfonds, bezoekwerk, koffieschenken of welke andere activiteit ook maar, dankzij uw inzet gebeurt er veel binnen onze gemeente. De kerkenraad is u hier zeer dankbaar voor.

 

Als blijk van waardering voor uw inzet willen we u een gezellige, mooie en inspirerende avond in een ontspannen sfeer aanbieden. We hebben voor deze avond de Friese cabaretier Ruurd Walinga uitgenodigd. Hij speelt het programma “De doe het zelver”. Op zijn website www.waterinwijn.nl is meer te lezen over zijn repertoire. Uiteraard is er ook gezorgd voor een hapje en een drankje.

 

U krijgt als vrijwilliger geen persoonlijke uitnodiging. We kiezen voor deze algemene kennisgeving. U bent van harte welkom, ook als u twijfelt of u wel tot de doelgroep behoort. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Gasthuiskerk die daarvoor anders zal zijn ingericht. Als u graag aanwezig wilt zijn maar geen vervoer heeft, dan wordt u thuis opgehaald en weer thuisgebracht. U kunt daarvoor contact opnemen met André Flikweert: 410991 of asflikweert@zeelandnet.nl.

 

Wij hopen op 12 maart vele vrijwilligers te ontmoeten!

 

Namens de kerkenraad, André Flikweert, ouderling gemeenteopbouw

 

 

OPGAVESTROOK  VRIJWILLIGERSAVOND

 

Naam:...............................................................

 

Aantal: .............................................................

 

 

Nieuw (gratis) magazine landelijke kerk

Deze maand is het eerste nummer verschenen van een nieuw (gratis) magazine van onze landelijke kerk, Petrus genaamd. Op de tafels bij de uitgang liggen enkele exemplaren ter informatie. Ook liggen er bestelformulieren waarmee u het blad voortaan gratis in de bus kunt krijgen. Van harte aanbevolen.