18e  jaargang Nr. 45, zondag 5 november 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

 

 

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  09.30 uur

  Voorganger:  Ds. P. de Graaf

  Schriftlezingen:  Spreuken 9 & Matteüs 25: 1-13

Ouderling van dienst:  Janny Walhout - Burger

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Wim de Ruijter

  Collecten:  1) Najaarszendingsweek 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Ilona `t Hof, Isa Lindhout

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep: Monica de Nooijer, Isa Lindhout
Middengroep: Eleanore van Opdorp, Merijn Boer

    Oudste groep: Christien Struijk

 


De avonddienst  18.30 uur

  Voorganger:  Ds. Marjan Riedijk

  Schriftlezingen:  Deuteronomium 6: 4 t/m 9

    Leviticus 19: 15 t/m 18

    Mattheus 22: 34 t/m 40

Ouderling van Dienst:  Janny Walhout- Burger

  Koster:  Wim de Ruijter

  Organist:  Erik Zwiep

  Collecte:  1) Najaarszendingsweek 2) Avonderedienst

Gastvoorgangers

Vanavond gaat – anders dan in Van achter de Beuze was vermeld – niet ds. C.M. Baggerman-van Popering voor, maar ds. Marjan Riedijk, sinds 2016 predikant van de Protestantse Gemeenten te Nieuwerkerk en Zonnemaire. Zij was tot januari 2016 jeugdouderling in onze gemeente.

Volgende week zondag zijn er twee vertrouwde gastpredikanten. In de morgendienst ontmoeten we ds. D. van Duijvenbode. Hij is 52 jaar, was vanaf 1992 predikant te Nieuwendijk (NB), Strijen, Urk en ’s-Gravenzande en is sinds 1 september 2012 predikant van de Protestantse Gemeente te Monster. In de avonddienst gaat onze oud-predikant ds. De Rooij voor. Hij werd vorige week 68 jaar, was vanaf 1976 predikant te Zoelen, Zierikzee (1981-1986), Terneuzen, Gouda, Zevenbergen, Woerden en Rotterdam-IJsselmonde. Na zijn emeritaat in 2012 was hij tot 2015 nog verbonden aan de Protestantse Gemeente te Kerkwerve.

 


Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging naar mevrouw G. van der Schee – Brongers, De Brauwstraat 33

 

 

Kerkdiensten 12 november

11.00 uur:  Ds. D.van Duijvenbode, Monster

Collecten:  1) Onderhoud gebouwen 2) Kerkbeheer

18.30 uur:  C. L. de Rooij, Rotterdam

Collecten:  1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst

 

  

Deze week

Zondag 5 november

15.00 uur - Jeugdmiddag, Jeugdhonk platteweg 1

Maandag 6 november

19.30 uur - Wijkkerkenraad

Dinsdag 7 november

12.30 uur - Werkgemeenschap, Oosterland

18.00 uur - Jongerencatechese

19.00 uur - Jongerencatechese

20.00 uur - Jongerencatechese

19.30 uur - Kring Schults Mantelmeeuwstraat 4

Woensdag 8 november

14.00 uur - Damesgesprekskring, Manhuisstraat 10.

19.30 uur - Jaarlijkse bijeenkomst gastvrouwen/heren en medewerkers koffieschenken, Kerkcentrum

Donderdag 9 november

19.30 uur - Bijbelquiz, Kerkerf Kerkwerve

 

Collecte zondag 5 november – Najaarszendingsweek; China

Het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong leidt studenten op tot predikant of theologisch docent. Daarnaast biedt het seminarie ook theologische toerusting voor leken. Momenteel studeren aan dit seminarie zo’n 300 studenten. Zij komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Filippijnen en Indonesië. De studenten van buiten Hong Kong zijn vaak al enige tijd werkzaam als gemeentepredikant of docent op een seminarie en willen hun kennis verdiepen. Het LTS heeft ook een parttime avondopleiding. Hier studeren nog eens 260 geïnteresseerde mensen theologie. 

Kerst Kindernevendienst

De afgelopen weken zijn de lijsten uitgedeeld waarop je je keuze voor je kerstcadeau hebt kunnen aangeven.
Deze week zal de bestelling worden klaargemaakt en naar Boekwinkel Jona gaan. Je kunt je lijst nog tot 7 november (dinsdag) bij Jeroen en Marianne in de brievenbus doen, Sint Domusstraat 15.

 

Jeugdhonk

Dit seizoen zal er voor jongeren van 12-18 jaar in onze gemeente niet alleen catechesatie zijn, maar zullen er ook jeugdmiddagen worden georganiseerd. Deze jeugdmiddagen worden gehouden op het jeugdhonk aan de platteweg 1.

Een groepje enthousiaste gemeenteleden is aan de slag gegaan om de jongeren van onze kerk één keer in de maand een gezellige middag te bieden waarbij ontmoeting en binding centraal staan. Op deze middagen zullen er telkens twee begeleiders aanwezig zijn die een activiteit organiseren en de middag in goede banen zullen leiden.

De jongeren hebben hiervoor via whats’app een uitnodiging ontvangen.

Wanneer u of jij een jongere kent die geen uitnodiging ontvangen heeft, maar die wel graag zou willen komen, weet dan dat hij of zij van harte welkom is. Vrienden en vriendinnen zijn eveneens van harte welkom.

 

De planning voor dit seizoen is als volgt:

 

Zondagmiddag 5 november

Zondagmiddag 3 december

Zondagmiddag 14 januari

Vrijdagavond 2 februari sirkelslag (in het kerkcentrum)

Zondagmiddag 4 maart

Zondagmiddag 8 april

Weekend 19/20 mei: jeugdweekend

Zondagmiddag 10 juni

 

 

Jeugdhonk start vandaag!

Vandaag starten we. Om 15.00 uur gaat de jeugdzolder open. Erik en Arjan hebben vandaag de leiding. Neem je mooiste babyfoto mee en een aantal tijdschriften of kranten waarin stukjes of foto’s staan die op jou zouden kunnen slaan. Als je graag voetbalt bijvoorbeeld een stukje of foto van een voetbal of een voetballer.