Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 22 oktober

09:30 uur  ds. J. Smink, Zierikzee

Collecten: Missionaire gemeente / Kerkbeheer

18:30 uur  ds. D. Westerneng, `s-Gravenpolder

Collecten: Missionaire gemeente / Avonderedienst

 

Zondag 29 oktober

11:00 uur  ds. P. de Graaf

Collecten: Care4Malawi / Kerkbeheer / Deurcollecte jeugdwerk

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

18:30 uur  Jeugddienst  - In Christ United

Collecten: Jeugddiaconaat / Avonderedienst

 

Woensdag 1 november

Dankstond voor gewas, arbeid en visserij

19.30 uur ds. P. de Graaf

Collecte: Oogstcollecte

 

Bij de diensten: Aanstaande zondag zijn er in beide diensten vertrouwde gastvoorgangers. In de morgen een gast lid uit onze gemeente en in de avond een man die de Oosterschelde al vele keren heeft overgestoken om in de Gasthuiskerk het evangelie te verkondigen. Zondagavond 29 oktober is er een Jeugddienst die geheel in handen is van In Christ United. Daarover leest u hieronder meer. Woensdag 1 november is het dankdag voor gewas, arbeid en visserij. In de avond komen we dan als gemeente van Christus samen om God te danken voor het leven en alles daar om heen. Het geheim van de gemeente van Christus is om op zo’n dag  op te trekken naar de dankstond ook als er menselijk gesproken niets is om voor te danken. Het is een getuigenis naar de wereld om ons heen dat we leven in afhankelijkheid. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN!

 

Jeugddienst: Zondag 29 oktober om 18:30 is er weer een jeugddienst gepland. Dit keer hebben we In Christ United uit Goes uitgenodigd. De hele avond is in handen van ICU en het is dus een dienst die anders dan anders is. Het thema van deze avond is: "can’t stop Your love".  Kijk op hun site of face book pagina voor meer info. Voor de dienst vinden we het gezellig om met elkaar te eten. De leden van ICU eten ook gezellig met ons mee. We gaan er gewoon van uit dat jullie komen maar kan je om een of andere reden niet dan moet je het even laten weten aan Louise of Elma het liefst via de app. We beginnen met de maaltijd om 17:30 en vrienden en/of vriendinnen zijn van harte welkom!

Margriet, Siem, Jonathan, Louise en Elma.

 

Bloemen: De afgelopen weken zijn de bloemen als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente gegaan naar de heer M. Kristalijn en H.J. Goossens die beiden verblijven in de Cornelia.

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Overleden: Zondag 8 oktober is overleden mevrouw Johanna Cornelia de Vries-Smits in de leeftijd van 76 jaar. Mevrouw Smits of zoals zij zelf het liefst werd aangesproken, Jopie, was getrouwd met Dirk de Vries en woonde De Brauwstraat 21. Afgelopen zondag 15 oktober, was het precies 32 jaar geleden dat zij trouwde met de liefde van haar leven. Het was gelijk een gezin met drie kinderen. Voor de kinderen is zij tante Jopie geweest en zelfs meer dan dat. Het overlijden heeft ons allemaal geschokt. Plotseling en geheel onverwacht. Mevrouw Jopie de Vries was een markante persoonlijkheid. Haar stem, haar kaarten, haar overheerlijke zelfgemaakte advocaat, haar vaste plek in de kostersbank en haar liefde voor God en mensen maken haar onvergetelijk.  Een vrouw met het hart op de goede plek. Zij klom in haar arbeidzame leven op tot directrice van het verzorgingshuis Irene dat later De Wieken is geworden. Vele mooie taken heeft zij, zoals zij zelf schreef, in de wijngaard van de Heer mogen doen. In de dienst van Woord en gebed, vrijdag 13 oktober in de Gasthuiskerk, hebben we stil gestaan bij de woorden geloof, hoop en liefde. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden. Wij wensen de heer De vries, de kinderen, en kleinkinderen de troost en nabijheid van God toe wiens liefde er toe heeft geleid dat Jopie de Vries in haar feestkleed oog in oog mag staan met de Schepper van haar leven.

 

Verjaardagen en jubileum: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat  de heer A. Nuijens, Borrendamme 89, 4301 VD, zaterdag 21 oktober 97 jaar, mevrouw C.A. van der Weele-Wage, Borrendamme 31, 4301 VD, dinsdag 31 oktober 87 jaar, mevrouw J.C. Verkuijlen-de Bree, Emil Sandströmweg 2, 4301 NW, donderdag 2 november 84 jaar. Ook feliciteren wij het echtpaar Terlouw-de Jong, Bernhardstraat 15, 4328 BR  Burgh-Haamstede, dat vrijdag 3 november 45 jaar getrouwd hoopt te zijn.

 

Verkiezing ambtsdragers: De kerkenraad heeft de heer A.S. Flikweert, Touwbaan 5 te Zierikzee benoemd tot ouderling en de heer W. Jumelet, Lange Blokweg 12a tot diaken. We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de heer Flikweert zijn benoeming inmiddels heeft aanvaard. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van de heer Flikweert dienen uiterlijk vrijdag 20 oktober schriftelijk en ondertekend te zijn ingediend bij de scriba, Touwbaan 4, 4301 JV. De kerkenraad deelt verder mee dat tegen de voorgenomen herbevestiging van de herkozen diaken mevrouw M.M. Hilleman geen bezwaren zijn ingediend. 

 

Bijbelquiz: Donderdag 9 november is er de jaarlijkse Bijbelquiz die deze keer door de Protestantse Gemeente te Kerkwerve wordt georganiseerd. Vanaf 19:30 uur, in het Kerkerf (ingang Ring)wordt u / jij welkom geheten met een kopje koffie of thee. Om 20:00 uur begint de quiz. Vanuit onze gemeente doet ook ieder jaar een aantal enthousiastelingen mee. U / jij kunt zich hiervoor aanmelden bij Teunie Wessels, email: tlwessels@zeelandnet.nl / telefoon: 416059. Meld u aan voor 1 november en win deze uiterst begeerlijke trofee!

 

Agenda

Dinsdag 3 oktober

18.00-18.45 uur – Jongerencatechese

19.00-19.45 uur – Jongerencatechese

20.00-19.45 uur – Jongerencatechese

Maandag 30 oktober

20.00 uur: Moderamen, Open Hof

Woensdag 1 november

19.30 uur: Dankstond voor gewas, arbeid en visserij

 

Een hartelijke groet aan u allen vanuit de  Open Hof,

Ds. P. de Graaf