Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 24 december (4e Adventszondag)

09:30 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

19.30 uur Volkskerstzang in Nieuwe kerk

 

Maandag 25 december (Eerste Kerstdag)

11.00 uur  ds. P. de Graaf

Collecten: Kinderen in de knel / Kerkbeheer

 

Zondag 31 december (Oudejaarsdag)

09:30 uur ds. N. de Boo, Zeist

Collecten: IZB / Kerkbeheer

!!!!19:00 uur ds. P. de Graaf

Collecte: Oudejaarscollecte

 

Maandag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

10:00 uur ds. P. de Graaf (Nieuwjaarsontmoeting)

 

Zondag 7 januari

09:30 uur mevrouw ds. B. M. van Ginhoven, Ouwerkerk

Collecten: Fam. de Bel - Thailand / Kerkbeheer

Deurcollecte: Voedselbank Schouwen-Duiveland

18.30 uur ds. N. de Boo, Zeist

Collecten: Fam. de Bel, Thailand / Avonderedienst

 

Bij de diensten:

Op de laatste zondag van Advent slaan we ’s morgens met de kinderen van de nevendienst “een boek vol verwachting” open en lezen we een indrukwekkend verhaal bij de profeet Jesaja. We lezen over de belofte dat God zal komen als redder en bevrijder. Al in de avonduren van deze 4e Zondag van Advent barst de jubel los omdat het kerstavond is en daadwerkelijk het moment in de verhalen en de liederen aanbreekt waar we wekenlang vol verwachting naar hebben uitgezien. Het Platform voor de Kerken in Zierikzee organiseert op deze Kerstavond de traditionele Volkskerstzangdienst in de Nieuwe Kerk. Het orgel wordt bespeeld door Hans Biesma en medewerking wordt verleend door Koninklijke Harmonie Kunst en Eer onder leiding van Kathy Kotoun en het Klarinet ensemble Ensemble met zang van Petra Warnar. De overdenking zal worden verzorgd door ds. Freek Schipper. Het thema van deze dienst luidt: het kerstkind wordt thuisbezorgd. In de Kerstnacht is er een licht gaan stralen in deze wereld dat alle duisternis verdrijft. Vanuit het Johannes evangelie staan we op 1e Kerstdagmorgen stil bij de betekenis van het Licht dat in de wereld is gekomen. Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag. In de morgendienst hoopt collega De Boo, uw oud predikant, de dienst te leiden. Op Oudejaarsavond komen we voor de laatste keer van dit jaar als gemeente samen om in verwondering achterom en in hoop en verwachting vooruit te kijken. Verwonderd over Gods blijvende nabijheid in het jaar dat achter ons licht en de hoop en de verwachting dat Hij met ons meegaat over de drempel van het jaar. Let wel even op de tijd. Hoewel oudjaar op zondag valt begint de Oudejaarsdienst op deze dag om 19.00 uur!!!!!!. Op de Nieuwjaarsmorgen hopen we elkaar te ontmoeten, goede wensen uit te wisselen, te genieten van de oliebollen en dat alles af te sluiten in een moment van lied, Woord en gebed. De koffie en de oliebollen staan klaar om 09.30 uur. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar hoopt in de morgendienst collega Van Ginhoven, woonachtig in onze buurgemeente, voor te gaan. In de avonddienst op deze 1e zondag van 2018 mag u zich wederom verheugen in de komst van collega De Boo. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN!

 

Bloemen: De bloemen van de afgelopen zondagen zijn als een groet vanuit de gemeente gegaan naar mevrouw E.M. van der Werf, Vondelingsplaat 44A, Theuni van Drunen, Koninginnenplein 6, Oosterland, Louise Hoff-den Butter, Touwbaan 4 en mevrouw M.S. van der Zande-Smits, Borrendamme 62.

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Overleden: Zondagavond 26 november is overleden de heer Dingeman van Mourik in de leeftijd van 81 jaar. De heer Van Mourik woonde De Cranestraat 17, 4301 MH en is een kleine 2 weken voor zijn overlijden getroffen door een hartstilstand en overgebracht naar het ziekenhuis te Terneuzen. Echter de beschadiging van het lichaam was zodanig dat herstel niet meer mogelijk bleek. Een markant, geliefd, gelovig en integer gemeentelid is zo totaal onverwacht overleden. De heer Van Mourik heeft niet alleen veel betekend voor de mensen die in liefde om hem heen stonden maar ook voor ons als hervormde gemeente. Hij heeft vele goede sporen getrokken als ambtsdrager, koster en op vele andere terreinen op het kerkelijke erf. Zijn plaats in de Gasthuiskerk was zelden onbezet. Zijn geloof gaf hem kracht en troost in het verdriet en dankbaarheid en vreugde op zoveel andere momenten in het leven. Dingeman van Mourik was getrouwd met Riet den Haan die in 2007 is overleden. Hun huwelijk is gezegend met een zoon en een dochter. Zoon Anco is in 2001 overleden. Zaterdag 2 december hebben we in een dienst van Woord en gebed troost gezocht bij woorden die de heer Van Mourik na aan het hart lagen. Het heeft Dingeman van Mourik ten diepste aan niets ontbroken omdat de Heer zijn Herder was. Niets en niemand heeft hem kunnen weghouden van Gods liefde. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden. Het is ons gebed dat dochter Tanja, haar man, Janet en de (klein) kinderen troost vinden bij de woorden en de belofte waar Dingeman van Mourik zelf altijd in zijn leven de kracht uit putte dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Correspondentieadres: Tanja Porebska, Zegenstraat 34, 3082 XV Rotterdam.

 

Overleden Op donderdag 7 december is Jozef de Boer in het bijzijn van al zijn broers en zussen vredig ingeslapen. Jozef de Boer woonde Borrendamme 111 en is overleden in de leeftijd van 69 jaar. Op de rouwkaart lezen we: Wij zijn allen één familie, kinderen van één Vader! Elk met onze unieke eigenheid, door HEM toebereid. Deze tekst heeft Jozef de Boer zelf uitgekozen. Het unieke van het leven en in het bijzonder van zijn eigen leven, verbond Jozef met God: de Schepper van hemel en aarde. Hij wist zich gekend en geliefd door God, die hij ‘Vader’ noemde. In moeilijke tijden was het voor hem een troost en bemoediging te weten dat er Eén is die hem volmaakt liefhad om wie hij werkelijk was. De afscheidsdienst was vrijdag 15 december in de Gasthuiskerk waarin een familielid verbonden aan het Leger des Heils de dienst heeft geleid. Aansluitend vond de begrafenis plaats in Zierikzee. Het is ons gebed dat de Heer de familie De Boer sterke in het rechte geloof dat de dood niet het laatste woord heeft. Want Jezus Christus onze Heer heeft gezegd “Ik ben de opstanding en het leven, die in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.  Correspondentieadres is: D.H. de Boer , Fazantenlaan , 4306 BN Nieuwerkerk

 

Geboren: Zo mooi, lief en bijzonder ons wonder. Met deze woorden maken Niels en Inge van Aken, de Vagerstraat 1, 4301 MR, dankbaar en blij wereldkundig dat hun dochter Mira Margot is geboren. Mira’s geboorte is in het laatste uur van woensdag 6 december. Mira woog toen 3235 gram en was 49 cm lang. We feliciteren Niels en Inge van harte met de geboorte van hun dochter. Het is ons gebed en wens dat de Schepper van dit nieuwe leven Mira en haar ouders omringt met zijn zegen tot in lengte van vele jaren tot vreugde van Niels, Inge, Mira en allen die in liefde om hen heen staan.

 

Verjaardagen en jubilea: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat de heer H.G. Boele, Emil Sandströmweg 2, 4301 NW, donderdag 28 december 86 jaar, mevrouw A.H. Goedegebure-Verweij, de Jongestraat 105, 4301 LM, zaterdag 30 december 82 jaar, de heer A. Heijboer, Caustraat 53, 4301 ML, zondag 7 januari 80 jaar, de heer F. Wobben, Hoge Molenstraat 98, 4301 KC, maandag 8 januari 85 jaar, mevrouw A. van Baaren-Verspoor, Watersnipstraat 42, 4302 VD, maandag 8 januari 80 jaar, de heer M. Kristalijn, Borrendamme 47, 4301 VD, dinsdag 9 januari 94 jaar en mevrouw E.P. van Leeuwen-de Putter, Eendrachtstraat 54, 4301 VM, vrijdag 12 januari 87 jaar. Ook feliciteren wij het echtpaar Van der Valk-van der Vlugt, Oude Haven 29, 4301 JK, dat zaterdag 23 december 40 jaar getrouwd hoopt te zijn en het echtpaar Bevelander-Beije, Zeesterpad 25, 4301 ZC, dat vrijdag 29 december 50 jaar getrouwd hoopt te zijn.

 

Alpha Zierikzee:  Bij Alpha krijg je de mogelijkheid om in 10 bijeenkomsten en een weekend, op een ontspannen manier, te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en gewoon leuk! Wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha. VOOR WIE? Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer weten over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou! WAAROM? Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Je denkt samen na over boeiende onderwerpen. Ieder komt met zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor. HOE? De avond begint met een gezellige en lekkere maaltijd. Na het eten volgt een kort en inspirerend verhaal over één van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om vragen te stellen en gedachten te delen. WELKOM! Je bent zeker niet de enige. In Nederland volgden ruim 265.000 mensen een Alpha. De cursus wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen. ALPHA IS GRATIS. In Zierikzee wordt de cursus georganiseerd door een interkerkelijk team. Op 17 januari 2018 om 18.30 uur starten we weer. Het adres is Kerkplein, Zevengetijstraat 6 in Zierikzee. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij: Caroline Vroemen, 06-22978532, alphazierikzee@kpnmail.nl. Meer informatie is te vinden op http://www.alpha-cursus.nl 

 

Fruitbakjes: Op zaterdagmorgen 23 december 2017 zal u namens de diaconie een fruitbakje worden aangeboden, dit zal gebeuren bij gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn, en een aantal overige gemeenteleden, we hopen dat u thuis bent of  blijft tussen 9.30 uur en 12.00 uur, bent u niet thuis of wilt u dat het fruitbakje elders wordt afgegeven (bij buren of familie) geef dit dan direct door aan Flip de Leeuw tel 0111-412622 of 06-31651589. Voor de chauffeurs en kinderen die toegezegd hebben om mee te helpen graag om 9.30 uur aanwezig bij de Landwinkel Kleine Zelkeweg. Namens de diaconie, Flip de Leeuw.

 

Agenda

Dinsdag 9 januari

19.00 uur: Jongerencatechese alle groepen – Nieuwjaarsbijeenkomst

Woensdag 10 januari

19.30 uur: Voorlichtingsbijeenkomst Classis, Vredeskerk Goes

 

Tenslotte: Vanuit de Open Hof wensen wij u, goede Kerstdagen, een mooie jaarwisseling en een voorspoedig en gezegend 2018. Ds. P. de Graaf