Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 5 november

09:30 uur  ds. P. de Graaf

Collecten: Najaarszendingsweek / Kerkbeheer

18:30 uur  Mevrouw ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk / Zonnemaire

Collecten: Najaarszendingsweek / Avonderedienst

 

Zondag 12 november

11:00 uur  ds. D. van Duijvenbode, Monster

Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer

18:30 uur  ds. C.L. de Rooij, Rotterdam

Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Aanstaande zondagavond hoopt collega mevrouw Riedijk wandelend naar de Gasthuiskerk te komen om voor te gaan in onze gemeente dat ook haar gemeente is. Dat heet een thuiswedstrijd terwijl het natuurlijk helemaal niets met een strijd te maken heeft maar alles met de vertrouwdheid tussen hoorder en verkondiger. U bent daar allemaal bij genodigd. Die uitnodiging geldt natuurlijk ook de zondag die er op volgt want dan hopen twee Zuid-Hollandse predikanten het evangelie te verkondigen in onze gemeente. Beiden zijn welbekend. Van de avondvoorganger zijn nog mooie diepe sporen van aanwezigheid in Zierikzee waar te nemen. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN!

 

Bloemen: De afgelopen weken zijn de bloemen als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente gegaan naar mevrouw C. Hendriks – Fokker, Zeesterpad 14, de heer C. van Eck, Oosterscheldestraat 91 en mevrouw P.M.C. van der Poel – Steenbergen, De Vagerstraat 7. 

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen en jubileum: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat  mevrouw D.M. Hekman-van Barneveld, Schuurbeque Boeijestraat 2-0007, 4301 KK, zaterdag 4 november 85 jaar, mevrouw C.L. Visser-Hogerheide, Hoge Molenstraat 13 /111, 4301 KB, zondag 5 november 99 jaar, mevrouw C.A.A. Meerdink-Berrevoets, Borrendamme 112, 4301 VD, woensdag 8 november 82 jaar, de heer A.F. van de Sande, de Cranestraat 15, 4301 MH, vrijdag 10 november 84 jaar en mevrouw J.C. Schot, de Cranestraat 22, 4301 MJ, zaterdag 11 november 88 jaar. Ook feliciteren wij het echtpaar Van den Hoek-van der Bijl, Watermolen 7, 4301 HP, dat vrijdag 17 november 40 jaar getrouwd hoopt te zijn.

 

Verkiezing ambtsdragers: Met vreugde kunnen wij u meedelen dat de heer W.  Jumelet, Lange Blokweg 12a, zijn benoeming tot diaken heeft aanvaard en er geen bezwaren tegen zijn voorgenomen bevestiging zijn ingebracht.

 

Dorcas Voedselactie: Hulporganisatie Dorcas organiseert dit jaar voor 22e keer de Dorcas Voedselactie. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november kunt u op verschillende locaties op Schouwen-Duiveland meedoen met deze actie voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Aanstaande zaterdagmorgen 4 november kunt u bij de ingang van de Gasthuiskerk van 10.00 – 12.00 uur voedsel komen brengen. Van het ingezamelde voedsel worden voedselpakketten samengesteld.

 

Kerst bij kindernevendienst: Ook dit jaar kunnen de kinderen van de crèche en de kindernevendienst zelf kiezen welk boek ze graag als cadeautje krijgen na de kinderkerstviering. De keuzelijsten worden de komende weken weer op zondag uitgedeeld in de crèche en kindernevendienst. Uiterlijk 5 november moeten ze worden ingeleverd bij Jeroen en Marianne van Mourik.

 

Verantwoording: Voor het kerkrentmeesterlijke beheer ontving de heer De Jonge een gift van € 50 en mevrouw Van Opdorp een gift van € 10. Voor het bloemenfonds ontvingen mevrouw Torensma en mevrouw Van Beveren een gift van € 10. Hartelijk dank voor uw gaven en giften.

 

Agenda

Maandag 6 november

19.30 uur: Kerkenraad

Dinsdag 7 november

12.30 uur: Werkgemeenschap, Oosterland

18.00-18.45 uur – Jongerencatechese

19.00-19.45 uur – Jongerencatechese

20.00-19.45 uur – Jongerencatechese

Donderdag 9 november

19.30 uur: Bijbelquiz, Kerkerf Kerkwerve

 

Een hartelijke groet aan u allen vanuit de  Open Hof,

Ds. P. de Graaf