18e  jaargang Nr. 47, zondag 19 november 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

 

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst (Viering Heilig Avondmaal)  09.30 uur

  Voorganger:  Ds. P. de Graaf

  Schriftlezing:  Johannes 17

  Ouderling van dienst:  Gerard Kouwer

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Jeroen van Mourik

  Collecten:  1) Werelddiaconaat CZWO-project 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Martine Liplijn, Rachel Klink, Estee Lindhout

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep: Els de Vlieger, Sarah Klink
Middengroep: Cor Kooij

    Oudste groep: Martin van de Bosch

 

De avonddienst (Viering Heilig Avondmaal)  18.30 uur

  Voorganger:  Ds. P. de Graaf

  Schriftlezing:  Psalm 116: 1 – 19

Ouderling van Dienst:  Gerard Kouwer

  Koster:  Jeroen van Mourik

  Organist:  Erik Zwiep

  Collecte:  1) Werelddiaconaat 2) Avonderedienst

 

 

 

 

 

Bloemen

Het bloemstuk van deze avondmaal zondag gaat als een groet en ter bemoediging naar de heer M. Kristalijn, Borrendamme 47.

 

 

 

Kerkdiensten 26 november (Eeuwigheidszondag)

11.00 uur:  Ds. P. de Graaf

Collecten:  1) Jeugdwerk 2) Kerkbeheer

Deurcollecte: St. Ondergrondse kerk

18.30 uur:  Ds. A. Hamstra, Zuidland

Collecten:  1) Jeugdwerk 2) Avonderedienst

 

Gastvoorgangers

Volgende week zondagavond is de gastvoorganger ds. A. Hamstra. Hij is 60 jaar, was vanaf 1997 predikant te Eethen en Drongelen, Giessen-Nieuwkerk en Broek op Langedijk en is sinds maart 2015 predikant te Zuidland. Hij ging al enkele keren eerder in de Gasthuiskerk voor.

 

 

  

Deze week

Maandag 20 november

19.30 uur: Algemene Kerkenraad

Dinsdag 21 november

19.30 uur: Gemeenteavond

Woensdag 22 november

20.00 uur: Moderamen, Open Hof

Donderdag 23 november

10.00 uur: Bijbelkring, ’t Vrije 6

 

 

Gemeenteavond dinsdag 21 november

Aanstaande dinsdag 21 november hopen we weer de jaarlijkse najaarsgemeenteavond te hebben. Gemeenteavonden zijn in het bijzonder momenten om elkaar als gemeente te ontmoeten en met elkaar te spreken over de gang die de gemeente in de volle breedte gaat. Zoals gebruikelijk zullen natuurlijk de jaarcijfers van de diaconie en het kerkrentmeesterlijke beheer worden getoond en toegelicht. Ruim is er de gelegenheid om vragen te stellen van allerlei aard die de opbouw van de gemeente ten goede komen. Dan is er natuurlijk even een breekpunt in de vorm van een pauze. Na de pauze neemt onze predikant ons  mee naar Griekenland. Hij zal ons met Bijbelverhalen, gewone mensenverhalen en schitterende foto’s leiden naar plaatsen waar de apostel Paulus het evangelie verkondigde. We komen ook op plaatsen waar Paulus nooit is geweest. Het is een avond waar we ons niet alleen verwonderen over de energie die Paulus heeft gehad, maar waar we onze ogen ook kunnen laten verzadigen door de schoonheid van het antieke Griekenland. Een schoonheid die ook door Paulus is gezien. Kortom. U/jij bent allemaal van harte uitgenodigd. De gemeenteavond begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. We sluiten de gemeente avond af met een heerlijk hapje en drankje.

Collecten 19 november - Werelddiaconaat; CZWO-project Pakistan

Vanuit de classicale ZWO-commissie worden 2 projecten in Pakistan ondersteund. Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Daarnaast wordt ook Kor Gritt ondersteund. Kor Gritt is in het voorjaar 2014 door Kerk in Actie uitgezonden naar Pakistan, waar hij onderzoek doet naar de de relaties tussen Pakistaanse christenen en Pakistaanse moslims.

 

Open Maaltijd

Lieve mensen  Zaterdag  negen December  is het weer zo ver, dan hopen  wij

er weer  wat gezelligs  van te maken  En U weet het gaat weer tegen  de

Kerst  aan  komen  ... dan is het weer  met een  zelf gemaakt  advocaatje ,of

wat  fris of een wijntje , met wat lekkers  er bij U komt toch vast ook weer

,,Breng  gerust een goede kennis,,  vriend of  vriendin  mee Maar  even  van

te voren  op geven  bij Eva Lokker , in verband met de inkopen tel421185

wij beginnen  om half vijf  in het Kerkcentrum tot  ongeveer acht uur  Mocht

er iemand zijn  die opgehaald moet worden  ,dan ook  even doorgeven  a.. u

.b Wij hopen  U dan  te ontmoeten  op Zaterdag 9  December Groeten 

namens  de O  M  Nel de Rijke