Zondag 22 december (4e zondag van advent)

11.00 uur  ds. A.A. van den Berg, Puttershoek

Collecten: IZB / Kerkbeheer

18.30 uur  Kinderkerstfeest

Collecte:  Jeugddiaconaat

 

Dinsdag 24 december (Kerstavond)

19.30 uur  Volkskerstzang in de Nieuwe Kerk

 

Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag)

11.00 uur  ds. P. de Graaf, Kruiningen

Collecten: Kinderen in de knel / Kerkbeheer

 

Zondag 29 december

09.30 uur  ds. C.L. de Rooij, Rotterdam

Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer

18.30 uur  ds. N.W. van den Houten, Ede

Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst

 

Dinsdag 31 december

19.30 uur: ds. J. Smink (gezamenlijke dienst in Thomaskerk)

 

Woensdag 1 januari

10.00 uur  Nieuwjaarsontmoeting

 

Zondag 5 januari

11.00 uur  mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/Zonnemaire (bevestiging ambtsdragers)

Collecten: Familie De Bel Thailand / Kerkbeheer (deurcollecte voor voedselbank)

18.30 uur  ds. D.H. de Roest, Biezelinge

Collecten: Familie De Bel Thailand / Avonderedienst

 

 

Terugblik:

Inmiddels liggen drie adventszondagen achter ons. Het woord advent stamt van ´adventus´, het Latijnse woord voor komst. Het verwijst naar Jezus´ komst in deze wereld, in menselijke gedaante. Maar minstens even belangrijk is dat de adventstijd ons ook wil richten op de nog te verwachten komst van Christus: zijn wederkomst. Ook die verwachting kwam in de afgelopen zondagen aan de orde.

 

Vooruitblik:

Een reeks van diensten ligt in het verschiet. In de meeste diensten gaan vertrouwde gastvoorgangers voor. A.s. zondagmorgen gaat voor het eerst ds. A.A. van den Berg uit Puttershoek voor. Hij werd in 2010 predikant in Geesteren (Achterhoek) en is sinds juli 2015 predikant in de Hervormde Gemeente te Puttershoek. Op de eerste zondag in het nieuwe jaar gaat in de avonddienst ds. D.H. (Douwe) de Roest voor. Hij is is sinds dit jaar predikant in de Protestantse Gemeente te Biezelinge.

 

Volkskerstzang

A.s. dinsdagavond 24 december zal weer de traditionele Volkskerstzangdienst worden gehouden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. Het thema is dit jaar: “Op de kleintjes letten ……..”. Muzikale medewerking wordt verleend door de Koninklijke Harmonie Kunst en Eer onder leiding van Kathy Kotoun en het ensemble Waisisi onder leiding van Mar van der Veer. Het orgel wordt bespeeld door Hans Biesma. De meditatie zal worden verzorgd door ds. Jan van Langevelde. Er zal worden gecollecteerd voor Dorcas en voor de onkosten van deze dienst, die wordt georganiseerd door het Platform voor de Kerken in Zierikzee. Deze dienst is ook te beluisteren via Radio Schouwen-Duiveland en www.kerkomroep.nl.

 

Oud en Nieuw

Op de Oudejaarsavond hopen we evenals vorig jaar samen met de Gereformeerde Kerk een dienst te houden in de Thomaskerk. Deze keer is de voorganger ds. Smink, die het bijzondere pastoraat in onze gemeente waarneemt. Let u erop dat deze dienst om 19.30 uur begint. Op Nieuwjaarsmorgen hebben we traditiegetrouw een Nieuwjaarsontmoeting. Vanaf 10.00 uur bent u welkom in het kerkcentrum om elkaar te ontmoeten. Omstreeks 10.30 uur begeven we ons naar de Gasthuiskerk voor een nieuwjaarsmorgengebed, dat door verschillende kerkenraadsleden wordt verzorgd.

 

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Op zondag 5 januari nemen we afscheid van ouderling-kerkrentmeester D.C. (Erik) de Vlieger, die na twee termijnen niet herkiesbaar was. We zijn hem dankbaar voor zo veel trouwe inzet voor de gemeente. In zijn plaats treedt aan broeder J.A. (Jan-Arie) Struijk. Op het moment van dit schrijven is de kerkenraad nog in gesprek met een kandidaat-diaken als opvolger van diaken A. (Abraham) Roks. Die was niet alleen acht jaar lang secretaris van de diaconie maar ook maar liefst zeven jaar voorzitter van de kerkenraad. Als op dit moment nog niet in de diakenvacature kan worden voorzien – u leest daarover in de komende zondagsbrieven – dan zal diaken Roks nog voor een periode van maximaal zes maanden als diaken aanblijven: een mogelijkheid die de kerkorde biedt. Vier kerkenraadsleden worden voor een tweede termijn bevestigd: de ouderlingen J. Hoff (scriba) en C.J. van Beveren-van Mierloo, ouderling-kerkrentmeester A. Kleiberg en diaken J.M. de Bel. We zijn dankbaar dat zij zich voor een tweede periode willen verbinden. Ouderling T.A. van Kooten, die ouderling met een bijzondere opdracht is, heeft zich bereid verklaard voor een derde periode van maximaal vier jaar. Ook daar zijn we blij mee. De kerkorde biedt tegenwoordig de mogelijkheid drie periodes van vier jaar ambtsdrager te zijn, maar in onze gemeente hanteren we, met het oog op een goede doorstroming, maximaal twee periodes. Voor ouderling Van Kooten wordt een uitzondering gemaakt vanwege zijn bijzondere opdracht: de ambtelijke dienst en het pastoraat in verpleeghuis Cornelia en het pastoraat in Mitt Hem en een deel van Borrendamme.

 

Huwelijk:

Op vrijdag 20 december hopen Femke van Splunter en Bram Boogaard elkaar hun jawoord te geven. De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 13.00 uur op een bijzondere locatie: Bovendonk, Hofstraat 8 in Hoeven. Om 15.00 uur vindt op dezelfde locatie de bevestiging en inzegening van het huwelijk plaats. Deze dienst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van onze gemeente. In de dienst zal onze oud-predikant ds. De Graaf voorgaan. Voorafgaand aan de kerkdienst is er gelegenheid tot koffie drinken. Het adres van Femke en Bram is: Nieuwstraat 28, 4697 CD, Sint-Annaland.

 

Fruitbakjes

Op zaterdagmorgen 21 december zal namens de diaconie een kerstgroet in de vorm van een fruitbakje worden bezorgd bij gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn. Dat gebeurt tussen 09.30 uur en 12.00 uur. We hopen dat u thuis bent of blijft. De chauffeurs en de kinderen die toegezegd hebben om mee te helpen wordt gevraagd om 09.30 uur aanwezig te zijn bij Landwinkel De Zelke, Julianastraat 27.

 

Kerstactiviteit kindernevendienst:

Ook op zaterdag 21 december vindt de kerstactiviteit van de kindernevendienst plaats. De kinderen die een rol hebben in het kerstspel worden om 16.00 uur verwacht. Voor de andere kinderen begint de middag om 17.00 uur. Er wordt met elkaar gegeten en geschaatst op de schaatsbaan op het Havenplein, vlakbij de Gasthuiskerk. De avond is om 19.30 uur afgelopen.

 

Alpha-cursus

Op woensdag 15 januari a.s. is er de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met Alpha. Je kunt vragen stellen, andere mensen ontmoeten en praten over interessante onderwerpen. Wereldwijd volgden ruim 25 mensen een Alpha. We starten op woensdag 15 januari om 18.30 uur in het Kerkplein, Zevengetijstraat 6 in Zierikzee. Voor informatie en aanmelding: Esther in ´t Anker en Caroline Vroemen, 06-22978532 en alphazierikzee@kpnmail.nl. Meer informatie is te vinden op alphacursus.nl.

 

Financiele verantwoording:

De kerkrentmeesters melden met dankbaarheid dat de Oogstcollecte, zowel in de kerk als via de bank, het mooie bedrag van € 7.238,15 heeft opgeleverd. De opbrengst van de collecte voor het kinderkerstfeest, dat we a.s. zondagavond houden, bedroeg tot en met vrijdag 13 december € 1.685,65, een heel mooi resultaat. Hartelijk dank voor uw financiele betrokkenheid.

 

Tenslotte:

We leven toe naar het Kerstfeest, dat we op verhoogde toon willen vieren. Wees op die dag in het bijzonder welkom in het huis van God en neem vooral eens iemand mee die nog nooit in de kerk is geweest, maar misschien jouw persoonlijke uitnodiging nodig heeft om de drempel over te komen.

 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert