18e  jaargang Nr. 43, zondag 22 oktober 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief


Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.


De ochtenddienst 09.30 uur

Voorganger: Ds. J. Smink, Zierikzee

  Schriftlezingen: Gen. 12: 1-6, Gen. 22

Ouderling van dienst: Carla van Beveren - van Mierloo

Organist: Kees Fierloos

Koster: Jeroen van Mourik

Collecten: 1) Missionaire gemeente  2) Kerkbeheer

Crèche: Debora Koopman, Estee Lindhout, Sarah Klink

Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep: Lindy Quist, Sarah Klink
Middengroep: Nicole de Oude, Estee Lindhout

                                      Oudste groep: Jeroen van MourikDe avonddienst 18.30 uur

Voorganger: Ds. D. Westerneng, `s- Gravenpolder

Schriftlezingen: 1 Sam. 22: 1-5, 1 Sam 24: 1-8

Ouderling van Dienst: Carla van Beveren- van Mierloo

  Koster: Jeroen van Mourik

Organist: Erik Zwiep

Collecte: 1) Missionaire gemeente 2) Avonderedienst


Gastvoorgangers

Vandaag zijn er in beide diensten vertrouwde gastvoorgangers. In de morgendienst gaat voor ds. Smink. Hij is emeritus (doopsgezind) predikant en gastlid van onze gemeente. In de avonddienst is de voorganger ds. Westerneng. Hij is 54 jaar, was vanaf 1988 predikant in de Gereformeerde Kerken van Sint-Laurens, Idskenhuizen (Fr) en Vorden en is sinds 2007 predikant van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenpolder-Baarland.


Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging naar mevrouw C. Hendriks – Fokker, Zeesterpad 14 en de heer C. van Eck, Oosterscheldestraat 91.


Kerkdiensten 29 oktober

11.00 uur: Ds. P. de Graaf

Collecten: 1) Diaconie algemeen 2) Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

18.30 uur:  Ds. P. de Graaf (Jeugddienst)

Collecten: 1)Jeugddiaconaat 2) Avonderedienst 


Verjaardagen en jubilea

Deze week zijn er geen verjaardagen en/of huwelijksjubilea van gemeenteleden te vermelden. 


Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.


Verkiezing ambtsdragers

Met vreugde kunnen wij u meedelen dat de heer W.  Jumelet, Lange Blokweg 12a, zijn benoeming tot diaken heeft aanvaard. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van de heer Jumelet dienen uiterlijk vrijdag 27 oktober schriftelijk en ondertekend te zijn ingediend bij de scriba, Touwbaan 4, 4301 JV. Tegen de voorgenomen bevestiging van dhr. A.S. Flikweert zijn geen bezwaren ingediend.Collecte Zondag 22 oktober – Missionaire Gemeente

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De 

Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden  zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken 

aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen, etc.


Collecte Zondag 29 oktober – Care4Malawi

Begin 2017 vertrokken onze oud predikant ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke namens de GZB naar Malawi (Zuidoost-Afrika). Mevrouw van de Pol zet zich als verpleegkundige o.a. in om in en vanuit het Ekwendeni Hospital de palliatieve zorg te verbeteren en uit te breiden. Ds. van de Pol helpt de presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi om haar droom werkelijkheid te laten worden: mensen stimuleren en toerusten om samen de Bijbel te lezen. In de ochtenddienst zullen Rienke Labeur – van de Pol en Marijke Bremmer - Arends namens de Thuisfrontcommissie iets vertellen over het werk van de familie van de Pol in Malawi. Tijdens het koffie drinken zullen Rienke en Marijke nog meer vertellen en zullen ze ons een filmpje laten zien waarin de familie van de Pol zelf vertelt wat ze doen in Malawi en ook iets laten zien van hun werkzaamheden daar.


Jeugddienst zondagavond 29 oktober 

Aanstaande zondag 29 oktober om 18:30 hopen we weer een prachtige jeugddienst te hebben. Dit keer is In Christ United uit Goes uitgenodigd. De hele avond is in handen van ICU en het is dus een dienst die anders dan anders is. Het thema van deze avond is: "can’t stop Your love" Kijk op hun site of facebookpagina voor meer info. Voor de dienst vinden we het gezellig om met elkaar te eten. De leden van ICU eten ook gezellig met ons mee. We gaan er gewoon van uit dat jullie komen maar kun je om een of andere reden niet dan moet je het even laten weten aan Louise of Elma, het liefst via de app. We beginnen met de maaltijd om 17:30 en vrienden en/of vriendinnen zijn van harte welkom! Margriet, Siem, Jonathan, Louise en Elma.


Bijbelquiz – donderdagavond 9 november

Ziet u/jij uit naar een onvergetelijk moment van roem en een prachtige spannende avond geef je dan op voor de Bijbelquiz die donderdagavond 9 november door de Protestantse Gemeente te Kerkwerve wordt georganiseerd. Meld u / je aan voor 1 november bij Teunie Wessels. 

e-mail: tlwessels@zeelandnet.nl / telefoon: 416059. 


Kerst bij de kindernevendienst

Ook dit jaar kunnen de kinderen van de crèche en de kindernevendienst zelf kiezen welk boek ze graag als cadeautje krijgen na de kinderkerstviering.
De keuzelijsten worden de komende weken weer op zondag uitgedeeld in de crèche en kindernevendienst. Uiterlijk 5 november moeten ze worden ingeleverd bij Jeroen en Marianne van Mourik. 


Mantelzorgers  “in het zonnetje “gezet

Tien (10) november is elk jaar de dag van de mantelzorgers. Het S.M.W.O. Welzijn Schouwen – Duiveland zet de mantelzorgers die dag “in het zonnetje “. Iedereen die iemand kent die een naaste intensief en langdurig verzorgt, kan deze hier voor opgeven. Het gaat dus niet om beroepskrachten of vrijwilligers. Opgeven kan tot en met  maandag 30 oktober bij Janny Bouwman, telefoon 0111-413426, email: gbouwman@zeelandnet.nl. Bij de opgave vermelden: naam / adres / postcode/ plaats van hem of haar die u opgeeft en daarbij ook de reden van opgave.


Deze week

Dinsdag 24 oktober: 18.00-18.45 uur – Jongerencatechese

19.00-19.45 uur – Jongerencatechese

20.00-19.45 uur – Jongerencatechese