Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 24 september

09:30 uur  ds. P. de Graaf (viering Heilig Avondmaal)

Collecten: Werelddiaconaat algemeen / Kerkbeheer

18:30 uur  ds. P. de Graaf (viering en dankzegging Heilig Avondmaal)

Collecten: Werelddiaconaat algemeen / Avonderedienst

 

Zondag 1 oktober (Israëlzondag)

11:00 uur  mevrouw ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/Zonnemaire

Collecten: Kerk en Israel  / Kerkbeheer

18:30 uur  mevrouw ds. B.M. van Ginhoven,Ouwerkerk

Collecten: Kerkbeheer / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Na een startzaterdag en -zondag die in het teken stonden van het landelijke thema Kerkproeverij volgt direct de zondag waar we als gemeente van Christus ons scharen om de tafel gevuld met brood en wijn. Aanstaande zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Als getuigen of als deelnemer mogen we al dan niet daadwerkelijk proeven van Gods beloften gegeven in zijn Zoon Jezus Christus. In de tekenen van brood en wijn mogen we horen, mogen we zien, mogen we proeven dat Eén zijn leven gegeven heeft tot redding van het leven van allen die geloven dat eens het lichaam van die Ene gebroken is en zijn bloed vergoten is tot vergeving van al onze zonden. Op de eerste dag van de nieuwe maand oktober hoopt collega mevrouw Riedijk, onze eigen Marjan, de morgendienst te leiden. In de avonddienst hoopt mevrouw ds. Van Ginhoven u voor te gaan in de dienst. Voor zover ik weet is dat de eerste keer dat zij in de Gasthuiskerk voor gaat. En als het goed is zal dat niet de laatste keer zijn. Tot voor kort was collega Van Ginhoven predikante in Aagtekerke. Inmiddels is zij woonachtig in onze buurgemeente Ouwerkerk. Een goede buur is goud waard.  GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN!

 

Startweekend: Het is altijd weer bewonderenswaardig en reden tot grote dankbaarheid als je ziet hoeveel energie er vrijkomt om een startweekend te houden. Kerkproeverij was het thema. En geproefd hebben we. En dat op alle mogelijk manieren. Allereerst proefden we iets van de grootheid van Gods schepping in de boswachterij Westerschouwen. Jeroen openbaarde veel geheimen van de schepping. Hij overtuigde ons zelfs dat we weliswaar in de Zeeuwse duinen rondwandelden maar dat we ons voortbewogen op het uiterst fijne grind, wat wij zand noemen, afkomstig vanaf de Alpen. We geloofden hem en verwonderden ons. Na deze verrukkelijke wandeling waar we op plekken zijn geweest die zelfs verstokte wandelaars onder ons nog nooit hadden aangedaan keerden we terug in de Gasthuiskerk Daar deden we ons tegoed aan de nog warme pannenkoeken en heerlijke koffie/thee en limonade. ’s Middags was de Gasthuiskerk een OPEN HUIS. Talloze voorbijgangers stapten over de drempel van de Gasthuiskerk. Voor velen was de verleiding niet te weerstaan om over die drempel te komen omdat daarbinnen de meest heerlijk bereidde mossel te nuttigen was. De geuren van de mosselkoker onder De Beuze lokten hen naar binnen. Maar daar proefden ze niet alleen de mossel en de pannenkoek maar ook iets van het geheim van een gemeente van Christus die week in week uit in die prachtige Gasthuiskerk samenkomt tot eer van de levende God. ’s Avonds genoot de jeugd van een heerlijke BBQ. Het was prachtig om te zien dat toeristen die zaterdags zich verwonderd hadden over de gastvrijheid en zich zeer te goed hadden gedaan aan de Zeeuwse heerlijkheden ook in de startdienst op zondagmorgen aanwezig waren. Dat wat zij zaterdags hadden geproefd, smaakte naar meer. Zo was zondagmorgen de Gasthuiskerk, zoals altijd, maar nu in het bijzonder, een echt Open Huis. In de dienst vol eigen gemeenteleden, meegenomen gasten, zaterdagproevers en toevallige voorbijgangers hebben we stil gestaan bij de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Iedereen is genodigd in de wijngaard van de Heer en iedereen deelt op gelijke wijze in de beloften. Verwondering maar ook heilige jaloersheid mag ons allen in beweging zetten om te proeven van Gods beloften. Muzikale talenten wat betreft stem en instrument waren in de startdienst ook te horen. Na de dienst sloten we het startweekend af met een gezamenlijke lunch. Het Kerkcentrum was te klein en de zelf meegenomen en gemaakte lunchgerechten blonken uit in creativiteit, hoeveelheid en in het bijzonder de smaak. Voor iedereen was er genoeg om verzadigd huiswaarts te gaan. Hartelijk dank voor uw/jouw aanwezigheid, inzet, kookkunsten en voorbereidingen om zo een echte Kerkproeverij te kunnen zijn.    

 

Bloemen: De afgelopen weken zijn de bloemen als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente gegaan naar mevrouw D.M. Hekman-van Barneveld, Schuurbeque Boeijestraat 2-007, mevrouw E. van Opdorp-Sint, Korte Nobelstraat 40, naar mevrouw A.G Griffioen-Deurloo, Ring 10, 4321 AJ  Kerkwerve en mevrouw E. Janse-van Sparrentak, Lange Blokweg 48.

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen en jubileum: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat mevrouw  H.P.C. van Loon-Hogeweg, De Jongestraat 51, 4301 LM, zaterdag 23 september 81 jaar,  mevrouw A.A. Toetenel-de Vrieze, Emil Sandströmweg 2, 4301 NW , zondag 24 september 90 jaar, mevrouw S.C. Kuipers-Slootmaaker, Kokmeeuwstraat 21, 4301 WP, zaterdag 30 september 81 jaar,  de heer L.J. de Jager, Nassaulaan 10, 4301 MX, zondag 1 oktober 83 jaar en mevrouw A. Jung-van Uitert, Hoge Molenstraat 13 /145, donderdag 5 oktober 88 jaar, Ook feliciteren wij het echtpaar De Rijke-van der Wekken, Zandweg 24, 4301 TA, dat zondag 24 september hun diamanten ofwel 60-jarig huwelijksjubileum hopen te gedenken.

 

Verkiezing nieuwe ambtsdragers: Aan het eind van het jaar ontstaat een aantal kerkenraadsvacatures. Dat betekent dat we weer nieuwe ambtsdragers uit ons midden moeten gaan kiezen. Maar voordat er tot kiezen kan worden overgegaan moet er gezocht worden. Bij dat zoeken draagt heel de gemeente verantwoordelijkheid. Dat is het mooie van de structuur van onze Protestantse Kerk. De zeggenschap in het besturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden. Wij hopen dat u daar ook volop gebruik van maakt. Diaken M.M. Hilleman is aftredend maar stelt zich tot onze vreugde weer herkiesbaar voor tenminste twee jaar. Tot maandag 25 september kunt u eventuele bezwaren indienen tegen deze herverkiezing. Ouderling J.A.F. Lindhout is aftredend en niet herkiesbaar. Ouderling G. Kouwer, diaken M.P.J. van Schelven en jeugddiaken L.L. van de Velde-Quist stellen zich niet herkiesbaar. Ouderling W. Storm heeft aangegeven, vanwege gezondheidsredenen tussentijds te willen aftreden. Daarmee zijn er, per 1 januari 2018, 3 vacatures ouderling, 1 vacature diaken en 1 vacatures jeugddiaken. U, als belijdend lid van de gemeente, wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Uiterlijk tot en met maandag 25 september kunt u uw aanbevelingen indienen bij de scriba, Touwbaan 4. U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij beide ingangen van de kerk.

 

Crèche: Hallo allemaal, iedere zondag vermaken de jongste kinderen zich in de crèche. De kinderen spelen, zingen en lezen samen. Om de ouders wat meer kennis te laten maken met elkaar bieden we op zaterdag 30 september van 9.30 uur tot 12.00 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De kinderen kunnen lekker spelen en de ouders kunnen onder het genot van een hapje en een drankje nader kennis met elkaar maken. Voor wie: alle kinderen die de crèche bezoeken met hun ouders. Broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van harte welkom. Ik hoop jullie te zien. Graag van te voren even opgeven. Locatie: Heuvelsweg 11 in Kerkwerve. Groetjes, Lindy van de Velde-Quist, lindyquist@hotmail.com / Telefoon:  0623222521

 

Open Maaltijd: Lieve mensen, op zaterdag 30 september  is er weer een Open Maaltijd. Dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Kerkcentrum. Het begint om 16.30 uur. Graag even van te voren op geven bij Nel de Rijke op telefoonnummer 414598 in verband met de inkopen. Wij hopen er met zijn allen weer wat gezelligs van te maken. Breng gerust eens iemand mee die nog nooit is geweest om te laten zien hoe gezellig het altijd is. Met vriendelijke groet, namens de Open Maaltijd Commissie, Nel de Rijke.

 

Scholierenweekend: HGJB Scholierenweekend van 10-13 november 2017 met als thema 'Open je ogen'. Jij gaat toch ook mee met ons volledig vernieuwde Scholierenweekend Zuid in november?! Vier vette dagen vol #fun, #friends, #God, #sports, #workshops & #music. Dat wil je gewoon meemaken... en dat kan! Alleen, met vrienden, of je club. Het weekend vindt plaats op Camping de Veerhoeve in Wolphaartsdijk. Het spannende thema van dit jaar is: 'Open je ogen'. Kom ook en schrijf je nu in! Aanmelden? In verband met de administratie van de HGJB is het alleen mogelijk om je via het formulier op hun site aan te melden. Voor? tieners van 14-17 jaar.

 

Agenda

Dinsdag 26 september

20.00 uur: Moderamen, Open Hof

Woensdag 27 september

19.00 uur: Classisvergadering, Tholen

Donderdag 28 september

20.00 uur: Voorbereiding Adventsproject

Dinsdag 3 oktober

18.00-18.45 uur – Jongerencatechese

19.00-19.45 uur – Jongerencatechese

19.30 uur: Korte kerkenraadsvergadering

20.00- 19.45 uur – Jongerencatechese

Donderdag 5 oktober

20.00 uur – Wijkavond ouderling De Jonge

 

Een dankbare groet aan allen die tijdens de vakantie mijn werkzaamheden hebben overgenomen en / of waargenomen opdat zo de echte rust over ons heen kon komen en een hartelijk groet aan u allen vanuit de  Open Hof,

Ds. P. de Graaf