Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 3 december (1e Adventszondag)

09:30 uur  ds. P. de Graaf

Collecten: Pastoriefonds / Kerkbeheer

18.30 uur  ds. C. Bijman, Arnemuiden

Collecten: Pastoriefonds / Avonderedienst

 

Zondag 10 december (2e Adventszondag)

11:00 uur  ds. P. de Graaf

Collecten: Jeugdwerk / Kerkbeheer

18.30 uur Themadienst KRACHT met Gospelkoor Laetare uit Burgh-Haamstede

Collecten: Jeugdwerk / Avonderedienst

 

Zondag 17 december (3e Adventszondag)

09:30 uur  ds. N.W. van den Houten, Ede

Collecten: Woord en Daad / Kerkbeheer

18.30 uur  Kinderkerstfeest

Collecten: Jeugddiaconaat

 

Bij de diensten: Zondag is het alweer de eerste Adventszondag. Vier weken lang bereiden wij ons dan ook in de erediensten voor op de komst van het Kind dat de wereld geheel heeft doen veranderen. Vol verwachting kijken we uit naar de Kerst. Het adventsproject van de kindernevendienst sluit daar naadloos bij op aan. Het thema van het adventsproject is “Een boek vol verwachting”. Tijdens alle adventszondagen zal een groot projectboek op een standaard voor in de kerk komen te staan. Een creatief en ijverig gemeentelid heeft een prachtig projectboek gemaakt. Elke adventszondag slaan we een bladzijde om. De Bijbellezingen in de adventsperiode komen uit het profetenboek Jesaja. Jesaja schreef een bijzonder boek waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij voelen. Maar het bijzondere van dit “dagboek” is dat het niet gaat over  dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat Hij zal komen om zijn volk te redden. Op elke Adventszondagmorgen zingen we een paar verzen van het projectlied nadat er door de leiding van de nevendienst een verbeelding van de verwachting is opgevoerd. De twee gastpredikanten in de Adventstijd zijn voorgangers die bij u bekend zijn. De avonddienst van zondag 10 december is een themadienst met Gospelkoor Laetare waarover u hieronder meer kunt lezen. Op de 3e Adventszondagavond is er het kerstfeest van de kindernevendienst. Het is een avond waar we weer kunnen genieten van de prachtige kinderstemmen die schitterende kerstliederen zingen tussen de kerstverhalen door. De kinderen van de nevendienst zijn druk bezig met oefenen. Natuurlijk bent u ook allemaal in die kerstviering aanwezig om ook de verwachting bij de kinderen uit de gemeente kleur te geven. Kleur in die betekenis dat zij in hun dagboek de verwondering kunnen delen van de warmte waarmee de gehele gemeente hen omringt op weg naar Kerst. Want ieder kind van de nevendienst krijgt op de 1e Adventszondag een dagboekje. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN!

 

Themadienst KRACHT: Zondagavond 10 december wordt de kerkdienst geheel verzorgd door het Gospelkoor Laetare uit Burgh Haamstede. Het thema van deze dienst is “KRACHT”. In deze dienst komen alle aspecten van het geloof aan bod. Is het geloof altijd makkelijk? Nee, maar over de vele wegen die we gaan mogen we Gods goedheid ervaren en geeft het ons ‘KRACHT’. De dienst wordt gevuld met zang met als thema KRACHT. Door middel van een verhalenverteller, mooie beeldfragmenten en zang in allerlei genres wil het Gospelkoor het geloof KRACHTIG laten door klinken. Uiteraard wordt u als gemeente erbij betrokken in de samenzang.

 

Bloemen: De afgelopen weken zijn de bloemstukken als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente gegaan naar de heer M. Kristalijn, Borrendamme 47 en mevrouw C. Bakker-Steenaard, Scheepstimmerdijk 73.

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Overleden: Tijdens het schrijven van de kopij voor deze Zondagsbrief ontving ik het bericht dat Dingeman van Mourik zondagavond 26 november is overleden in de leeftijd van 81 jaar. De heer Van Mourik woonde De Cranestraat 17, 4301 MH en is een kleine 2 weken geleden getroffen door een hartstilstand en overgebracht naar het ziekenhuis te Terneuzen. Een markant, geliefd, gelovig en integer gemeentelid is totaal onverwacht overleden. Een in memoriam zal in de volgende Kerkbode geplaatst worden. De dienst van Woord en Gebed waarin we afscheid nemen van de heer Van Mourik en troost zoeken bij God is zaterdag 2 december om 10.45 uur in de Gasthuiskerk . Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Het is ons gebed dat Janet en de kinderen troost vinden bij de woorden en de belofte waar Dingeman van Mourik zelf altijd in zijn leven de kracht uit putte dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.  

 

Verjaardagen en jubileum: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat de heer M. Stoutjesdijk, Borrendamme 59, 4301 VD, zondag 3 december 96 jaar, de heer  A.M. Does, de Brauwstraat 3, 4301 ME, maandag 4 december 84 jaar, mevrouw C. Bours-de Vin, Schouwenbank 112, 4301 ZS, zondag 10 december 82 jaar, mevrouw Mw. J. Jonker-de Kuijper, Regenboogstraat 74, 4301 BV, vrijdag 15 december 86 jaar, de heer D.J. Baart-Schults, Havenpark 53, 4301 JH, zaterdag 16 december 86 jaar en de heer P. de Rijke, Zandweg 24, 4301 TA, maandag 18 december 84 jaar. Ook feliciteren wij het echtpaar Van den Hoek-van der Wekken, Watermolen 3, 4301 HP, dat zaterdag 16 december 40 jaar getrouwd hoopt te zijn, het echtpaar Okker-de Korte, De Jongestraat 63, 4301 LM, dat zaterdag 16 december 50 jaar getrouwd hoopt te zijn en de echtparen Van Gastel-van Schelven, Jannewekken 46, 4301 HH en Roskam-van Dam, Borrendamme 105, 4301, die respectievelijk maandag 18 december en dinsdag 19 december hun diamanten ofwel 60-jarig huwelijksjubileum hopen te beleven.

 

Jeugdhonk: Beste jongelui, zondag 3 december staat er weer een gezellige ontmoeting gepland in het jeugdhonk van 14:30 tot 16:30 uur.  We spelen dan onder andere het knotsgekke sinterklaasspel. Als voorbereiding willen we jullie vragen voor maximaal €5,00 2 à 3 cadeautjes te kopen, deze in te pakken en te voorzien van een gedichtje wat meer duidelijk maakt over de inhoud van het pakje. Het zou enorm gaaf zijn als iedereen ook 1 extra fop-cadeautje maakt. Wij zorgen voor voldoende pepernoten en taaitaaipoppen! Tot ziens op 3 december. Groet, Joop en Johan

 

Open Maaltijd: Lieve mensen zaterdag 9 december is het weer zo ver, dan hopen wij er weer wat gezelligs van te maken. En u weet het gaat weer tegen de Kerst aankomen. Dan is het weer met een zelf gemaakt advocaatje, of wat fris of een wijntje, met wat lekkers er bij. U komt toch vast ook weer? Breng  gerust een goede kennis, vriend of vriendin mee. Maar even van te voren op geven bij Eva Lokker, telefoon 421185, dit natuurlijk in verband met de inkopen. Wij beginnen 16.30 uur in het Kerkcentrum tot ongeveer 20.00 uur. Mocht er iemand zijn die opgehaald moet worden, dan ook even doorgeven alstublieft. Wij hopen velen van u te ontmoeten. Groeten namens de commissie, Nel de Rijke.

 

Projectkoor: Over een paar weken is het Kerst. In de dienst van 1e Kerstdag willen we (opnieuw) met een aantal enthousiaste zangers 2 kerstliederen ten gehore brengen. Met het projectkoor willen we dit tijdens 3 repetitieavonden onder de knie krijgen. Deze avonden hebben we gepland in de Gasthuiskerk op de volgende data: Donderdag 7 december, 14 december en 21 december om 20.00 uur. Vind jij/u het leuk om mee te doen met het projectkoor op 1e Kerstdag? Meld je dan vooraf aan bij Louise Hoff per e-mail lou.ise@live.nl of telefonisch 06-24273189/0111-769035.

 

Fruitbakjes: Op zaterdagmorgen 23 december 2017 zal u namens de diaconie een fruitbakje worden aangeboden, dit zal gebeuren bij gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn, en een aantal overige gemeenteleden, we hopen dat u thuis bent of  blijft tussen 9.30 uur en 12.00 uur, bent u niet thuis of wilt u dat het fruitbakje elders wordt afgegeven (bij buren of familie) geef dit dan z.s.m. door aan Flip de Leeuw tel 0111-412622 of 06-31651589. Namens de diaconie, Flip de Leeuw.

 

Agenda

Maandag 4 december

19.30 uur: College kerkrentmeesters

20.00 uur: Wijkraad diaconie

Donderdag 7 december

10.00 uur: Voorbereiding Eenheidszondag, Parochiecentrum

20.00 uur: Ontmoeting moderamen Gereformeerde Kerk

Maandag 11 december

19.30 uur: Kerkenraad

Dinsdag 12 december

18.15-19.00 uur – Jongerencatechese

19.15-20.00 uur – Jongerencatechese

20.15-21.00 uur – Jongerencatechese

Donderdag 14 december

10.00 uur: Bijbelkring, ’t Vrije 6

 

Een hartelijke groet aan u allen vanuit de  Open Hof, Ds. P. de Graaf

 

 

Algemeen bericht voor beide wijkgemeenten:

 

Ter inzage ligging rekeningen/begrotingen.

 

Gedurende de periode 11 t/m 16 december 2017 zullen de rekeningen 2016 en

de begrotingen 2018 als volgt ter inzage liggen:

a)  kerkrentmeesters centraal en beide wijkgemeenten én diaconie centraal bij

  adm. A. van der Schelde, Steenbank 68, tel. 413878

b)  diaconie gewone wijkgemeente bij diaken J.M. de Bel, Mastgatstraat 9, 

  tel. 416140

c)  diaconie buitengewone wijkgemeente bij diaken J.W. Welmer, Kabbelaarsbank 63,

  tel. 414996.

 

Gaarne even tevoren afspreken.