Tekstvak:  Zondagsbrief

 

19e jaargang Nr. 4, zondag  21 januari 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst (Eenheidszondag  PKZ )  10.00 uur        Voorganger:  ds. P. de Graaf, pastor W. Hacking en ds. F.J.T. Schipper

  Organist:  Mar van der Veer m.m.v. Thomaskoor

  Koster:  Toon van der Zande

  Collecten1) St. Vrienden van Emergis 2) Onkosten van de dienst

  Crèche:  Linda de Vlieger, Corina van der Helm en Elise Boer

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders.
Tijdens
het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan.
Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep: Lindy Quist, Ariella Kooij

   Midden groep:  Nicole de Oude, Rachel Klink

    Oudste groep: ..

     De Avonddienst   18.30 uur

   Voorganger:  ds. J. F. Tanghé, Maassluis

  Schriftlezingen:  Lukas 3: 1-22

  Ouderling van dienst:  Piet de Jonge 

   Organist:  Erik Zwiep

   Koster:  Toon van der Zande

   Collecte:  1) Nederlands Bijbelgenootschap 2) Avonderedienst

 

 

 

 

 

 

Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Jan Leen de Bel

Moggestraat 28 • telefoon 720449 • e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

Gastvoorganger

Vanavond gaat ds. Tanghé in de Gasthuiskerk voor. Hij is 64 jaar, was vanaf 1987 predikant te Baardwijk, Oostwold, Katwijk aan den Rijn, Vriezenveen, Stadskanaal en Sliedrecht, en is sinds 2015 predikant in de Protestantse Gemeente Maassluis (Grote Kerk). Volgende week zondagavond gaat ds. N.W. van den Houten voor. Hij werd 48 jaar geleden in Zierikzee geboren, werd in 1999 predikant te Uitwijk, was vervolgens vanaf 2005 predikant van de Dordtse wijkgemeente Andreaskerk en is sinds juli 2015 predikant van de Hervormde Gemeente te Ede (wijkgemeente Kleopas).

 

Kerkdiensten 28 januari

11.00 uur: ds. P. de Graaf 

Collecte: 1) Jeugdwerk 2) Kerkbeheer

18.30 uur: ds. N. W. van den Houten, Ede

Collecte: 1) Jeugdwerk 2) Avonderedienst

 

Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Deze week

Maandag 22 januari

19.30 uur Wijkkerkenraad

Dinsdag 23 januari

18.15-19.00 uur Jongerencatechese

19.15-20.00 uur Jongerencatechese

20.15-21.00 uur Jongerencatechese

 

Zwerftocht Zeeland

Zaterdag 3 februari 2018 van 12.00 – 20.00 uur

Doorbreek even je dagelijks leven en ga mee op avontuur!

Zoeken, zwerven en soms zwoegen…

Om dichter bij elkaar en bij God te komen.

Een dag boordevol samenwerken, navigeren,

competities aangaan en vriendschappen opbouwen.

Kosten voor catering en organisatie € 15,-


Locatie: boerderij familie De Hoop, Meeldijk 14 in Burgh-Haamstede

Inschrijving en betaling: uiterlijk voor 27 januari via:

www.kvaveere.nl of www.buutengewoon.nl (ook voor meer informatie)

Mocht je mee willen rijden laat het me even weten.

Je kunt mailen naar:  arjan.lindhout@flakkeeverhuizers.nl

 

Zierikzingt

Zondag 28 januari is er weer een Zierikzingtmiddag in de Nieuwe Kerk. Het begint om 15.30 uur. De middag staat in het teken van Het Hooghe Liedt. Samenzang en orgelspel is er onder leiding van Mar van der Veer. De toegang is gratis en na afloop is er een mogelijkheid tot een vrije gift.

 

c-Kerkbalans_nwestijl2018lcActie Kerkbalans 2018 gaat van start!   

 

Motto: “Geef voor je kerk”

 

We hebben de kerk nodig.

We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt.

 

Om levendig te blijven is geld nodig.

Het geld is nodig voor o.a.: onderhoud aan het kerkgebouw, zondagse erediensten, jeugdwerk, pastoraat, nieuw beleid voor de toekomst.

 

Vorig jaar hebben we dankzij uw bijdrage in het kerkcentrum een nieuwe kastenwand kunnen realiseren.

 

Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk.

Zo houden we de kerk in balans.

 

Wilt u helpen?

De actie kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Wij hopen van harte dat u uw bijdrage voor 2018 wilt verhogen, zodat het werk van de gemeente door kan gaan. Doel voor 2018 is een opbrengst realiseren van € 90.000,=

Mogen we (weer) op u rekenen?

 

De actie loopt van 20 januari t/m 3 februari 2018.

 

Ontvangt u de kerkbalansvrijwilliger gastvrij?

Het zou fijn zijn als volgende week de enveloppe met de antwoordstrook klaar ligt. Daarmee helpt u de Kerkbalanslopers, want dan zijn ze ook weer vlot klaar!

 

Namens wijkraad van Kerkrentmeesters, 

A. Kleiberg

 

Sirkelslag YOUNG.

Op 2 februari om 19:00 willen we graag met jullie het interactieve spel Sirkelslag YOUNG spelen. Dit is een geweldig spel dat je speelt tegen heel Nederland!
Kijk maar eens op de site van JOP om een beetje een indruk te krijgen wat het spel inhoudt. Het thema van dit jaar is “onvoorwaardelijke liefde”. Esther laat in de Bijbel zien hoe zij dit handen en voeten gaf. Wij horen het verhaal van dit dappere meisje en ontdekken wat onvoorwaardelijke liefde is door verschillende opdrachten waarvoor uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn!  Als we alle uitdagingen hebben doorstaan en onze scores door hebben gegeven is het wachten hoe hoog we in het klassement staan!  We gaan natuurlijk voor de eerste plek
J Dus hou deze avond vrij en geef je alvast op!

Waar we dit spel  spelen, geven we zo snel mogelijk aan je door.

Groetjes Elma en Louise.

arjanelma@zeelandnet.nl


Kerkuitzending internet is uit de lucht !!

Door een technische storing is het vandaag helaas niet mogelijk de kerkdienst via internet uit te zenden. Er wordt deze week naarstig aan gewerkt het mankement te verhelpen.

Wijkraad van kerkrentmeesters

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad. 
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik, Eleanore van Opdorp. 
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij dhr. Johan Bax. publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr.J.Hoff, tel.769035,    
e-mail kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: Ds.P.de Graaf tel. 416025,  e-mail predikant.gw@hervormdzierikzee.nl
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief in afgeslankte vorm op onze site. 
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen via
 zondabrief.gw@hervormdzierikzee.nl.