Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl


Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl


Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl


Zondag 2 juli

09:30 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Missionaire Gemeente / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18:30 uur ds .D. van Duijvenbode, Monster 

Collecten: Missionaire Gemeente / Avonderedienst


Zondag 9 juli (Gezinsdienst / Afscheid Kindernevendienst)

11:00 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Jeugddiaconaat / Kerkbeheer

18:30 uur ds. D. Westerneng, 's-Gravenpolder

Collecten: IZB / Avonderedienst


Bij de diensten: De gastpredikanten van de twee komende zondagen zijn u welbekend. Goede wijn behoeft geen krans. Kom dus proeven en laat het evangelie uw hart verheugen. Zondagmorgen 9 juli is er een gezinsdienst. Vier kinderen nemen in deze dienst afscheid van de kindernevendienst en stappen over naar de catechese. De vier overstappers, Florian, Koen, Maud en Myrthe hebben mij een geliefde Bijbeltekst gegeven met de opdracht over elke tekst een preek te houden. Ook hebben ze prachtige liederen gekozen die we tijdens de dienst zullen zingen. U bent er natuurlijk allemaal bij! GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN!


Bloemen: De bloemen van zondag 18 juni zijn als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente gegaan naar de heer M.M. Mijnders, Oude Haven 55 en de bloemen van zondag 25 juni naar de heer M.W. Berrevoets, die herstellende van een herseninfarct verblijft in de Cornelia.


Omzien naar elkaar: Van de familie Schraver ontvingen we het bericht dat op vrijdagmiddag 16 juni is overleden mevrouw Jannetje Maria Schraver in de leeftijd van 81 jaar. Mevrouw Schraver woonde in Mitt Hem. De afscheidsdienst was op donderdag 22 juni en aansluitend heeft de begrafenis in Zierikzee plaatsgevonden.


De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.


Overleden: Zondag 11 juni is overleden mevrouw Willemina Marina Merle-Huissen in de leeftijd van 83 jaar. Mevrouw Merle woonde Caustraat 19. Mevrouw Merle is getrouwd geweest met de heer G.H. Merle die in 2008 is overleden. Hun huwelijk is gezegend met een zoon en een dochter. Vrijdagmiddag 16 juni hebben we tijdens de crematieplechtigheid in Middelburg stilgestaan bij de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Ook luisterden we naar mooie muziek en hartverwarmende persoonlijke woorden van de kinderen. We wensen de familie Merle in hun verdriet de zorgzame troost en nabijheid van God toe. Correspondentieadres: Oesterstraat 52, 4301 ZJ Zierikzee


Overleden: Donderdag 15 juni is overleden mevrouw Pieternella Adriana de Vlieger-Hage in de leeftijd van 70 jaar. Mevrouw De Vlieger woonde in Borrendamme 62. Mevrouw De Vlieger was getrouwd met de heer C. de Vlieger, Bagijnestraat 42, 4301 BH te Zierikzee. Hun huwelijk is gezegend met een zoon en een dochter. Dinsdag 20 juni hebben we afscheid genomen van mevrouw De Vlieger tijdens een samenkomst in uitvaartcentrum Vredehof te Burgh-Haamstede. Vele jaren heeft mevrouw De Vlieger samen met haar man hotel Bom in Burgh-Haamstede gerund. Voor vele gasten hebben zij de kamers in gereedheid gebracht. We hebben tijdens de samenkomst troost gezocht bij de woorden van Jezus dat in het huis van zijn Vader vele kamers zijn. Een kleindochter speelde prachtig piano, een kleinzoon sprak woorden die alle harten raakten en de zoon eerde zijn moeder met eerlijke hartverwarmende herinneringen en beloften. Het is ons gebed dat de heer De Vlieger, de kinderen, kleinkinderen en allen die mevrouw De Vlieger met liefde in het hart dragen troost vinden bij de woorden uit Psalm 4 dat God het is die ons laat rusten tot de morgen en laat wonen in een veilig huis.


Verjaardagen en jubileum: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat mevrouw E.L. Slootmaaker-van Donge, de Huijbertstraat 5, 4301 LB, zondag 2 juli 83 jaar,  de heer C.J.T. Simmers, Lange St. Janstraat 34, 4301 AJ, woensdag 5 juli 80 jaar en de heer S.J. Stoel, de Jongestraat 35, 4301 LM, donderdag 6 juli 82. Ook feliciteren wij het echtpaar Filius-Rijstenbil, Lange Blokweg 30, 4301 NZ, die zaterdag 1 juli 40 jaar getrouwd hopen te zijn.


Slotuitjes kindernevendienst: Op zaterdag 1 juli zullen alle kinderen van de jongste groep gaan spelen bij de Vierlinden in Goes. Wil je mee en zit je in groep 1,2 of 3 van de basisschool? Dan ben je van harte welkom. Op vrijdag 7 juli willen we met de middengroep van de kindernevendienst gaan zwemmen. Wil je mee en zit je in groep 4, 5 of 6 van de basisschool? Dan ben je van harte welkom. Stuur een mail om je aan te melden en voor verdere informatie naar Lindy van de Velde-Quist -  lindyquist@hotmail.com / telefoon 062322252. Op zaterdag 8 juli gaat de oudste groep van de kindernevendienst waterjumpen  bij Port Zeelande. Vertrek is om 14.15 uur vanaf de parkeerplaats aan de Haringvlietstraat. Opgeven bij Christien Struijk, telefoon 0610079144.


Open Maaltijd Op zaterdag 8 juli is er weer een Open Maaltijd. Dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Kerkcentrum. Het begint om 16.30 uur. Maar even van te voren op geven bij Eva Lokker, telefoon 421185 in verband met de inkopen. Wij hopen er met zijn allen weer wat gezelligs van te maken. Breng gerust eens iemand mee die nog nooit is geweest om te laten zien hoe gezellig het altijd is.  Met vriendelijke groet namens de Open Maaltijd Commissie, Nel de Rijke


Giften: Voor het bloemenfonds ontving Dianne Vermeule een gift van 10- en mevrouw Van  Loon een gift van 20. Dank voor uw giften!


Agenda

Zaterdag 1 juli

Uitje jongste groep kindernevendienst

Maandag 3 juli

19.30 uur: Wijkraad kerkrentmeesters

Dinsdag 4 juli

20.00 uur: Moderamen, Open Hof

Vrijdag 7 juli

Uitje middengroep kindernevendienst

Zaterdag 8 juli

Uitje oudste groep kindernevendienst

16.30 uur: Open Maaltijd


Een hartelijke groet vanuit de Open Hof,

Ds. P. de Graaf


 

OPEN KERKDAGEN IN DE GASTHUISKERK ZOMER 2017.


Ook deze zomer zullen de deuren van de Gasthuiskerk weer open staan. Van 3 juli t/m 25 aug., iedere maandag- woensdag- donderdag en vrijdag van 13.30 uur 16.30 uur. Tijdens de kermis, van 4 t/m 10 aug. zal de kerk vanwege het lawaai gesloten zijn. In de kerk staat weer een boekentafel, ook met cadeauartikelen, er is allerlei gratis materiaal op de tafels in de kerk en bij de boekentafel, er is een kwis voor de kinderen, ook in de Duitse taal. Folders over de historie van de Gasthuiskerk, ook in het Engels, Frans en Duits zijn aanwezig. Iedere middag wordt het orgel bespeelt. Er is een stilte hoekje waar een waxinelichtje kan worden aangestoken en er is tijd voor gesprek. In de gang van het Kerkcentrum is een expositie te bezichtigen van prachtige schilderijen, gemaakt door gemeenteleden. Verrassend hoeveel gemeenteleden hun schilderijen beschikbaar wilden stellen voor deze expositie met als thema: De mooie natuur van Schouwen-Duiveland. Aan deze Open kerkdagen staan meer dan 30 medewerkers klaar om de bezoekers te ontvangen en zullen er 25 organisten spelen op deze Open kerkdagen. Niet alleen toeristen zijn welkom maar we hopen ook veel gemeenteleden, en eilandbewoners te mogen begroeten om belangstelling te tonen voor dit stukje Evangelisatiewerk van onze gemeente en te zien wat er allemaal in de kerk te beleven is voor jong en oud. Op maandag 3 juli beginnen de Open kerkdagen en zal Ds. P. de Graaf om 13.00 uur de opening verzorgen. U bent hartelijk uitgenodigd om bij deze opening aanwezig te zijn. Rond 13.30 uur zal de kerk open gaan en kunt u de expositie bekijken in de gang van het kerkcentrum. Op vrijdag 25 aug. zullen de Open kerkdagen worden afgesloten met een Sing-in. U leest daar later meer over in de kerkbode en zondagsbrief. We hopen weer op mooie en goede Open kerkdagen. Commissie Open kerkdagen.