Predikant:
Ds. P. de Graaf
Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen 
Telefoon: 0113-785227 
E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl 

Scriba:
De heer J. Hoff
Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee
tel: 0111-769035
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

Abonnementenadministratie Kerkbode:
De heer A.M.P. van der Schelde
Tel: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

Zondag 29 september
09.30 uur  ds. G.C. Lock, Uitwijk en Waardhuizen
Collecten: Jeugdwerk / Kerkbeheer
18.30 uur  ds. M. Dubbelman, Giessen-Nieuwkerk
Collecten: Jeugdwerk / Avonderedienst

Zondag 6 oktober
09.30 uur  mw. ds. J.C. Scholte-de Jong, Middelburg
Collecten: Kerk en IsraŽl / Kerkbeheer
Deurcollecte: Jeugdwerk
18.30 uur  ds. D. van Duijvenbode, Hoek van Holland
Collecten: Kerk en IsraŽl / Avonderedienst


Bij de diensten: De komende tweee weken zijn er in verband met de Israelreis van ds. De Graaf in beide diensten gastvoorgangers. A.s zondag gaat in de morgendienst ds. G.C. Lock voor. Hij ging in maart al eens in een avonddienst voor. Hij is 35 jaar en is sinds 2014 predikant in zijn eerste gemeen-te, de Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen, de eerste gemeente van onze oud-predikant ds. De Boo. De voorganger in de avonddienst, ds. Dubbelman, gaat voor het eerst in de Gasthuiskerk voor. Hij is 47 jaar en is sinds 2006 predikant in zijn eerste gemeente Giessen-Nieuwkerk (Giessen-burg).
Volgende week zondag ontmoeten we in de morgendienst mw. ds. J.C. Scholte-de Jong te Middel-burg. Zij was in een ver verleden vicaris in onze gemeente en is sinds december 2015 als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Middelburg. In de avonddienst gaat een bekende gast-voorganger voor in de persoon van ds. D. van Duijvenbode. Hij is 54 jaar, was vanaf 1992 predikant te Nieuwendijk (NB), Strijen, Urk, ís-Gravenzande en Monster, en is sinds juni 2018 predikant van de Protestantse Gemeente te Hoek van Holland. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN 

Omzien naar elkaar: 
De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleur-gestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opna-mes en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe. 

Jubileum: Dinsdag 24 september waren de heer P. de Rijke en mevrouw N. de Rijke-van der Wekken, Zandweg 24 (4301 TA) tweeŽnzestig jaar getrouwd. Wij feliciteren het echtpaar De Rijke en alle niet genoemde jubilarissen van harte.

Afscheid organist Kees Fierloos: Na ruim 47 jaar de samenzang in de zondagse erediensten te heb-ben begeleid, nemen we in de morgendienst van zondag 13 oktober afscheid van de heer Kees Fier-loos als vaste organist van onze gemeente. In deze dienst zal er in woord en lied stil worden gestaan bij deze bijzondere gebeurtenis. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de heer Fierloos en zijn vrouw persoonlijk te ontmoeten en te bedanken voor de jarenlange inzet en toewijding waarmee hij het door hem zo geliefde Marcussenorgel heeft bespeeld.

Terugblik startweekend: Vorige week hielden we als gemeente ons startweekend. Er was het hele weekend een goede en samenbindende sfeer. Jammer was het dat de opkomst op de zaterdag wat tegenviel. Op zaterdag was er een wandeling voor jong en oud langs allerlei verrassende plekjes in het Zierikzeese havenkwartier. Op de foto zijn enkele kinderen te zien die bij het Luitje een van de vragen proberen te beantwoorden. ís Avonds was er een geanimeerde maaltijd aan lange tafels in de Gast-huiskerk. Gemeenteleden hadden voor hun mede-gemeenteleden de meest geweldige gerechten be-reid. Op zondagmorgen begonnen we met een wandeling in de ochtendzon langs het Kaaskenswater. Daarbij brachten we ook nog een bezoek aan de prachtige hobbyschaapskooi van gemeentelid Leo-nard Knoot en zijn zoon Sil. In de startdienst stonden de verhalen van Jozef centraal in woord en beeld: vier kinderen beeldden Jozef uit in zijn veelkleurige jas, slavenjas, boevenpak en koningsman-tel. Na de kerkdienst waren we met een grote groep gemeenteleden, jong en oud, bijeen in het kerk-centrum. De vijfjarige Vera Liplijn kreeg voor de mooiste en lekkerste cupcake de ďcupcake cupĒ uitge-reikt door de deskundige jury, bestaande uit ds. De Graaf, ouderling Teunie Wessels en JoŽl Hille-brand (foto). Dank aan allen die, op welke wijze dan ook, een bijdrage leverden aan dit startweekend.

Tenslotte: Onze predikant vertoeft dezer dagen in IsraŽl en JordaniŽ. Samen met zijn vrouw geeft hij leiding aan een gemeentereis met 48 deelnemers. Zaterdag 5  oktober hopen ze weer veilig terug te keren in Zierikzee. Tijdens de afwezigheid van onze predikant kunt u voor kerkelijke- en pastorale vragen contact opnemen met ouderling mevrouw J.A. (Jopie) van der Schelde-Dool, Steenbank 68, 4301 ZR Zierikzee, telefoon: 0111-413878 / 06-11865799 /  E-mail: jopie@scheldeweb.nl.