De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.


De ochtenddienst                                                                           09.30 uur

Voorganger: Ds. J.H. Becker, Rotterdam

Schriftlezingen: Exodus 3: 1-14, Johannes 6: 16-21, Lucas 15: 11-24

Ouderling van dienst: Dineke van Opdorp-Sint

Organist: Kees Fierloos

Koster: Hans Smits

Collecten: 1) Missionaire gemeente  2) Kerkbeheer

Crèche: Linda Pannekoek, Rachel Klink, Lucas de Vlieger

Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. 

Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. 

Vandaag wordt de nevendienst geleid door: 

Jongste groep: Monica de Nooijer en Elise Boer

Midden groep:  Eleanore van Opdorp, Ninah van der Vliet

Oudste groep: Martin van de BoschDe middagdienst 16.30 uur

Cantatedienst m.m.v. vocaal ensemble Luscinia  

Voorganger: Ds. C. L. de Rooij, Rotterdam

Ouderling van dienst: Dineke van Opdorp- Sint

Organist: Rien Balkenende 

Koster: Hans Smits

Collecte: 1) Missionaire gemeente 2) Avonderedienst
Gastvoorganger

De voorganger van vanmorgen, ds. J.H. Becker, ging in mei 2017 voor het eerst in de Gasthuiskerk voor. Hij is 65 jaar, groeide op in Nieuwerkerk, waar zijn vader predikant was, was vanaf 1981 predikant van de Gereformeerde Kerken te Ooltgensplaat, Marrum, Rotterdam-Hillegersberg en Klundert en vervolgens vanaf 2007 tot aan zijn emeritaat op 1 april 2017 predikant van de Protestantse Gemeente te Terneuzen.


Vanmiddag cantatedienst in de Gasthuiskerk

Vanmiddag wordt om 16.30 uur in de Gasthuiskerk een cantatedienst gehouden. Deze keer staat het anthem “My song shall be alway” van Georg Friedrich Handel centraal, waarvan de tekst is ontleend aan Psalm 89. Naast deze cantate voert het kamerkoor Luscinia o.l.v. Wim Boer Psalm 122 “I was glad” van Charles Hubert Parry uit, een werk dat 65 jaar geleden ook werd uitgevoerd bij de kroning van de huidige koningin Elisabeth II. Voorganger in deze dienst is onze oud-predikant ds. C.L. de Rooij te Rotterdam. U wordt van harte voor deze cantatedienst uitgenodigd.


Kerkdiensten 11 februari (Viering Heilig Avondmaal)

09.30 uur: ds. P. de Graaf    (1e Lijdenszondag) 

Collecte: 1) Werelddiaconaat/CZWO project 2) Kerkbeheer

18.30 uur: ds. P. de Graaf

Collecte: 1) Werelddiaconaat CZWO/project 2) Avonderedienst

Ambtsjubileum

Het is een bijzondere week voor de familie Van der Ploeg, Dulve 37, 4303 BD. Woensdag 7 februari is het 25 jaar geleden dat ons gemeentelid de heer A. van der Ploeg bevestigd is als predikant. Op 48-jarige leeftijd heeft de heer van der Ploeg zijn lerarenambt vaarwel gezegd en het predikantenambt omarmd omdat hij daartoe geroepen was. Alhoewel als predikant ben je niet alleen herder maar ben je ook leraar en in het geval van Van der Ploeg kon hij dat dus ook blijven. Aanstaande zondag 11 februari is er een feestelijke dienst in de hervormde gemeente van Werkendam waar ds. Van der Ploeg vijfentwintigjaar geleden is begonnen.  Na Werkendam volgde tot zijn emeritaat de gemeente Bruinisse en na het emeritaat is hij nog jaren als emeritus werkzaam en woonachtig geweest in Oosterland. Wij wensen ds. Van der Ploeg en zijn gezin een mooie inspirerende en onvergetelijke dienst in het warme bad dat Werkendam altijd voor hen is gebleven. 


Van de diaconie voor Malawi

Volgende week, 11 februari, begint de Lijdenstijd. Een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van Jezus. Een tijd om te bedenken wat dat voor ieder van ons persoonlijk betekent. Een tijd misschien ook wel om iets te versoberen. Iets bewust minder te doen om ook op die manier stil te staan bij de Lijdenstijd.

De gedachte van de diaconie is dat u/jij de levensstandaard de komende weken wat versobert. Het geld wat hierdoor wordt bespaard, kan apart gelegd worden. Na Pasen zal het geld tijdens een dienst worden ingezameld en geteld. Het hopelijk mooie bedrag zal worden gedoneerd aan het project van de fam. Van der Pol, Care4Malawi.

Een paar voorbeelden waar aan gedacht kan worden:

  • uw dagelijkse glas wijn..
  • 1x in de week geen vlees bij de maaltijd
  • de komende weken niks extra’s uit de (school)kantine
  • niet de wasstraat, maar de auto zelf een keer wassen
  • enzovoort… 

Wij hopen dat deze actie bijdraagt aan een nog bewustere lijdenstijd.

De Diaconie.


Kerkuitzending internet nog uit de lucht!

Door een technische storing is het vandaag helaas opnieuw niet mogelijk de kerkdienst via internet uit te zenden. Zoals het er nu voorstaat is uitzending vanaf volgende week weer mogelijk. 

Wijkraad van kerkrentmeesters


Collecte zondag 4 februari – Missionaire Gemeente

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden  zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.


Collecte zondag 11 februari project Pakistan

Vanuit de classicale ZWO-commissie worden 2 projecten in Pakistan ondersteund. Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Daarnaast wordt ook Kor Gritt ondersteund. Kor Gritt is in het voorjaar 2014 door Kerk in Actie uitgezonden naar Pakistan, waar hij onderzoek doet naar de de relaties tussen Pakistaanse christenen en Pakistaanse moslims.


Deze week

Maandag 5 februari

19.30 uur College van kerkrentmeesters

Dinsdag 6 februari

18.15-19.00 uur – Jongerencatechese

19.15-20.00 uur – Jongerencatechese

20.15-21.00 uur – Jongerencatechese

Donderdag 8 februari

19.30 uur: Platform Kerken, Kerkcentrum