Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 16 juli

09:30 uur ds. P. de Graaf

Collecten:  Onderhoud gebouwen / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18:30 uur ds. P. Boomsma, Nijverdal

Collecten:  Onderhoud gebouwen / Avonderedienst

 

Zondag 23 juli

11:00 uur mevrouw ds. M. Riedijk. Nieuwerkerk/Zonnemaire

Collecten:  Mercy Ships Nederland / Kerkbeheer

18:30 uur ds. P. de Graaf

Collecten:  Mercy Ships Nederland / Avonderedienst

 

Zondag 30 juli (uitzending Radio Schouwen-Duiveland)

09:30 uur  ds. P. de Graaf

Collecten:  Simavi / Kerkbeheer / ƒ deurcollecte jeugdwerk

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18:30 uur  ds. J. Smink, Zierikzee 

Collecten:  Simavi / Avonderedienst

 

Bij de diensten: De gastpredikanten die de komende zondagen hopen voor te gaan in de Gasthuiskerk zijn bij u allen bekend van naam, gezicht en stem. Twee zijn  zelfs woonachtig in Zierikzee en de derde komt jaarlijks op vakantie naar Zeeland met misschien wel de grootste reden dat hij in Zierikzee het evangelie mag verkondigen. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN!

 

Bloemen: De bloemen van zondag 2 juli zijn als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente gegaan naar mevrouw R.J. de Jong-de Reus, die ten gevolge van een val tijdelijk opgenomen is in de Cornelia en de  bloemen van zondag 9 juli naar mevrouw C. Boot in het Hospice Kaaskenshuis.

 

Omzien naar elkaar: De zieken in het ziekenhuis, de zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen en jubileum: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat mevrouw C. van Hekke-van der Wekken, Vondelingsplaat 50-B, 4301 ZP, zaterdag 15 juli 86 jaar, mevrouw S. Mol-Kleinepier, Calandweg 2, 4301 LZ, maandag 17 juli 88 jaar, de heer J. Landman, Oosterscheldestraat 99, 4302 WH, donderdag 20 juli 80 jaar, de heer J. Legemaate, Grachtweg 14, 4301 KJ, maandag 24 juli 80 jaar, de heer J.J. Dorst, Vrije 19, 4301 JX, zaterdag 29 juli 91 jaar en mevrouw M.L. Wielemaker, Hoge Molenstraat 29, 4301 KB, dinsdag 1 augustus 84 jaar. Ook feliciteren wij het echtpaar Van den Berg-de Bruine, Schuurbeque Boeijestraat 2-0004, 4301 KK, dat vrijdag 21 juli 45 jaar getrouwd hoopt te zijn en het echtpaar Oster-Marges, Oosterscheldestraat 20, 4302 WJ, waarvoor het dinsdag 25 juli zestig jaar geleden is dat zij elkaar het ja-woord gaven.

 

Giften: Voor het bloemenfonds ontving Dianne Vermeule 1x, Rianne van Wezel 1x en Dineke van Opdorp 2x een gift van € 20. Dank voor uw giften!

 

Open Kerkdagen: Tot en met vrijdag 25 augustus staan de deuren van de Gasthuiskerk uitnodigend open op iedere maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 – 16.30 uur. Tijdens de kermis (4-10 augustus) zal de kerk niet open zijn. In de gang van het Kerkcentrum is een prachtige schilderijen expositie te bewonderen van plaatselijke schilders.

 

Tenslotte: Zondagmorgen 2 juli zijn wij aangenaam verrast door de hartelijke, hartverwarmende en persoonlijke woorden gesproken door de heer Roks, voorzitter van de kerkenraad. Woorden uitgesproken na de zegen en dat ter gelegenheid van een jubileum dat eigenlijk geen jubileum is maar door ons in de Open Hof wel als een jubileum is ervaren. We zijn er stil en verlegen van dat op deze manier stil is gestaan bij twintig jaar predikantschap. Het bleef niet alleen bij woorden maar we namen ook nog een schitterende bos bloemen mee naar huis. De ontmoeting bij de deur en later in het Kerkcentrum was er één waar met vreugde op wordt teruggezien. Wij zijn u zeer erkentelijk voor alle mooie wensen tijdens de handdruk en via de vele kaarten die wij ontvingen. Daar kwamen in de week die daarop volgde ook nog vele wensen en attenties bij ter gelegenheid van mijn verjaardag. Het hield niet op. We zijn bevoorrechte mensen. Veel dank daarvoor! De vakantietijd zal voor velen in de gemeente nu aanbreken. Allen die op vakantie gaan, allen die gewild of ongewild thuis blijven, allen die gewoon moeten blijven werken, u / jullie allen een goede tijd gewenst.

Een hartelijke groet vanuit de Open Hof,

Ds. P. de Graaf