18e  jaargang Nr. 40, zondag 1 oktober 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  11.00 uur

  Voorganger:  mw.ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/Zonnemaire

  Schriftlezingen:  Amos 1:1, Amos 7: 12-15, Amos 8: 4-7, Amos 11: 11-12 en Handelingen 15: 13-18

Ouderling van dienst:  Arjan Lindhout

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Wim de Ruijter

  Collecten1) Kerk en Israel 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Linda en Inge de Vlieger, Sarah Klink

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Monica de Nooijer, Ariella Kooij. Middengroep: Estee Lindhout

  Eleanore van Opdorp. Oudste groep: Martin van de Bosch

 

De avonddienst  18.30 uur

  Voorganger:  mv.ds. B.M. van Ginhoven, Ouwerkerk

  Schriftlezingen:  Johannes 17: 1-9 en 20-26

  Galaten 3: 1, 2 en 26-29

Ouderling van Dienst:  Arjan Lindhout

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Wim de Ruijter

  Collecte:  1) Kerkbeheer 2) Avonderedienst

 


Gastvoorgangers

Vanmorgen gaat ds. M. (Marjan) Riedijk voor. Zij was tot januari 2016 jeugd-ouderling in onze gemeente en is sinds oktober 2016 predikant in de Protestantse Gemeenten te Nieuwerkerk en Zonnemaire. ‘s Avonds ontmoeten we mevrouw ds. B.M. van Ginhoven. Zij was ooit in Zeist vicaris bij onze oud-predikant ds. De Boo, werd in 2005 predikant in Aagtekerke en woont sinds haar emeritaat vorig jaar in Ouwerkerk.

Omdat onze predikant volgende week in verpleeghuis Cornelia voorgaat, zijn er ook dan in beide diensten gastvoorgangers. In de morgendienst ontmoeten we ds. Sinke. Hij is 76 jaar en was na een loopbaan in het onderwijs vanaf 1984 predikant van de Vrije Evangelische Gemeenten te Nijverdal en Rotterdam. Hij woont sinds 2003 te Haamstede en verrichtte in de vacaturetijd in 2010 enkele maanden pastoraal werk in onze gemeente. In de avonddienst gaat ds. Schipper voor. Hij is 56 jaar, was in het verleden kerkelijk werker in Kerkwerve en Zierikzee, werd in 2005 predikant te Moordrecht en is sinds maart 2012 verbonden aan de Dordtse wijkgemeente Stadspolders.

 

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging naar mevrouw B. van de Sande – Jurgen in het Buurtzorgpension en mevrouw J.N. van der Have in de Cornelia.

 

Kerkdiensten 8 oktober

09.30 uur:  ds. G. Sinke, Haamstede

Collecten:  1) Pastoriefondsospice KHHhjjkOnderhoudOO  2) Kerkbeheer

18.30 uur:  ds. H. Schipper, Dordrecht

Collecten: 1) Pastoriefonds 2) Avonderedienst

 

 

Deze week

Dinsdag 3 oktober

18.15-19.00 uur – Jongerencatechese

19.15-20.00 uur – Jongerencatechese

19.00 uur: Korte kerkenraadsvergadering

20.15- 21.00 uur – Jongerencatechese

Donderdag 5 oktober

20.00 uur – Wijkavond ouderling De Jonge, Zonnemaire

Zaterdag 7 oktober

17.00 uur – Reünie Gemeentereis Griekenland, ‘t Uulof

 

Reanimatiecursus

Op donderdag 12 oktober wordt er weer een AED- en reanimatiecursus gegeven. De avond start om 19.00 uur in het kerkcentrum.

Deze cursus staat onder leiding van dhr. André de Rijke, Dreischor.

Ook al heeft u de cursus eerder gevolgd, het is belangrijk dat u deze blijft herhalen. Ook zij die nog nooit hebben meegedaan aan deze cursus zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij Erik de Vlieger per email erik@grevelingen-groen.nl of telefonisch via 410102.

Geef u op, want u kunt er levens mee redden.

 

Met vriendelijke groet, Erik de Vlieger

 

Aanmelden activiteiten nieuwe seizoen

U / jullie hebben allemaal een gemeente activiteitenboekje ontvangen en zo niet dan liggen er ook nog in de kerk. Op de laatste pagina is een overzicht van activiteiten gegeven waar je je voor kan opgeven. Na invulling kan de antwoordpagina opgave activiteiten gedeponeerd worden in één van die prachtige dozen die bij de uitgang van de kerk staan. Vul deze dozen met aanmeldingen en geef je / u op.

 

Bijbelquiz – donderdag 9 november

Namens het  Platform van kerken in Zierikzee nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de NBG Bijbelquiz. Deze avond zal dit jaar op donderdag 9 november gehouden worden in de Protestantse Gemeente te Kerkwerve. U kunt u aanmelden in teams van 4 personen, eventuele individuele aanmeldingen kunnen op avond zelf een groepje vormen. We heten u welkom vanaf half 8, in het Kerkerf (ingang Ring) met een kopje koffie of thee. Vanaf 8 uur zullen we de quiz spelen en na een korte pauze zullen we gezamenlijk de antwoorden nakijken. U kunt u aanmelden bij fam. J. Bolle, Kerkwerve, via de mail: bolle27@zeelandnet.nl  of telefonisch 0111-720618. Graag aanmelden voor 1 november 2017.

 

Dank!

Hartelijke dank voor alle goede wensen, kaarten en bloemen na het gebeuren op 10 augustus jl. op de markt.

 

Hartelijke groet, mevrouw D.H. Hekman – van Barneveld.