18e  jaargang Nr. 37, zondag 10 september 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

 

 

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  09.30 uur

  Voorganger:  ds. H. Schipper, Dordrecht

  Schriftlezingen: Deuteronomium 1: 9-17  Jakobus 2: 1-13

Ouderling van dienst:  Gerard Kouwer

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Hans Smits

  Collecten1) Onderhoud gebouwen 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Ilona `t Hof,Noa Kuipers en Ariella Kooy

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Joannet  Boer, Esteé Lindhout. Midden groep: Cor Kooy en

  Esteé Lindhout. Oudste groep: Christien Struijk

 

Tekstvak: Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door >Marianne van Mourik<
        St Domusstraat  15• telefoon 417159  • e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl
De avonddienst  18.30 uur

  Voorganger:  ds. D. Hoolwerf, Stellendam

  Schriftlezingen:  Johannes 3: 1-17

Ouderling van Dienst: Gerard  Kouwer

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Hans Smits

  Collecte:  1) Onderhoud gebouwen  2) Avonderedienst

 


Gastvoorgangers

 

Vandaag zijn er vanwege de vakantie van ds. De Graaf in beide diensten gastvoorgangers. Vammorgen gaat ds. Schipper voor. Hij is 56 jaar, was in het verleden kerkelijk werker in Kerkwerve en Zierikzee, werd in 2005 predikant te Moordrecht en is sinds maart 2012 verbonden aan de Dordtse wijkgemeente Stadspolders. In de avonddienst is de voorganger ds. Hoolwerf. Hij is 44 jaar, werd in 2003 predikant in het Groningse Siddeburen en is sinds november 2008 predikant van de Hervormde Gemeente te Stellendam.

Volgende week gaat in de avonddienst ds. Vastenhout voor. Hij was in februari voor het eerst in de Gasthuiskerk. Hij is 36 jaar oud, was vanaf 2008 voor de GZB zendingspredikant in Mexico en is sinds 1 februari 2015 predikant in de dorpen Eethen en Drongelen, in het land van Heusden en Altena.

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw D.M. Hekman-van Barneveld en mevrouw E. van Opdorp-Sint.

 

Kerkdiensten 17 september

11.00 uur:  ds. P. de Graaf  (startzondag)

Collecten:  1) Malawi,  fam . v.d. Polospice KHH  2) Kerkbeheer

Deurcollecte: Noodhulp overstromingen Azie

18.30 uur: ds. M. H. Vastenhout, Eethen en Drongelen

Collecten: 1) Malawi, fam v.d. Pol  2) Avonderedienst


Deze week

Maandag 11 september

19.30 Wijkkerkenraad

 

 

Collecte zondag 17 september – Care4Malawi

Begin 2017 vertrokken onze oud predikant ds. van de Pol en zijn vrouw namens de GZB naar Malawi (Zuidoost-Afrika) .

Mevrouw van de Pol zet zich als verpleegkundige in om in en vanuit het Ekwendeni Hospital de palliatieve zorg te verbeteren en uit te breiden. Ze gaat deze zorg bieden in het ziekenhuis en bij mensen thuis, in de dorpen rondom Ekwendeni. Daarnaast gaat ze andere verpleegkundigen trainen en begeleiden. Ds. van de Pol gaat de presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi (CCAP Livingstonia) helpen om haar droom werkelijkheid te laten worden: dat in het leven van de plaatselijke gemeenten en van de kerk als geheel interactieve Bijbelstudie een centrale plaats heeft.

Deurcollecte 17 septmber  “Noodhulp Overstromingen Azië”

Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. In India, Nepal en Bangladesh zijn al ruim 900 doden gevallen. Naar schatting meer dan 40 miljoen mensen zijn door overstromingen en landverschuivingen getroffen. Complete dorpen staan onder water of zijn weggevaagd door een laag modder. Ook in andere landen in de regio, zoals Myanmar, nemen de problemen toe en vinden grote landverschuivingen plaats. Mensen zijn niet alleen hun huizen en bezittingen kwijtgeraakt. Grote landbouwgebieden zijn verwoest en de oogst is verloren gegaan. Gevreesd wordt voor ernstige voedseltekorten. Door het stilstaande water is er ook een groot risico op de uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziekten.

De samenwerkende hulporganisaties in het Christelijk Noodhulpcluster ( Red een Kind, Tear, Woord en Daad, ZOA) zijn een noodhulpactie gestart. Hierbij ligt de focus allereerst op het lenigen van de meest acute nood: onderdak, voedsel en veilig drinkwater. Daarnaast worden de getroffen gezinnen ook geholpen met dekens, kleding, slaapmatten en medische hulp. 

 

U kunt uw gift ook overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Zierikzee (G.W.); NL43  RABO 0375 1750 08, onder vermelding van “Noodhulp Azië”

 

Catechese

Na het startweekend gaan we weer van start met de catechese. Deze week valt er een uitnodiging bij jullie in de bus met alle data en thema’s. We starten dit jaar met drie leeftijdsgroepen. De eerste bijeenkomst is op 16 september en het is om de twee weken op dinsdagavond. Om 18:15 uur start de eerste groep (brugklas en tweede klas) tot 19:00 uur. De tweede groep (vanaf de derde klas) is van 19:15 uur tot 20:00 uur. De derde groep (17+) is van 20:15 uur tot 21:00 uur. 
We gebruiken in groep één en twee de methode ”Follow Me”, in groep drie “Follow Me next” van de HGJB. Wij hebben er zin in en jullie hopelijk ook.

Oproep:
Wij zijn op zoek naar versterking van ons team!. Ben jij iemand die het leuk, gezellig en belangrijk vindt om met tieners om te gaan? Vraag dan nu vrijblijvend informatie aan en/of doe een keer met ons mee. Via arjanelma@zeelandnet.nl kun je je naam en telefoonnummer doorgeven en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.
Ds. De Graaf, Louise Hoff en Elma de Oude.

 

Startweekend jeugd 12+

Wij starten het seizoen met een gezellige BBQ bij Martin en Margriet van Schelven (Platteweg 1). Zaterdag 16 september vanaf 18:00 uur zijn jullie daar van harte welkom. Om rekening te houden met de inkopen, horen we graag van jullie of je ook komt. Willen jullie je hiervoor bij een van ons opgeven voor woensdag 13 september? Tot volgende week!
Louise, DS Piet en Elma.

 

 

Open Maaltijd

Lieve mensen, 

Op zaterdag 30 is er weer een open maaltijd. Schrijf het alvast  even in de agenda. Dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Kerkcentrum. Het begint om 16.30 uur. Maar even van te voren op geven bij Nel de Rijke  tel 414598 in verband met de inkopen. Wij hopen er met zijn allen weer wat gezelligs van te maken. Breng gerust eens iemand mee die nog nooit is geweest om te laten zien hoe gezellig het altijd is .

 Met vriendelijke groet namens de Open Maaltijd Commissie  Nel de Rijke

 

Vakantie predikant

Onze predikant en zijn vrouw zijn op vakantie in de omgeving van Limoges te Frankrijk. Maandag 11 september hopen hoopt onze predikant zijn werkzaamheden weer op te pakken. Gedurende die vakantietijd kunt u voor pastorale en kerkelijke vragen contact opnemen met ouderling mevrouw J.A. van der Schelde-Dool.

 

 

Startweekend

 

EEN OPEN HUIS

Beschrijving: 20170330%20Kerkproeverij[1]

We zetten de deuren van de Gasthuiskerk wagenwijd open om niet alleen “vaste gasten” maar ook “nieuwe gasten” welkom te heten. Vind jij het een goed plan om datgene wat voor jou waardevol is te delen met een ander? Nodig dan voor de startzondagmorgen gewoon iemand uit om mee te gaan naar de kerk, om het geloof te “proeven” in een bijzondere en laagdrempelige dienst.

 

Durf het aan om op een stadgenoot, je collega, je buurman, je buurvrouw, je vriend, je vriendin of familielid af te stappen en te zeggen: “Hé, ga je met mee?

Het kan namelijk soms best spannend zijn om iemand uit te nodigen om mee te gaan naar de kerkdienst. Daarom een paar handreikingen:

-  Denk goed na over wie je uitnodigt. Nodig uit mensen waarmee je een relatie hebt zoals buren en kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan. En nodig hen persoonlijk uit.

-  Houd de uitnodiging vrijblijvend: “Zou je het wat lijken om een keer mee te gaan naar de kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. De zondag is speciaal voor gasten.”

-  Vertel erbij dat er niets van hen wordt verwacht. Zij kunnen gaan ‘zoals ze zijn’

 

Verder ziet het weekend er als volgt uit.

 

Startzaterdag 16 september

 

08.30 – 10.30 uur  Wandelen in de duinen van Haamstede / Westenschouwen onder leiding van Jeroen van Mourik – Bij terugkomst koffie / limonade en iets lekkers

  Aanmelden: arjan.lindhout@flakkeeverhuizers.nl 

 

14.00 – 17.00 uur  Open Huis Gasthuiskerk – muziek, mosselen, pannenkoeken, kinderspelen, informatie en uitnodigingen voor startdienst zondag

 

18.00 uur  BBQ – jongeren

 

Startzondag 17 september

 

11.00 uur  Startdienst – Thema EEN OPEN HUIS, gelegenheidskoor, muziek

 

12.15 uur  Aansluitend aan de startdienst lunchen in het Kerkelijk Centrum. We lunchen op Amerikaanse wijze. Neem mee genoeg voor jezelf en voor de ander opdat alle gasten ook mee kunnen proeven.

 

Praktisch

Heeft u het meel voor de pannenkoeken inmiddels ingeslagen en ben u van plan een heerlijk stapeltje te bakken dan horen we natuurlijk graag. Om de baksels in goede banen te leiden willen we u vragen dit even te laten weten.

 

Doet u mee aan de wandeltocht en/of bakt u pannenkoeken. Laat het even weten aan Arjan Lindhout. U kunt een mail sturen naar: arjan.lindhout@flakkeeverhuizers.nl. Bellen mag natuurlijk ook