Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 18 juni

09.30 uur  proponent A. van der Stoel, Amsterdam

Collecten: Binnenlands diaconaat / Kerkbeheer

18.30 uur  ds. M.J. Middelkoop, Middelharnis

Collecten: Binnenlands diaconaat / Avonderedienst

 

Zondag 25 juni

11.00 uur  ds. P. de Graaf (Heilige Doop), mmv Interkerkelijk koor Jehosua uit Ooltgensplaat

Collecten: Pastoriefonds / Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

18.30 uur  ds. H.G.W. Groot Karsijn, Oosterland/Kerkwerve

Collecten: Pastoriefonds / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Aanstaande zondagmorgen reist proponent Van der Stoel van de Nederlandse hoofdstad naar de “hoofdstad” van Schouwen-Duiveland. Een lange reis om u het evangelie te verkondigen. Proponenten reizen het hele land door en maken zo kennis met vele gemeenten en doen daardoor heel veel noodzakelijke ervaring op. Mag de reis naar en het voorgaan in Zierikzee proponent Van der Stoel zo een onvergetelijke ervaring geven dat wanneer eens een roep uit het Zeeuwse land komt hij deze niet kan weerstaan. Zondagavond hoopt collega Middelkoop uw gastpredikant te zijn.  Zondagmorgen 25 juni wordt in de morgendienst het sacrament van de Heilige Doop bediend. Martin en Margriet van Schelven, Platteweg 1 (4301 NH), hopen dan hun dochter Madelief, die op 4 mei jl. is geboren, te laten dopen. Jelle en Emy Krekel, Kruisweg 16, 4335 CT te Middelburg hopen dan hun zoon Lex, geboren 19 mei jl., ten doop te houden. Het Interkerkelijk koor Jehosua uit Ooltgensplaat werkt ook mee aan de dienst en zal een paar prachtige liederen zingen. Zondagavond 25 juni hoopt collega Groot Karsijn Zierikzee niet voorbij te rijden zoals hij dat wekelijks vele keren doet maar eindelijk eens van binnenuit te ontdekken door voor te gaan in de Gasthuiskerk. Geef hem een warm welkom waar hij verlangend naar uit blijft zien. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN!

 

Bloemen: De bloemen op de Pinksterzondag zijn als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente gegaan naar de familie Van Eck, Oosterscheldestraat 91 en als welkom en dank naar de gasten uit de Urdu gemeente te Rotterdam. De bloemen van zondag 11 juni zijn als een groet en ter bemoediging gegaan naar de heer W. Storm, Volkerakstraat 20.

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat de heer J. van Steijn, Watersnipstraat 58, 4302 VD, woensdag 28 juni 83 jaar en de heer G. de Meulmeester, Caustraat 39, 4301 ML, donderdag 29 juni 81 jaar.

 

Agenda

Dinsdag 20 juni

20.00 uur: Wijkraad diaconie

Donderdag 22 juni

19.00 uur: Voorbereiding overstapdienst, Open Hof

Maandag 26 juni

19.30 uur: Wijkraad kerkrentmeesters

 

Tenslotte: Dit is de week van de examenuitslagen. Ik zie uit naar de vele vlaggen met tas in top. Hartelijke gefeliciteerd als je bent geslaagd, houdt moed als je een herkansing hebt en heel veel sterkte als het totaal is mislukt.

 

Een hartelijke groet vanuit de Open Hof,

Ds. P. de Graaf