Zondagsbrief

 

19e jaargang Nr. 6, zondag  11 februari 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  (Viering Heilig Avondmaal)   09.30 uur        Voorganger:  ds. P. de Graaf  (1e Lijdenszondag)

   Schriftlezingen:  2 Koningen 5: 1-3 en 9-15b & Marcus 1: 40-45

  Ouderling van dienst:  Ton van Kooten

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Jeroen van Mourik

  Collecten1)  Werelddiaconaat/CZWO project 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Reinier Bakkenes, Cor en Ariella Kooij

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Monica de Nooijer en Sarah Klink

  Midden groep:  Linda Pannekoek, Estee Lindhout

  Oudste groep: Christien Struik

 

     (Cantatedienst m.m.v. vocaal ensemble  Luscinia;)

  De avonddienst (Viering Heilig Avondmaal)   18.30 uur

   Voorganger:  ds. P. de Graaf

   Schriftlezingen:  2 Koningen 4: 42-44 en Matteüs 14: 15-21

   Ouderling van dienst:  Ton van Kooten

   Organist:  Erik Zwiep

   Koster:  Jeroen van Mourik

   Collecte:   1) Werelddiaconaat/CZWO project 2) Avonderedienst

 

 

 

 

 

Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Wim de Leeuw

Jannewekken 28 • telefoon 412045 • e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

Gastvoorganger

Volgende week zondag gaat ds. J. Smink in de avonddienst voor. Hij is emeritus (doopsgezind) predikant en gastlid van onze gemeente.

 

Bloemen

Het bloemstuk van deze avondmaal zondag gaat als een groet en bemoediging vanuit de gemeente naar de heer B.G.K. van Buren, Mantelmeeuwstraat 4.

 

Kerkdiensten 18 februari  (2e Lijdenszondag)

09.30 uur: ds. P. de Graaf  (Uitzending radio Schouwen- Duiveland)

Collecte: 1) Pastoriefonds 2) Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

18.30 uur: ds. J. Smink, Zierikzee

Collecte: 1) Pastoriefonds 2) Avonderedienst


 

Open Maaltijd

Lieve mensen, 

Op zaterdag 3 maart is er weer een open maaltijd. Schrijf het alvast  even in de agenda. Dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Kerkcentrum. Het begint om 16.30 uur. Maar even van te voren op geven bij Eva Lokker  tel 421185 in verband met de inkopen. Wij hopen er met zijn allen weer wat gezelligs van te maken. Breng gerust eens iemand mee die nog nooit is geweest om te laten zien hoe gezellig het altijd is . Met vriendelijke groet namens de Open Maaltijd Commissie  Nel de Rijke

 

Deze week

Maandag 12 februari

19.30 uur Wijkkerkenraad- bezinning

Donderdag 15 februari

10.00 uur Bijbelkring `t Vrije 6

19.00 uur Classisvergadering Nieuwerkerk

20.00 uur Kring Bos, Wielingenstraat 34

 

Paasproject kindernevendienst

De kindernevendienst volgt in de Lijdenstijd het Paasproject van “Vertel het maar” met als hoofdthema DE NIEUWE SCHEPPING. In dit project wordt de verbinding gelegd tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant en de vernieuwing van de schepping die door het verlossend werk van Jezus Christus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant.

 

Vandaag is thema: : “De nieuwe schepping – door Gods Zoon”

Bijbelverhaal: Johannes 1:1-18

 

Het projectlied heeft de melodie van het kinderlied “De Heer is waarlijk opgestaan” ofwel  lied 427 Evangelische Liedbundel

 

Qua melodie is het lied als volgt opgebouwd:

refrein (2 regels) / couplet (2 regels) / refrein (2 regels) / couplet (2 regels)

refrein (2 regels)

 

 

Paasprojectlied

De nieuwe schepping komt dichtbij,

Jezus maakt het waar.

God sprak, Schepper van ‘t heelal,

maar de mens, hij kwam ten val.

Toen kwam Gods Woord als Mens, zo klein,

Redder zou Hij zijn.

Regenboog, zie: God blijft trouw,

Jezus, Hij kwam ook voor jou.

De nieuwe schepping komt dichtbij,

Jezus maakt het waar.

 

Collecte zondag 11 februari project Pakistan

Vanuit de classicale ZWO-commissie worden 2 projecten in Pakistan ondersteund. Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Daarnaast wordt ook Kor Gritt ondersteund. Kor Gritt is in het voorjaar 2014 door Kerk in Actie uitgezonden naar Pakistan, waar hij onderzoek doet naar de de relaties tussen Pakistaanse christenen en Pakistaanse moslims.

 

Van de diaconie voor Malawi

Deze zondag is de start van de Lijdenstijd. Een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van Jezus. Een tijd om te bedenken wat dat voor ieder van ons persoonlijk betekent. Een tijd misschien ook wel om iets te versoberen. Iets bewust minder te doen om ook op die manier stil te staan bij de Lijdenstijd.

De gedachte van de diaconie is dat u/jij de levensstandaard de komende weken wat versobert. Het geld wat hierdoor wordt bespaard, kan apart gelegd worden. Na Pasen zal het geld tijdens een dienst worden ingezameld en geteld. Het hopelijk mooie bedrag zal worden gedoneerd aan het project van de fam. Van der Pol, Care4Malawi.

 

Een paar voorbeelden waar aan gedacht kan worden:

-  uw dagelijkse glas wijn..

-  1x in de week geen vlees bij de maaltijd

-  de komende weken niks extra’s uit de (school)kantine

-  niet de wasstraat, maar de auto zelf een keer wassen

-  enzovoort…

wij hopen dat deze actie bijdraagt aan een nog bewustere lijdenstijd. De Diaconie.

Kerkuitzending internet weer in de lucht !!

Vorige week is een nieuwe router geïnstalleerd waardoor het nu weer mogelijk is de kerkdiensten via internet uit te zenden. Gelukkig is de oorzaak gevonden en inmiddels opgelost.

Wijkraad van kerkrentmeesters

 

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2018  c-Kerkbalans_nwestijl2018lc 

Motto: “Geef voor je kerk”

En ……… er wordt gegeven volgens de toezeggingen die we mochten ontvangen!

Afgelopen vrijdag (9 februari) stond de teller op het fantastische bedrag aan toezeggingen van €  84.500,--.

We willen dan ook iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat heel hartelijk bedanken!  Ook de kerkbalansvrijwilligers ten zeerste bedankt voor jullie medewerking!

 

Wijkraad van kerkrentmeesters

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad. 
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik, Eleanore van Opdorp. Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij dhr. Johan Bax. publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl, Vondelingplaat 11, 4301 ZP, tel. 415608)
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr.J.Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee,  tel.769035,    
e-mail kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: Ds.P.de Graaf, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS  Zierikzee, 
tel. 416025,  e-mail predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief in afgeslankte vorm op onze site. 
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen via
 zondabrief.gw@hervormdzierikzee.nl.