Overzicht agenda gewone wijk

toon alleen actuele

Datum / Tijd ActiviteitLocatieBijzonderheden
30-Oct 20:00 ModeramenOpen Hof 
01-Nov 19:30 Dankstond voor gewasarbeid en visserij 
05-Nov 15:00 Jeugdmiddag, Jeugdhonk platteweg 1 
06-Nov 19:30 Wijkkerkenraad 
07-Nov 12:30 WerkgemeenschapOosterland 
07-Nov 18:00 -18.45 uur Jongerencatechese 
07-Nov 19:00 -19.45 uur Jongerencatechese 
07-Nov 19:30 Kring Schults Mantelmeeuwstraat 4 
07-Nov 20:00 -19.45 uur Jongerencatechese 
08-Nov 14:00 DamesgesprekskringManhuisstraat 10 
08-Nov 19:30 , Jaarlijkse bijeenkomst gastvrouwen/heren en medewerkers koffieschenkenKerkcentrum 
09-Nov 19:30 BijbelquizKerkerf Kerkwerve 
20-Nov 19:25 Algemene kerkenraad 
21-Nov 19:30 Gemeenteavond 
22-Nov 20:00 Moderamen 
23-Nov 10:00 Bijbelkringít Vrije 6 
27-Nov 19:30 Wijkraad kerkrentmeesters 
28-Nov 18:15 -19.00 uur Jongerencatechese 
28-Nov 19:15 - 20.00 uur Jongerencatechese 
28-Nov 20:15 - 21.00 uur Jongerencatechese 
30-Nov 19:45 Wijkavond ouderling mevrouw Van der Schelde 
04-Dec 19:30 College van kerkrentmeesters 
06-Dec 14:00 Dames gesprekskring Graspieperstraat 11 
07-Dec 20:00 Ontmoeting moderamen Gereformeerde Kerk 
07-Dec 20:00 Kring BosSteenbank 64 
09-Dec 16:30 Open MaaltijdKerkcentrum 
11-Dec 19:30 Kerkenraad 
12-Dec 18:15 Jongerencatechese 
12-Dec 19:15 Jongerencatechese 
12-Dec 20:00 Diaconie 
12-Dec 20:15 Jongerencatechese 
14-Dec 10:00 Bijbelkringít Vrije 6 
20-Dec 20:00 Moderamen 
09-Jan 19:00 Jongerencatechese alle groepenNieuwjaarsbijeenkomst 
10-Jan 19:30 Voorlichtingsbijeenkomst ClassisVredeskerk Goes 
15-Jan 19:30 Wijkraad van Kerkrentmeesters 
15-Jan 19:30 Consistorie 
16-Jan 20:00  Diaconie  
17-Jan 20:00  Moderamen  
22-Jan 19:30  Wijkkerkenraad  
29-Jan 20:00 Moderamen 
05-Feb 19:30 College van Kerkrentmeesters 
12-Feb 00:00 Wijkkerkenraad - Bezinningsavond 
19-Feb 00:00 Algemene Kerkenraad 
26-Feb 00:00 Wijkraad van Kerkrentmeesters 
26-Feb 20:00 Moderamen 
05-Mar 19:30 Consistorie & Bezoekmedewerkers 
06-Mar 20:00 Diaconie 
12-Mar 19:30 Vrijwilligersavond 
19-Mar 19:30 Wijkraad van Kerkrentmeesters 
22-Mar 20:00 Moderamen 
09-Apr 19:30 Wijkkerkenraad 
10-Apr 20:00 College van Diakenen 
17-Apr 20:00 Diaconie 
23-Apr 19:30 Wijkraad van Kerkrentmeesters 
24-Apr 20:00 Moderamen 
29-Apr 16:30 Open Maaltijd