Zondagsbrief

 

18e jaargang Nr. 51, zondag  17 december 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst (3e Adventszondag)  09:30 uur

  Voorganger:  ds. N.W. van den Houten, Ede

  Schriftlezingen:   Genesis 3: 15

    Openbaring 12

  Ouderling van dienst:  Ton van Kooten

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Hans de Vlieger

  Collecten:  1) Woord en Daad 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Mariska Viergever, Margot Lindhout

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Monica de Nooijer, Sarah Klink

    Midden groep: Linda de Vlieger, Merijn Boer

  Oudste groep: Jeroen van Mourik

 

De Avonddienst (Kerstfeest Kindernevendienst)  18.30 uur

  Bijbelverhaal:   Lucas 1: 26-38

    Lucas 2: 1-6

    Collecte:  Jeugddiaconaat

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de morgendienst ds. N.W. van den Houten voor. Hij werd 48 jaar geleden in Zierikzee geboren, werd in 1999 predikant te Uitwijk, was vervolgens vanaf 2005 predikant van de Dordtse wijkgemeente Andreaskerk en is sinds juli 2015 predikant van de Hervormde Gemeente te Ede (wijkgemeente Kleopas).

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw P.J.W. Alofsen-Hillebrand in het Buurtzorgpension en naar Louise Hoff-den Butter, Touwbaan 4.

 

Collecte zondagmorgen 17 december - Woord&Daad

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen. Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden zij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.

 

Kerkdiensten 24 december (4e Adventszondag)

09.30 uur: ds. P. de Graaf

Collecte: 1) Onderhoud gebouwen 2) Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

19.30 uur: Volkskerstzang Nieuwekerk

Collecte: Jeugddiaconaat

 

Kerkdienst 25 december 1e kerstdag

11.00 uur: ds. P. de Graaf

Collecte: 1) Kinderen in de Knel 2) Kerkbeheer

 

Kinderkerstfeest oefenen vanavond 17:45

Vanavond is het kinderkerstfeest, we willen hiervoor graag nog een keer oefenen met alle kinderen van de kindernevendienst.

Om 17:45 in de kerk, we hopen dat er dan zoveel mogelijk kinderen zijn.

 

Kerstfeest kindernevendienst

U/jij bent voor vanavond van harte uitgenodigd om naar het kerstfeest van de kinderen te komen. De kinderen zingen prachtige liederen. Daarnaast zingen we ook veel liederen met elkaar. Wekenlang hebben de kinderen zich op deze avond voorbereid. Komt allen, geniet, zing mee en maak mede door uw / jullie  aanwezigheid dit kerstfeest voor de kinderen tot een onvergetelijk gebeuren.
Adventsproject kindernevendienst

Dit is de 2e Adventszondag. Vier weken lang bereiden wij als kindernevendienst samen met de gemeente voor op de komst van het Kind dat de wereld geheel heeft doen veranderen. Vol verwachting kijken we uit naar de Kerst. Ons adventsproject sluit daar naadloos bij op aan. Het thema van het adventsproject is “Een boek vol verwachting”. Tijdens alle adventszondagen zal een groot projectboek op een standaard voor in de kerk komen te staan. Een creatief en ijverig gemeentelid heeft een prachtig projectboek gemaakt. Elke adventszondag slaan we een bladzijde om. De Bijbellezingen in de adventsperiode komen uit het profetenboek Jesaja. Jesaja schreef een bijzonder boek waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij voelen. Maar het bijzondere van dit “dagboek” is dat het niet gaat over dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat Hij zal komen om zijn volk te redden. Op elke Adventszondagmorgen zingen we een paar verzen van het projectlied nadat er door de leiding van de nevendienst een verbeelding van de verwachting is opgevoerd.

 

Projectlied kindernevendienst “Een boek vol verwachting

(Melodie Liedboek 8a/243)

 

 1. Jesaja schreef zijn tijd voorbij,

  zo geeft hij hoop aan jou en mij.

  Lees mee en blijf niet langer staan,

  bij hoe het altijd is gegaan.

   

 1. Bloemen, ze bloeien in de grond

  waar vroeger niemand leven vond.

  Kijk, zo versiert de Heer ons land.

    Zo neemt hij mensen bij de hand.

   


 

Alpha Zierikzee

Bij Alpha krijg je de mogelijkheid om in 10 bijeenkomsten en een weekend, op een ontspannen manier, te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en gewoon leuk!

Wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha.

Wie?

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer weten over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou!

Waarom?

Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Je denkt samen na over boeiende onderwerpen.

Ieder komt met zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor.

Hoe?

De avond begint met een gezellige en lekkere maaltijd.

Na het eten volgt een kort en inspirerend verhaal over één van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om vragen te stellen en gedachten te delen.

Welkom!

Je bent zeker niet de enige. In Nederland volgden ruim 265.000 mensen een Alpha. De cursus wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen. Alpha is gratis.
In Zierikzee wordt de cursus georganiseerd door een interkerkelijk team.

Op 17 januari 2018 om 18.30 uur starten we weer.

Het adres is Kerkplein, Zevengetijstraat 6 in Zierikzee.

 

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij:

Caroline Vroemen

06-22978532

alphazierikzee@kpnmail.nl

Meer informatie is te vinden op http://www.alpha-cursus.nl  

 


Verloop ontvangsten Kerkbalans in 2017

Een nieuwe vermelding van de bijgewerkte tussenstanden 

 

t/m november 2017.

Standen ontvangen bijdragen kerkbalans 2017 per ultimo

    (cumulatief in €)

januari    13.151

februari  31.214

maart  36.761

april  41.047

mei  52.325

juni  60.492

juli  63.706

augustus  66.830

september  70.489

oktober  73.744

november  77.803

 

Toezeggingen 2017  € 83.527

Kerkrentmeesters