18e  jaargang Nr. 38, zondag 17 september 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

 

 

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  11.00 uur

  Voorganger:  ds. P. de Graaf  (startzondag)

  Schriftlezingen:   Matteüs 20: 1-16

Ouderling van dienst:  Piet de Jong

  Organist:  Sem Bienefelt

  Koster:  Henk Walhout

  Collecten1) Malawi; Familie Van de Pol   2) Kerkbeheer

  Deurcollecte:  Noodhulp overstromingen  Azië

  Crèche:  Rachel  Klink, Marianne van Mourik, Linda de Vlieger

  Kindernevendienst:  Vandaag is er geen kindernevendienst. De kinderen blijven bij hun ouders in de kerk zitten.

 

 

Tekstvak: Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door > Walter Boer<
    Steenbank 64 • telefoon 417992 • e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl
De avonddienst  18.30 uur

  Voorganger:  ds. M. H. Vastenhout, Eethen en Drongelen

  Schriftlezingen:  Exodus 3: 1-15

Ouderling van Dienst:  Piet de Jonge

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Henk Walhout

  Collecte:  1) Malawi; Familie Van de Pol  2) Avonderedienst

   Deurcollecte:  Noodhulp overstromingen Azië

 


Gastvoorgangers

Vanavond gaat ds. Vastenhout in de Gasthuiskerk voor. Hij was in februari voor het eerst bij ons. Hij is 36 jaar oud, was vanaf 2008 voor de GZB zendingspredikant in Mexico en is sinds 1 februari 2015 predikant in de dorpen Eethen en Drongelen, in het land van Heusden en Altena.

 

 

Kerkdiensten 24 september (Viering Heilig Avondmaal)

09.30 uur:  ds. P. de Graaf

Collecten:  1) Werelddiaconaat algemeenospice KHHhjjkOnderhoudOO  2) Kerkbeheer

18.30 uur: ds. P. de Graaf

Collecten: 1) Werelddiaconaat algemeen 2) Avonderedienst

 

Deze week

Dinsdag 19 september
19.00 uur: Start jongerencatechese alle groepen

 

 

Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Collecte zondag 17 september – Care4Malawi

Begin 2017 vertrokken onze oud predikant ds. Van de Pol en zijn vrouw
namens de GZB naar Malawi (Zuidoost-Afrika) .

Mevrouw Van de Pol zet zich als verpleegkundige in om in en vanuit het Ekwendeni Hospital de palliatieve zorg te verbeteren en uit te breiden. Ze gaat deze zorg bieden in het ziekenhuis en bij mensen thuis, in de dorpen rondom Ekwendeni. Daarnaast gaat ze andere verpleegkundigen trainen en begeleiden. Ds. Van de Pol gaat de Presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi (CCAP Livingstonia) helpen om haar droom werkelijkheid te laten worden: dat in het leven van de plaatselijke gemeenten en van de kerk als geheel interactieve Bijbelstudie een centrale plaats heeft.

Deurcollecte 17 september  “Noodhulp Overstromingen Azië”

Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen.

In India, Nepal en Bangladesh zijn al ruim 900 doden gevallen. Naar schatting zijn meer dan 40 miljoen mensen door overstromingen en landverschuivingen getroffen. Complete dorpen staan onder water of zijn weggevaagd door een laag modder. Ook in andere landen in de regio, zoals Myanmar, nemen de problemen toe en vinden grote landverschuivingen plaats. Mensen zijn niet alleen hun huizen en bezittingen kwijtgeraakt. Grote landbouwgebieden zijn verwoest en de oogst is verloren gegaan. Gevreesd wordt voor ernstige voedseltekorten. Door het stilstaande water is er ook een groot risico op de uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziekten.

De samenwerkende hulporganisaties in het Christelijk Noodhulpcluster ( Red een Kind, Tear, Woord en Daad, ZOA) zijn een noodhulpactie gestart. Hierbij ligt de focus allereerst op het lenigen van de meest acute nood: onderdak, voedsel en veilig drinkwater. Daarnaast worden de getroffen gezinnen ook geholpen met dekens, kleding, slaapmatten en medische hulp. 

 

U kunt uw gift ook overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Zierikzee (G.W.); NL43  RABO 0375 1750 08, onder vermelding van “Noodhulp Azië”

Collecte zondag 24 september - Werelddiaconaat algemeen

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden.

Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen.

 

Catechese

Na het startweekend gaan we weer van start met de catechese. Als het goed is, hebben jullie afgelopen week de officiële uitnodiging gehad met alle datums en thema’s. We starten dit jaar met drie leeftijdsgroepen. De eerste bijeenkomst is op 16 september en het is om de twee weken op dinsdagavond. Om 18:15 start de eerste groep ( brugklas en 2de klas) tot 19:00, de tweede groep (vanaf de derde klas) van 19:15 tot 20:00 en de derde groep ( 17+groep) van 20:15 tot 21:00. We volgen de methode ”Follow me” en voor de derde groep “Follow me next” van de HGJB.

Aanstaande dinsdagavond starten we met alle groepen samen om 19:00 tot 20:00.

Kennis maken met elkaar, vertellen over de vakantie, korte overdenking met een bakje thee, koffie, fris en wat lekkers. We hebben ook nog een spel in gedachten maar of dat gaat lukken? Wij hebben er zin in en jullie hopelijk ook.

 

Oproep:

Wij zijn op zoek naar iemand die ons team wil komen versterken. Ben jij diegene die het leuk, gezellig en belangrijk vindt om met tieners om te gaan? Vraag dan nu vrijblijvend informatie aan en/of draai gezellig een keertje met ons mee via arjanelma@zeelandnet.nl kun je je naam en /of telefoonnummer doorgeven, dan nemen we zo snel mogelijk contact op.

Ds. De Graaf, Louise Hoff en Elma de Oude.

 

HGJB - Scholierenweekend

Scholierenweekend 10-13 november 2017: 'Open je ogen'

Jij gaat toch ook mee met ons volledig vernieuwde Scholierenweekend Zuid in november?! Vier vette dagen vol #fun, #friends, #God, #sports, #workshops & #music. Dat wil je gewoon meemaken... en dat kan! Alleen, met vrienden, of je club. 

Het weekend vindt plaats op Camping de Veerhoeve in Wolphaartsdijk.

Het spannende thema van dit jaar is: 'Open je ogen'. 

Kom ook en schrijf je nu in!

Aanmelden? In verband met de administratie van de HGJB is het alleen mogelijk om je via het formulier op hun site aan te melden.  

Voor? tieners van 14-17 jaar

Als  gemeente willen wij hieraan ook een bijdrage van tien euro meebetalen. Graag ontvang ik dan een kopie van je aanmelding + je rekeningnummer.

Groet, Elma de Oude. arjanlema@zeelandnet.nl

 

Verkiezing nieuwe ambtsdragers

Aan het eind van het jaar ontstaat een aantal kerkenraadsvacatures. Dat betekent dat we weer nieuwe ambtsdragers uit ons midden moeten gaan kiezen. Maar voordat er tot kiezen kan worden overgegaan moet er gezocht worden. Bij dat zoeken draagt heel de gemeente verantwoordelijkheid. Dat is het mooie van de structuur van onze Protestantse Kerk. De zeggenschap in het besturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden. Wij hopen dat u daar ook volop gebruik van maakt.

 

Diaken M.M. Hilleman is aftredend maar stelt zich tot onze vreugde weer herkiesbaar voor tenminste twee jaar. Tot maandag 25 september kunt u eventuele bezwaren indienen tegen deze herverkiezing.

 

Ouderling J.A.F. Lindhout is aftredend en niet herkiesbaar. Ouderling G. Kouwer, diaken M.P.J. van Schelven en jeugddiaken L.L. van de Velde-Quits stellen zich niet herkiesbaar. Ouderling W. Storm heeft aangegeven, vanwege gezondheidsredenen tussentijds te willen aftreden.

 

Daarmee zijn er, per 1 januari 2018, 3 vacatures ouderling, 1 vacature diaken en 1 vacatures jeugddiaken.

 

U, als belijdend lid van de gemeente, wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Uiterlijk tot en met maandag 25 september kunt u uw aanbevelingen indienen bij de scriba, Touwbaan 4. U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij beide ingangen van de kerk.

 

 

Crèche

Hallo allemaal,

Iedere zondag vermaken de jongste kinderen zich in de crèche.

De kinderen spelen, zingen en lezen samen.

Om de ouders wat meer kennis te laten maken met elkaar bieden we op

zaterdag 30 september van 9.30 uur tot 12.00 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De kinderen kunnen lekker spelen en de ouders kunnen onder het genot van een hapje en een drankje nader kennis met elkaar maken.

Voor wie: alle kinderen die de crèche bezoeken met hun ouders. Broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Ik hoop jullie te zien. Graag van te voren even opgeven.

 

Groetjes,

Lindy van de Velde-Quist, lindyquist@hotmail.com

 

Open Maaltijd

Lieve mensen, 

Op zaterdag 30 september  is er weer een open maaltijd. Schrijf het alvast  even in de agenda. Dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Kerkcentrum. Het begint om 16.30 uur.

Graag even van te voren op geven bij Nel de Rijke op telefoonnummer 414598 in verband met de inkopen.

Wij hopen er met zijn allen weer wat gezelligs van te maken.

Breng gerust eens iemand mee die nog nooit is geweest om te laten zien hoe gezellig het altijd is .

Met vriendelijke groet. namens de Open Maaltijd Commissie, Nel de Rijke

 

Sponsors bedankt

Zaterdag 9 september was het zo ver; Fiets voor een Huis in de Franse Alpen. De maanden, weken, dagen hiervoor heb ik met mijn teamgenoten getraind om op die zaterdag zo fit mogelijk aan de start te staan. Omdat op de top van de Galibier kou, veel regen en zelfs sneeuw werd verwacht, is de tocht ingekort en zijn we in voor-winterse omstandigheden omhoog gefietst. Toch ook wel heel bijzonder.

 

Door dit project van Woord & Daad kan in Bangladesh voor € 1.000,00 een lening/hypotheek worden verstrekt aan een gezin om een stenen woning te bouwen die stevig genoeg is om de water- en modderstromen te kunnen doorstaan. Zoals we allemaal hebben kunnen horen, zien en lezen, zijn ook nu weer heel grote problemen met de wateroverlast in, onder andere, Bangladesh.

 

Met ruim 600 sporters (fietsers, hardlopers en wandelaars) is dit jaar
€ 82
5.000 bij elkaar gesponsord. Een prachtig bedrag waarmee heel veel gezinnen een veilig huis kunnen bouwen en zich richten op hun toekomst zonder elk jaar weer opnieuw hun leven te moeten op bouwen.

 

Velen van u hebben mij gesponsord, waar ik heel blij mee ben.

Dank u wel hiervoor!   Jeroen van Mourik

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad. 
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij dhr.Johan Bax. Zo mogelijk per e-mail (publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk (Vondelingsplaat 11, 4301 ZP, tel. 415608)
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Klik op landkaartje (Zeeland). Klik op plaats+kerk ( Zierikzee,NH )
U bent op de infopagina van de kerk. Volgt aanwijzingen.
Internet: www.hervormdzierikzee.nl. wijkgemeente informatie.
Scriba: dhr.J.Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,  
e-mail kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: Ds.P.de Graaf, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, 
tel. 416025, e-mail predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Meer over de Zondagsbrief
•	Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief in afgeslankte vorm op onze homepage: www.hervormdzierikzee.nl. Kies op de hoofdpagina voor gewone wijkgemeente en kies vervolgens in het menu bovenaan Publicaties, daarna in het submenu (links) Zondagsbrief.
•	Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen. Wie dat op prijs stelt, kan dat melden via zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl.