Zondagsbrief

 

18e jaargang Nr. 52, zondag  24 december 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst (4e Adventszondag)     09:30 uur

  Voorganger:  ds. P. de Graaf

  Schriftlezingen:   Jesaja 62: 6-12  Johannes 1: 19-28

  Ouderling van dienst:  Janny Walhout- Burger

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Henk Tromper

  Collecten1) Onderhoud gebouwen  2) Kerkbeheer

  Deurcollecte:  Jeugdwerk

  Crèche:  Margriet van Schelven, Lucas de Vlieger, Rachel Klink

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Monica de Nooijer, Ariella Kooij

   Midden groep: Nicole de Oude, Ninah van der Vliet

  Oudste groep: Jeroen van Mourik

Volkskerstzang  Nieuwe Kerk   19.30 uur

Het orgel wordt bespeeld door Hans Biesma en medewerking wordt verleend door Koninklijke Harmonie Kunst en Eer onder leiding van Kathy Kotoun en het Klarinet Ensemble met zang van Petra Warnar.

De overdenking zal worden verzorgd door ds. Freek Schipper. Het thema van deze dienst luidt: het kerstkind wordt thuisbezorgd. 

 

Gastvoorgangers

Volgende week zondag, Oudejaarsdag, gaat in de morgendienst onze oud-predikant ds. N. de Boo voor. Hij is 70 jaar, werd na een loopbaan in het middelbaar onderwijs in 1983 predikant te Uitwijk en was vervolgens predikant te Zierikzee (1987) en Zeist (1994) tot hij in 2012 met emeritaat ging. Hij is secretaris van de Confessionele Vereniging.

 

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw P.J.W Alofsen-Hillebrand in het Buurtzorgpension.

 

Kerkdienst 25 december 1e kerstdag

11.00 uur: ds. P. de Graaf

Collecte: 1) Kinderen in de Knel 2) Kerkbeheer

Vandaag is er kindernevendienst voor de jongste groep, midden en oudste groep blijven tijdens de dienst in de kerk.

 

In de Kerstnacht is er een licht gaan stralen in deze wereld dat alle duisternis verdrijft. Vanuit het Johannes evangelie staan we morgenochtend op 1e Kerstdag om 11.00 uur stil bij de betekenis van het Licht dat in de wereld is gekomen. Naast de kerstliederen die we dan met ons allen zingen, zingen ook de kinderen van de nevendienst het prachtige lied “Dat moet iets wonderlijks zijn”

 

De andere wijkgemeente heeft op 1e Kerstdag om 9:30 uur dienst. Om de overgang van beide diensten ordelijk te laten verlopen wordt u vriendelijk verzocht de kerk pas binnen te gaan nadat de andere dienst is afgelopen en de gemeenteleden van de andere wijkgemeente de kerk hebben verlaten.

 

Oudejaarsavond

Let op!!! Volgende week zondag is het oudjaarsdag. De morgendienst begint om 09.30 uur. Een bekende aanvangstijd. De avonddienst begint om 19.00 uur!!!!!!!. Dat wijkt een half uur af van de gebruikelijke avondtijd.

 

Kerkdiensten 31 december

09.30 uur: ds. N. de Boo, Zeist

Collecte: 1) IZB  2) Kerkbeheer

19.00 uur: ds. P. de Graaf

Collecte: 1) Oudejaarscollecte 2)

 

 

Collecte zondag 31 december – IZB

De IZB, vereniging voor zending in Nederland, is al sinds 1935 actief met een passie voor missie. Zij zijn een missionaire dienstverlener: zij helpen kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland bij het vervullen van hun missionaire roeping. Want het is hun en ons verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen. Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. De IZB is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. De IZB biedt onder andere het volgende aan; cursussen aan gemeenteleden, nascholing en toerusting van predikanten, en het aanstellen van evangelisten.

 

Collecte maandag 25 december – Kinderen in de knel

In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind. Ook de helft van de vier miljoen Syriërs die de bloedige oorlog in hun land ontvluchtten, is kind. Samen met EO Metterdaad, Dorcas en World Vision vraag Kerk in Actie met de actie ‘Geloof, Hoop en Syrië’ specifiek aandacht voor Syrische vluchtelingen in Syrië zelf.

Naast het leed dat vluchtelingenkinderen in Syrië doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en het trainen van docenten. Voor €35 krijgt een kind in Syrië een maand bijles om leerachterstand in te halen.

 

Bedankt

Namens de diaconie wil ik iedereen bedanken die gisteren heeft meegeholpen om de fruitbakjes te bezorgen, kinderen, jongeren en chauffeurs heel erg bedankt !! Namens de diaconie, Flip de Leeuw.

 

Opbrengst collecte kinderkerstfeest

De collecte opbrengst van het kinderkerstfeest voor Mercy Ships, Vijfaanboord heeft na afronding door diaconie het mooie bedrag opgebracht van €400, dank daarvoor.

 

Adventsproject kindernevendienst

Dit is de 4e Adventszondag. Het thema van het adventsproject is “Een boek vol verwachting”. Tijdens alle adventszondagen zal een groot projectboek op een standaard voor in de kerk komen te staan. Een creatief en ijverig gemeentelid heeft een prachtig projectboek gemaakt. De Bijbellezingen in de adventsperiode komen uit het profetenboek Jesaja. Jesaja schreef een bijzonder boek waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij voelen. Maar het bijzondere van dit “dagboek” is dat het niet gaat over  dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat Hij zal komen om zijn volk te redden. Op elke Adventszondagmorgen zingen we een paar verzen van het projectlied nadat er door de leiding van de nevendienst een verbeelding van de verwachting is opgevoerd.

 

Projectlied kindernevendienst “Een boek vol verwachting

(Melodie Liedboek 8a/243)

 

1.  Jesaja schreef zijn tijd voorbij,

zo geeft hij hoop aan jou en mij.

Lees mee en blijf niet langer staan,

bij hoe het altijd is gegaan.

 

5.  Je dankt de Heer voor wat hij gaf,

geen vijand pakt je eten af.

Ze zullen zeggen: “Kijk die stad,

God heeft haar altijd liefgehad.”