Tekstvak:  Zondagsbrief

 

19e jaargang Nr. 1, zondag 7 januari 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst     09:30 uur

  Voorganger:  mw.ds. B. M. van Ginhoven, Ouwerkerk

  Schriftlezingen:   geen opgave

  Ouderling van dienst:  Janny Walhout-Burger

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Jeroen van Mourik

  Collecten:  1) Fam de Bel, Thailand2) Kerkbeheer

  Deurcollecte:  Voedselbank Schouwen-Duiveland

  Crche:  Lindy Ouist

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Els de Vlieger, Elise Boer

   Midden groep:  ?

  Oudste groep: Christien Struijk

 

 De Avonddienst   18.30 uur

  Voorganger:  ds. N. de Boo, Zeist

  Schriftlezingen:  geen opgave

  Ouderling van dienst:  Janny Walhout-Burger

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Jeroen van Mourik 

  Collecte:  1) Fam de Bel, Thailand 2) Avonderedienst

 

 

 

Gastvoorganger

Vanavond gaat evenals vorige week zondagmorgen onze oud-predikant ds. De Boo voor. Hij is 70 jaar, werd na een loopbaan in het middelbaar onderwijs in 1983 predikant te Uitwijk en was vervolgens predikant te Zierikzee (1987) en Zeist (1994) tot hij in 2012 met emeritaat ging. Hij is secretaris van de Confessionele Vereniging. Vanmorgen gaat in de Gasthuiskerk mw. ds. B.M. van Ginhoven voor. Zij was ooit in Zeist vicaris bij ds. De Boo, werd in 2005 predikant te Aagtekerke en woont sinds haar emeritaat in 2016 in Ouwerkerk.

Volgende week zondagavond gaat ds. Westerneng voor. Hij is 54 jaar, was vanaf 1988 predikant in de Gereformeerde Kerken van Sint-Laurens, Idskenhuizen (Fr) en Vorden en is sinds 2007 predikant van de Protestantse Gemeenten te s-Gravenpolder en Baarland.

 

 

Liederen

geen opgave

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als bemoediging en groet naar de heer T.A. van Kooten, Steiltjesstraat 20.

 

Kerkdiensten 14 januari

11.00 uur:  ds. P. de Graaf (Bevestiging ambtsdragers)

Collecte: 1) Onderhoud gebouwen  2) Kerkbeheer

18.30 uur: ds. D. Westeneng, `s-Gravenpolder

Collecte: 1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst

 

 

Deze week

Dinsdag 9 januari

19.00 uur: Jongerencatechese alle groepen Nieuwjaarsbijeenkomst

Woensdag 10 januari

Damesgesprekskring, 14.00 uur, Manhuisstraat 10

19.30 uur: Voorlichtingsbijeenkomst Classis, Vredeskerk Goes

Donderdag 11 januari

19.30 uur Kring Schults, Graspieperstraat 11

 

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers zondagmorgen 14 januari

Volgende week zondag staat de morgendienst in het teken van afscheid nemen en bevestigen van ambtsdragers. Deze zondag eindigt de ambtsperiode van de  diakenen de heer M.P.J. (Martin) van Schelven en mevrouw L.L. (Lindy) van de Velde Quist en de ouderlingen de heer G. (Gerard) Kouwer, de heer J.A.F. (Arjan) Lindhout en de heer W. (Wim) Storm. Wij danken deze ambtsdragers voor het vele werk dat zij hebben verricht in onze gemeente. Ieder met zijn of haar eigen gaven, talenten en prachtige karakters tot eer van Hem die hen in het ambt heeft geroepen tot opbouw van de gemeente van Christus. Diaken mevrouw M.M. (Martina) Hilleman  zal herbevestigd worden in het ambt waarin zij staat. De bevestiging zal plaatsvinden van diaken de heer W. (Willem) Jumelet en ouderling de heer A.S. (Andr) Flikweert.

 

Bericht uit Open Hof

Wij danken u hartelijk voor alle goede wensen die we de afgelopen weken van u hebben ontvangen in de vorm van een kaart, een bel, een mail, een handdruk en of iets voor de in- cq uitwendige mens. Tot en met vrijdag vertoeven Marian en ik in de Achterhoek. Tijdens onze afwezigheid kunt u voor eventuele pastorale en kerkelijke vragen contact opnemen met ouderling

mevrouw E. van Opdorp-Sint, Korte Nobelstraat 40. Telefoon: 0111-415133 / 06-20355927. Een hartelijke en dankbare groet vanuit de Open Hof, Marian en Piet de Graaf.

 

Jeugdzolder voor de jongeren onder ons

Zondag 14 januari gaan we het nieuwe jaar inluiden met een feestelijk tintje. Vanaf 14:30 tot ongeveer 16:30 gaan we het gezellig maken op de Platteweg 1. We hopen dat je komt meedoen en schroom niet een vriend, vriendin of kennis mee te nemen! Tot volgende week.

Groetjes van Walter en Joannet

 

Collecte zondag 7 januari Fam de Bel Thailand

Eind 1986 zijn Rien en Maaike de Bel via OMF International uitgezonden naar Azi, waar zij met name actief zijn in Thailand en Vietnam. Via hun werk proberen zij de lokale bevolking met het evangelie te bereiken door onder andere het trainen van jonge broeders en zusters in Missional Business. Het is een groot verlangen van Rien en Maaike om de Tho bevolkingsgroep in Vietnam te bereiken met het evangelie. De eerste stappen zijn gezet met hulp van Vietnamese stagiaires. Deze groep Vietnamese christenen heeft gemeentes dicht in de buurt van de Tho bevolking en dit biedt de mogelijkheid om met deze bevolkingsgroep in contact te komen. Veel tijd wordt ook besteed aan kinderwerk. Zelf proberen zij bij ieder les een spel te verzinnen met een Bijbels principe om de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het evangelie. Ook worden er activiteiten georganiseerd onder de oudere jeugd. Samen met de Vietnamese stagiaires worden tienerdiensten bezocht, christelijke dvds vertoond en wordt er gezorgd voor goed onderwijsmateriaal.

 

Deurcollecte Zondag 7 januari Voedselbank Schouwen-Duiveland

De Voedselbank is een initiatief om de (verborgen) armoede te verminderen en de verspilling van levensmiddelen tegen te gaan. Ook heeft zij als doelstelling het terugdringen van sociaal isolement van de doelgroep die van een laag inkomen rond moet komen. En tevens het stimuleren van deelname van vrijwilligers aan het initiatief waardoor er een grote betrokkenheid ontstaat bij  de samenleving. De hele organisatie wordt gedragen door enkel vrijwilligers, in alle functies.

 

Dank

Hartelijk dank voor de mooie bloemen. vele kaarten, gezellige bezoekjes die

ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis in  Goes en

het zorghotel in Zierikzee. In een woord geweldig !!!. Nogmaals dank. Het

gaat goed met me.

Lieve groet Nel Alofsen.