Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 27 augustus

09:30 uur ds. A.H. Groen, Rijsoord

Collecten: Tear / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18:30 uur ds. J.F. Tanghé, Maassluis

Collecten: Tear / Avonderedienst

 

Zondag 3 september

11:00 uur ds. M.J. Middelkoop, Middelharnis

Collecten: Missionair werk & Kerkgroei / Kerkbeheer

18:30 uur ds. J. Smink, Zierikzee

Collecten: Missionair werk & Kerkgroei / Avonderedienst

 

Bij de diensten: De komende weken hopen Marian en ik voor een tijdje de comfortabele Open Hof te verlaten om in de buurt van Limoges te vertoeven in onze 28 jaar oude klapkar. Om die reden treft u in het overzicht van de kerkdiensten allemaal gastvoorgangers aan. Geen enkele gastvoorganger is u onbekend. Of ze hebben al meerdere keren de reis naar Zierikzee ondernomen om voor te gaan in de Gasthuiskerk of woont hij zelfs in Zierikzee en is ook op andere manieren dan als gastpredikant met onze gemeente verbonden. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN!

 

Bloemen: De afgelopen weken zijn de bloemen als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente gegaan naar mevrouw B. Schults – Schilperoord in de Cornelia, mevrouw J. Quist in de Cornelia, de heer P.W. Stroosnijder, Krammerstraat 40 en mevrouw R.J. de Jong-de Reus, Borrendamme 78.

 

Omzien naar elkaar: 

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen en jubileum: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat mevrouw W. van Nieuwenhuijze-Stoel, Hoge Molenstraat 13 /122, 4301 KB, zaterdag 26 augustus 89 jaar, mevrouw L.J. de Regt-Baaij, Emil Sandströmweg 2, 4301 NW, zondag 27 augustus 89 jaar, mevrouw E.A. Ploeg-Bom, Caustraat 56, 4301 MN, zondag 27 augustus 86 jaar, mevrouw B. van de Sande-Jurgen, de Cranestraat 15, 4301 MH, maandag 28 augustus 83 jaar, mevrouw K.F. de Masier-van Tiggelhoven, Vrije 71, 4301 JX, woensdag 6 september 85 jaar en de heer L.A. van den Berge, Vondelingsplaat 54-A, 4301 ZP, donderdag 7 september 84 jaar. Ook feliciteren wij het echtpaar Lefévre-Brinkman, Vondelingsplaat 26, 4301 ZP, dat maandag 4 september 25 jaar getrouwd hoopt te zijn.

 

Start winterwerk: In onze gemeente sluiten we aan bij de landelijke campagne van de PKN-Kerken die de naam heeft gekregen van Kerkproeverij.  In het woord en in het logo van Kerkproeverij is alles te horen en te zien wat met proeven te maken heeft. Wanneer we spreken over proeven zien wij ons meestal om een tafel zitten om met elkaar te eten. Dat is het allermooist als je dat samen met anderen doet. Het is toch algemeen bekend dat samen eten doet eten. Maar in een kerkelijke gemeente gaat het niet alleen om het voedsel dat het lichaam voedt maar ook om het voedsel dat het geloof levend houdt. Alle activiteiten binnen de gemeente zijn bedoeld als voedsel voor lichaam en geest. En nu zet de campagne Kerkproeverij in op het samen proeven van het geloof. Want dat wat waardevol is voor ons persoonlijk leven kunnen we toch onmogelijk voor onszelf houden. Binnenkort ontvangt u een overzicht van alle activiteiten die we binnen onze gemeente organiseren. In het bijzonder op startzaterdag en startzondag willen we in het kader van de Kerkproeverij EEN OPEN HUIS zijn. We zetten de deuren van de Gasthuiskerk wagenwijd open om niet alleen  “vaste gasten” maar ook “nieuwe gasten” welkom te heten. Vind jij het een goed plan om datgene wat voor jou waardevol is te delen met een ander? Nodig dan voor de startzondagmorgen 17 september gewoon iemand uit om mee te gaan naar de kerk, om het geloof te “proeven”. Durf het aan om op een stadgenoot, je collega, je buurman, je buurvrouw, je vriend, vriendin of familielid af te stappen en te zeggen: “Hé, ga je met mee? De dienst begint om 11.00 uur.

 

Vakantie: Terwijl we zien dat al vele gemeenteleden uitgerust en gebruind de Gasthuiskerk weer binnendruppelen zitten Marian en ik hopelijk op het moment dat u dit leest voor onze 28 jaar oude klapkar in de omgeving van Limoges te genieten van alle Franse geneugten. Kortom we zijn op vakantie. Maandag 11 september hopen wij de werkzaamheden weer op te pakken. Tijdens onze vakantie kunt u voor pastorale en kerkelijke vragen contact opnemen met ouderling mevrouw J.A. van der Schelde-Dool, Steenbank 68. Telefoon: 0111-413878. E-mail: jopie@scheldeweb.nl. 

Een hartelijke groet vanuit onze klapkar,

Marian en Piet de Graaf