Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 6 augustus

11:00 uur  ds. P. de Graaf

Collecten: Pastoriefonds / Kerkbeheer

18:30 uur mw. ds. J.C. Scholte-de Jong, Middelburg

Collecten: Pastoriefonds / Avonderedienst

 

Zondag 13 augustus

09:30 uur  ds. C.L. de Rooij, Rotterdam

Collecten: Jeugdwerk / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18:30 uur  ds. N. de Boo, Zeist

Collecten: Jeugdwerk / Avonderedienst

 

Zondag 20 augustus

11:00 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Missionaire Gemeente / Kerkbeheer

18:30 uur ds. P.L. de Jong, Rotterdam

Collecten: Missionaire Gemeente / Avonderedienst

 

Bij de diensten: De komende weken hopen zeer welbekende gastpredikanten het evangelie te verkondigen in de Gasthuiskerk. Drie van de vier hebben prachtige, onvergetelijke en inspirerende sporen getrokken door de gemeente hetzij als vicaris, hetzij als predikant verbonden voor vele jaren met onze gemeente. De vierde, de vader van de eerst te verwelkomen gastpredikant,  hoopt binnenkort als emeritus verbonden te zijn aan een Zeeuwse gemeente om zo de goede Zeeuwse verhalen met zijn dochter te kunnen delen. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN!

 

Bloemen: De afgelopen weken zijn de bloemen als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente gegaan naar mevrouw F. van de Velde - van ’t Veer, Schuurbeque Boeijestraat 1, mevrouw N.J. Brouwershaven – de Vlieger, Wielingenstraat 37, de heer J.I.W op ’t Hof, Steenzwaanweg 1, Nieuwerkerk en naar mevrouw P.J.F. van der Lee-Lamens, Platboslaan 36, Burgh-Haamstede die door een val haar pols heeft gebroken.

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, in het hospice, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen en jubilea: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat de heer J.K. Joppe, Hoge Molenstraat 96, 4301 KC, zaterdag 5 augustus 83 jaar, mevrouw A. Hoekman-Jumelet, Weststraat 21, 4301 BW, maandag 7 augustus 81 jaar, de heer L.J. van Gastel, Jannewekken 46, 4301 HH, woensdag 9 augustus 85 jaar, de heer D. Riezebos, Kokmeeuwstraat 7, 4301 WP, donderdag 10 augustus 85 jaar, mevrouw J.L. van der Doe-de Bokx, Schuurbeque Boeijestraat 2-0015, 4301 KK, zaterdag 12 augustus 86 jaar, de heer D. de Vries, de Brauwstraat 21, 4301 ME, dinsdag 15 augustus 82 jaar, mevrouw G.S. Zwankhuizen-IJsselstijn, Borrendamme 94, 4301 VD, woensdag 16 augustus 88 jaar, de heer W.C. de Leeuw, Jannewekken 28, 4301 HH, woensdag 16 augustus 80 jaar, mevrouw L.T. Pannekoek-Clarisse, Emil Sandströmweg 4-0011, 4301 N, vrijdag 18 augustus 83 jaar, mevrouw M.E. de Jager-Roggeband, Ravesteinhof 15, 4301 BV, woensdag 23 augustus 87 jaar en mevrouw J.L. Dieleman-de Bokx, de Jongestraat 37, 4301 LM, donderdag 24 augustus 83 jaar. Ook feliciteren wij het echtpaar Goudzwaard-de Bilde, Nunnenplaat 13, 4301 ZM, dat donderdag 10 augustus 25 jaar getrouwd hoopt te zijn en het echtpaar Oostendorp-Kastelein, Zandkreekstraat 13, 4301 WJ, waarvoor het vrijdag 25 augustus 50 jaar geleden is dat zij elkaar het ja-woord gaven.

 

Jeugdhonk: Na de zomervakantie zal er gestart worden met een jeugdhonk voor onze 12+ jongeren. Martin en Margriet van Schelven stellen hiervoor de mooie zolderruimte van hun nieuwe schuur aan de Platteweg ter beschikking aan de jeugd. De jongeren krijgen hiermee een eigen plek en kunnen hier iedere eerste zondagmiddag van de maand (van 15.00-18.00) terecht voor ontmoeting, gezelligheid, bitterballen, een spel, een stukje bezinning enz. enz. Om het jeugdhonk te kunnen gaan starten, zijn er diverse voorbereidingen nodig. De schuur moet nog worden ingericht (wat we vooral met en door de jeugd willen laten doen), er is werk te doen “achter de schermen”, maar ook zijn er mensen nodig die op de zondagmiddagen mee willen draaien in een rooster om een (klein) oogje in het zeil te houden. In week 37 (11 t/m 15 september) zal in de avonduren het jeugdhonk worden ingericht. Het jeugdhonk wordt op zaterdagavond 16 september geopend met een BBQ voor de jeugd. Daarnaast zijn we, om de zolder gezellig in te richten, op zoek naar spullen, zoals bijvoorbeeld een bank, een barretje, een tafel, stoelen, een frituurpan, etc. Heeft u misschien een bruikbaar meubelstuk over, of wilt u iets anders schenken, dan kunt u dat melden bij Elma de Oude of Louise Hoff. Ook als u zich aan wilt melden als vrijwilliger, kunt u bij hen terecht (Elma: tel. 06-50492130, e-mail: arjanelma@zeelandnet.nl, Louise: tel. 06-24273189, e-mail: lou.ise@live.nl. DOE OOK MEE!!!! We hopen dat het initiatief breed gedragen wordt en daarom doen we vrijmoedig een beroep op u als gemeentelid, om mee te helpen dit jeugdhonk tot een succes te maken. Hartelijke groet van het catecheseteam Piet de Graaf, Louise Hoff en Elma de Oude.

 

Een hartelijke groet vanuit de Open Hof,

Ds. P. de Graaf

 

 

OPEN KERKDAGEN IN DE GASTHUISKERK.

Aanstaande week, van 4 t/m 10 augustus worden er geen Open kerkdagen gehouden vanwege het lawaai van de kermis. Vanaf 11 t/m 25 augustus is de kerk weer open, iedere maandag- woensdag- donderdag en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur. Afgelopen weken kwamen er weer heel veel gasten in de kerk. Zij bewonderden de mooie kerk, bekeken de prachtige schilderijen-expositie (schilderijen gemaakt door gemeenteleden) en luisterden naar oorstrelend orgelspel. Ook werden er veel kaarsjes aangestoken en kregen de kleinste kinderen mooie Bijbelse kleurplaten. Voor de grotere kinderen waren er prijsjes na het maken van de quiz. Op de boekentafel was materiaal van het boekwinkeltje Jona te vinden. In de gesprekken bleken de bezoekers verrast dat er nog iedere zondag kerk gehouden wordt en er nog kinderen in de kerk komen. Sommige organisten zorgden voor verrassingen door het meenemen van een trompettist, dwarsfluitiste en zangeressen. De bezoekers genoten van deze  concerten en konden ondertussen even tot  rust komen in de mooie kerk. Tot en met 25 augustus hopen we nog veel bezoekers te mogen begroeten in de kerk. De Open kerkdagen worden op 25 augustus afgesloten met een Sing-in van 16.00 uur – 16.30 uur. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd om samen dit Evangelisatie project af te sluiten. Commissie Open kerkdagen.