Predikant:
Ds. P. de Graaf
Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee
tel: 0111-416025
e-mail: pdegraaf01@planet.nl

Scriba:
De heer J. Hoff
Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee
tel: 0111-769035
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

Abonnementenadministratie Kerkbode:
De heer A.M.P. van der Schelde
Tel: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl
 
Zondag 10 september
09:30 uur ds. P. de Graaf
Collecten: Missionair werk & Kerkgroei / Kerkbeheer
18:30 uur ds. D. Hoolwerf, Stellendam
Collecten: Missionair werk & Kerkgroei / Avonderedienst
 
Zondag 17 september
11:00 uur ds. P. de Graaf, startzondag
Collecten: Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer
18:30 uur ds. H.M. Vastenhout, Eethen den Drongelen
Collecten: Onderhoud gebouwen / Avonderedienst
 
Bij de diensten:
De komende zondagen mogen we in de avonddiensten opnieuw bekende gastvoorgangers ontmoeten in de Gasthuiskerk. We hopen op een goede ontmoeting rondom het Woord. Vanaf maandag 11 september hoopt onze eigen predikant, ds. de Graaf, het gemeentewerk weer op te pakken. We hopen dat hij en zijn vrouw weer helemaal zijn bijgetankt door de welverdiende rustperiode waarvan ze konden genieten. Goede en gezegende diensten!

Bloemen:
Als groet en bemoediging vanuit de gemeente zijn de bloemen van zondag 27 augustus naar mevrouw J.C. de Vries-Smits, De Brauwstraat 21, gegaan. De bloemen van zondag 3 september gingen naar mevrouw C.A. Klompe, Mulockstraat 28 en mevrouw M.C. Quist-Boot, Dulve 26.

Omzien naar elkaar:
De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

Verjaardagen en jubileum:Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat mevrouw C.C. van Gilst-den Boer, Manhuisstraat 26, 4301 BK, zaterdag 9 september 85 jaar, mevrouw M.J.G. Bilius-Horvers, Manhuisstraat 18-A, 4301 BK, zondag 10 september 90 jaar, mevrouw J.A. Stoutjesdijk-Nuijens, Scheepstimmerdijk 53, 4301 LS, woensdag 13 september 95 jaar, de heer Dhr. S. van Loon, De Jongestraat 51, 4301 LM donderdag 14 september 85 jaar, mevrouw A.M. Glerum-Kodde, Grachtweg 2, 4301 KJ, donderdag 14 september, 81 jaar, mevrouw L. den Haan-van der Schoor, Borrendamme 20, 4301 VD, dinsdag 19 september 97 jaar, de heer J. Oster, Oosterscheldestraat 20, 4302 WJ, vrijdag 22 september 87 jaar, mevrouw H.P.C. van Loon-Hogeweg, de Jongestraat 51, 4301 LM, zaterdag 23 september 81 jaar, mevrouw A.A. Toetenel-de Vrieze, Emil Sandströmweg 2, 4301 NW, zondag 24 september 90 jaar. Ook feliciteren wij het echtpaar Roose – van der Meer dat donderdag 14 september 55 jaar getrouwd hoopt te zijn, het echtpaar De Rijke-van der Wekken, Zandweg 24, 4301 TA, dat zondag 24 september 60 jaar getrouwd hoopt te zijn en het echtpaar Scherpenisse-Oudesluijs, Kaersemakerstraat 11, 4301 KP dat ook op zondag 24 september 64 jaar getrouwd hoopt te zijn.


Startweekend:
In onze gemeente sluiten we aan bij de landelijke campagne van de PKN-Kerken: Kerkproeverij. In het woord en in het logo van Kerkproeverij is alles te horen en te zien wat met proeven te maken heeft. Eten en drinken is het allermooist als je dat samen met anderen doet. Het is toch algemeen bekend dat samen eten doet eten. Maar in een kerkelijke gemeente gaat het niet alleen om het voedsel dat het lichaam voedt maar ook om het voedsel dat het geloof levend houdt. Alle activiteiten binnen de gemeente zijn bedoeld als voedsel voor lichaam en geest. En nu zet de campagne Kerkproeverij in op het samen proeven van het geloof. Want dat wat waardevol is voor ons persoonlijk leven kunnen we toch onmogelijk voor onszelf houden.
We zetten de deuren van de Gasthuiskerk wagenwijd open om niet alleen “vaste gasten” maar ook “nieuwe gasten” welkom te heten. Vind jij het een goed plan om datgene wat voor jou waardevol is te delen met een ander? Nodig dan voor de startzondagmorgen gewoon iemand uit om mee te gaan naar de kerk, om het geloof te “proeven” in een bijzondere en laagdrempelige dienst.
Durf het aan om op een stadgenoot, je collega, je buurman, je buurvrouw, je vriend, je vriendin of familielid af te stappen en te zeggen: “Hé, ga je met mee?
Het programma voor het weekend is als volgt:
Startzaterdag 16 september
08.30 – 10.30 uur: Wandelen in de duinen van Haamstede / Westenschouwen o.l.v. Jeroen van Mourik – Bij terugkomst koffie / limonade en iets lekkers.
14.00 – 17.00 uur: Open Huis Gasthuiskerk – muziek, mosselen, pannenkoeken, kinderspelen, informatie en uitnodigingen voor startdienst zondag.
18.00 uur BBQ met de jongeren
Startzondag 17 september
11.00 uur: Startdienst: Thema “EEN OPEN HUIS” met medewerking van ons gelegenheidskoor en muziek.
12.15 uur: Aansluitend aan de startdienst lunchen in het Kerkelijk Centrum. We lunchen op Amerikaanse wijze. Neem daarom genoeg mee voor jezelf en voor de ander zodat alle gasten ook kunnen aanschuiven en mee kunnen proeven.
Iedereen van harte uitgenodigd!

Hartelijke groet, namens de kerkenraad, Johan Hoff (scriba)