18e  jaargang Nr. 41, zondag 8 oktober 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  09.30 uur

  Voorganger:  ds. G. Sinke, Haamstede

  Schriftlezingen:   O.T. Leviticus 23: 39 - 43

  N.T. Johannes 7: 37 – 41

 Ouderling van dienst:   Jopie van der Schelde- Dool

  Organist:  Wim Boer

  Koster:  Martin van den Bosch

  Collecten1) Pastoriefonds  2) Kerkbeheer

  Crèche:   Ria Verwijs, Ariella Kooij, Rachel Klink

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep: Joannet Boer en Isa Lindhout
Middengroep: Linda de Vlieger en Rachel Klink
Oudste groep: Jan Leen de Bel

 

Tekstvak: Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door > Jan Leen de Bel
      Moggestraat 28 • telefoon 720499 • e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl
De avonddienst  18.30 uur

  Voorganger:  ds. H. Schipper, Dordrecht

  Schriftlezingen:   O.T. Genesis 15: 1 - 6

    N.T. Jakobus 2: 14 – 26

  Thema:   “Geloof werkt”

Ouderling van Dienst:  Jopie van der Schelde- Dool

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Martin van den Bosch

  Collecte:  1) Pastoriefonds 2) Avonderedienst

 


Gastvoorgangers

Omdat onze predikant vanmorgen in verpleeghuis Cornelia voorgaat, zijn er in beide diensten gastvoorgangers.

Vanmorgen ontmoeten we ds. Sinke. Hij is 76 jaar en was na een loopbaan in het onderwijs vanaf 1984 predikant van de Vrije Evangelische Gemeenten te Nijverdal en Rotterdam. Hij woont sinds 2003 te Haamstede en verrichtte in de vacaturetijd in 2010 enkele maanden pastoraal werk in onze gemeente.

In de avonddienst gaat ds. Schipper voor. Hij is 56 jaar, was in het verleden kerkelijk werker in Kerkwerve en Zierikzee, werd in 2005 predikant te Moordrecht en is sinds maart 2012 verbonden aan de Dordtse wijkgemeente Stadspolders.

In de cantatedienst volgende week zondagmiddag gaat
m
evrouw ds. J.W. Meeuwissen voor. Zij is 32 jaar en is sinds november 2012 predikant in de Hervormde Gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk.

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging naar de heer M. Kristalijn die herstelt van een heupoperatie.

 

Kerkdiensten 15 oktober

11.00 uur:  ds. P. de Graaf

Collecten:  1) Werelddiaconaatospice KHHhjjkOnderhoudOO  2) Kerkbeheer

16.30 uur: mw. ds. J.W. Meeuwissen, Sint-Maartensdijk  / Cantatedienst

 Collecten: 1) Werelddiaconaat 2) Avonderedienst

 

Omzien naar elkaar

De zieken in het ziekenhuis thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Deze week

Maandag 9 oktober

19.30 uur Consistorie  + bezoekmedewerk(st)ers

Dinsdag 10 oktober

20.00 uur Wijkraad Diaconie

Donderdag 12 oktober

19.30 uur Kring Schults, Graspieperstraat

20.00 uur: Platform voor de kerken, Thomaskerk

 

Reanimatiecursus

Afbeeldingsresultaat voor reanimatiecursusOp donderdag 12 oktober wordt er weer een AED- en reanimatiecursus gegeven. De avond start om 19.00 uur in het kerkcentrum.

Deze cursus staat onder leiding van dhr. André de Rijke, Dreischor.

Ook al heeft u de cursus eerder gevolgd, het is belangrijk dat u deze blijft herhalen. Ook zij die nog nooit hebben meegedaan aan deze
cursus zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij Erik de Vlieger per email erik@grevelingen-groen.nl
Meld u aan, want u kunt er levens mee redden.

 

Met vriendelijke groet, Erik de Vlieger

 

Bijbelquiz – donderdag 9 november

Afbeeldingsresultaat voor nbg bijbelquizNamens het  Platform van kerken in Zierikzee nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de NBG Bijbelquiz. Deze avond zal dit jaar op donderdag 9 november gehouden worden in de Protestantse Gemeente te Kerkwerve. U kunt zich aanmelden in teams van 4 personen, eventuele individuele aanmeldingen kunnen op avond zelf een groepje vormen. We heten u welkom vanaf 19:30 uur, in het Kerkerf (ingang Ring) met een kopje koffie of thee. Vanaf 20:00 uur zullen we de quiz spelen en na een korte pauze zullen we gezamenlijk de antwoorden nakijken.

U kunt zich aanmelden bij fam. J. Bolle, Kerkwerve, via de mail:
bolle27@zeelandnet.nl

Vanuit onze gemeente doet ook ieder jaar een aantal enthousiastelingen mee. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Teunie Wessels

per mail: tlwessels@zeelandnet.nl

Graag aanmelden voor 1 november 2017.

 

Dank!

Beste gemeenteleden,

Voor de belangstelling, bloemen, de vele kaarten en bezoekjes tijdens het verblijf in het ziekenhuis en bij de revalidatie willen we u allen hartelijk bedanken. De vele blijken van meeleven heeft ons erg goed gedaan.
Met hartelijke groeten, Sjaan en Joop Schults.

 

Wij willen een ieder  bedanken voor de bloemen, kaarten, telefoontjes die wij voor ons 60-jarig  huwelijk hebben mogen ontvangen, het was veel. Nogmaals bedankt,  Piet en Nel de Rijke